Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về đấu thầu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp của các cơ sở trợ giúp xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá ốp lát và đá cảnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của 02 Thông tư liên quan đến việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Báo cáo quốc gia về thực thi công ước Chống tra tấn và các tài liệu có liên quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2005/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa Thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia giai đoạn 2019-2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1 : 500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục loài cây trồng chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các điều 141, 142,143, 144, 145, 146 và 147 của Bộ luật Hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia quan trắc khí tượng thủy văn công bố năm 2019 gồm 3 phần: Phần 5 – Quan trắc Ô dôn – Bức xạ cực tím; phần 6 – Quan trắc thám không vô tuyến; phần 7 - Quan trắc gió trên cao Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiệnhoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thống kê ngành lâm nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT  ngày 11/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.