Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
(20/10/2020 03:20:00)
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để lấy ý kiến Nhân dân. [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Người gửi: Nguyen Van Hy
Email: in424delathanh@...

                                                             Hà Nội, ngày 28, tháng 10, năm 2020

Kính gửi: Ban Biên Soạn các văn kiện dự thảo

                 trình Đại hội Đảng lần thứ XIII

 
 
 

Tôi - Nguyễn Văn Hy, 90 tuổi, nguyên là cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy ở ba trường Đại học Văn Hóa (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, VHNT Quân Đội), đã nghỉ hưu. Hiện đang sống tại số 11/Ngõ 418/ Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 091 354 6325 - 0334 825 546

Sau khi đọc, nghiên cứu các mục, phần nói về “Phát triển văn hóa Việt Nam” trình bày trong ba “Dự thảo báo cáo” (Dự thảo “Báo cáo chính trị”...;Dự thảo...về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; Dự thảo ... về “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030”) - Cá nhân tôi (NVH) xin chân thành, tâm huyết góp bàn thêm mấy ý kiến cơ bản xung quanh riêng vấn đề “Phát triển văn hóa Việt Nam trong thời gian tới”.

1. Thứ nhất. - Ý kiến nhận xét phản biện: Nhận thấy nội dung trình bày về “Xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam trong thời gian tới” còn mang nặng tính lý luận, lý lẽ rất chung chung; rập khuôn cứng nhắc sáo mòn cũ kỹ; lộn xộn cả về nội dung và khái niệm; thiếu tính đổi mới, sáng tạo, bứt phá cập nhật trong bối cảnh đất nước ta đang đi vào kiến tạo, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Trong các phần nói về phát triển văn hóa giai đoạn 5 năm 2021-2025 và xây dựng chiến lược (về phát triển văn hóa) giai đoạn 10 năm 2021-2030, nội dung trình bày rất sơ sài, thiếu cụ thể, bỏ sót nhiều nội dung quan trọng, tản mạn, ghép lắp, có nhiều điểm chênh, thiếu chuẩn xác về khái niệm.

2. Thứ hai. - Đề xuất ý kiến chỉnh sửa: Đề nghị cần xác lập cơ cấu trình bày vấn đề “Nội dung và chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2025-2030” tập trung vào ba phần mục chuyên đề, như sau:

a, Nói về mẫu số chung - Nêu lên những định hướng tổng quát về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa mang tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng trong bối cảnh kiến tạo chủ động tiếp cận cuộc CMCN 4.0”

(Phân mục chuyên đề này gòm: 1,2,3,4,5,... định hướng cơ bản. (Viết xấp xỉ 10 dòng))

b. Nói về xây dựng chiến lược đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo bứt phá trên các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp văn hóa trong thời gian 2021-2025-2030:

Về Di sản văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Về văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ

Về văn hóa đọc

Về văn hóa cộng đồng (địa bàn dân cư, đơn vị, gia đình, doanh nghiệp, nhà máy, xây dựng nền phong hóa...)

Về văn hóa giải trí

Về văn hóa du lịch

Về văn hóa thể lực

(Phân mục chuyên đề này, viết 15 dòng)

c, Nói về hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế của phát triển văn hóa trong thời gian 2021-2025-2030 cần đạt được trên các phương diện:

Mức độ hiệu quả về sáng tạo và lựa chọn các loại sản phẩm văn hóa nói chung và sản phẩm văn hóa chủ lực tinh hoa nói riêng.

Mức độ hiệu quả về đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và mức độ xóa dần khoảng cách mức sống văn hóa giữa các vùng miền, các tầng lớp dân chúng.

Mức độ hiệu quả về xã hội hóa, dịch vụ văn hóa, kinh tế văn hóa, thị trường hóa.

Mức độ hiệu quả về xóa bỏ các tệ hại phi văn hóa, phản văn hóa, phản thẩm mỹ, phản dân tộc, phản chính trị.

(Phân mục chuyên đề này, viết xấp xỉ 15 dòng)

Kết thúc: - Tác giả đề cương góp ý này kính mong được nhận ý kiến phản hồi và được có dịp trao đổi chân thành, thẳng thắn, cụ thể. Xin có lời cảm ơn trước,

Hà Nội, ngày 28, tháng 10, năm 2020


Nguyễn Văn Hy

File đính kèm:
Nguyen-Van-Hy-gop-y-Du-thao-Van-kien-trinh-Dai-hoi-XIII_ea0j3hrk.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Người gửi: Lê Thị Thu Hiền
Email: gentleautumn88@...
                                          THAM GIA Ý KIẾN
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ                          phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

1. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều điểm nóng xuất hiện, cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng mạnh mẽ, Báo cáo Chính trị cần nhấn mạnh và đánh giá kỹ hơn về xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Đề nghị, trong mục tiêu phát triển đất nước 5 năm tới cần chú trọng đầu tư phát triển kinh tế và xã hội đối với vùng đặc biệt khó khăn; cần điều chỉnh các chủ trương, chính sách một cách phù hợp, ban hành chính sách, cơ chế đặc thù cho từng tỉnh, từng vùng, gắn việc phát triển kinh tế với với củng cố an ninh quốc phòng, đặc biệt là tại các tỉnh biên giới, hải đảo...
3. Đề xuất cần xây dựng chính sách lâu dài và định hướng, kiên trì với mục tiêu đổi mới chính sách giáo dục đào tạo; xây dựng và hoàn thiện cơ quan quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách chế độ lương - thưởng, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng chính sách ưu đãi cụ thể để thu hút nhân tài; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
4. Trong dự thảo báo cáo chính trị phần đánh giá tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng chưa toàn diện. Bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng Đảng cũng cần chú trọng việc chỉnh đốn Đảng, trong bối cảnh xuất hiện này càng nhiều hiện tượng Đảng viên tha hóa, biến chất, vi phạm pháp luật... Những Đảng viên mới kết nạp là Đoàn viên thì cần tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng Đảng viên.
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.