Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
(09/11/2020 10:02:00)
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Người gửi: Nguyen Thanh Truc
Email: eatruc@...
 Xin có ý kiến đóng góp như sau:

1.     Ý kiến về Điều 9, Khoản 4, Tiểu mục f:

1.1.         Theo dự thảo:

Điều 9. Hồ sơ pháp lý gửi một lần để kiểm soát, thanh toán vốn

          Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu sau đây đến cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch (các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư, chỉ gửi lần đầu khi giao dịch và chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh):”

……

          4. Đối với chi phí quản lý dự án đầu tư:

………

          “f) Hợp đồng.”

1.2.         Kiến nghị: Huỷ bỏ Tiểu mục “f) Hợp đồng.”

1.3.         Lý do: Chi phí quản lý dự án thì không có hợp đồng. Trường hợp đây là hợp đồng uỷ thác quản lý dự án thì xin điều chỉnh để thống nhất thực hiện là “f) Hợp đồng uỷ thác quản lý dự án (đối với trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thực hiện uỷ thác quản lý dự án).

2.     Ý kiến về việc tạm ứng và thu hồi chi phí quản lý dự án tại Điều 10, Khoản 3, Tiểu mục b và Khoản 6, Tiểu mục c:

2.1.         Theo dự thảo:

a. Khoản 3, Tiểu mục b (tạm ứng chi phí quản lý dự án):

- Mức vốn tạm ứng đối với chi phí quản lý dự án không vượt quá 50% dự toán chi phí quản lý dự án và dự toán chi phí quản lý dự án năm kế hoạch (trường hợp chủ đầu tư, ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hàng năm) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Khoản 6, Tiểu mục c (thu hồi tạm ứng chi phí quản lý dự án):

          “c) Đối với chi phí quản lý dự án: khi có khối lượng công việc hoàn thành  theo dự toán, chủ đầu tư lập bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư) gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng. Chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến cơ quan kiểm soát, thanh toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán được duyệt.

Trường hợp các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực quản lý nhiều dự án, định kỳ 06 tháng và hết năm kế hoạch, chủ đầu tư phân bổ chi phí quản lý dự án (khối lượng công việc hoàn thành theo dự toán) cho từng dự án gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.”

2.2.         Kiến nghị điều chỉnh thành:

a. Khoản 3, Tiểu mục b (tạm ứng chi phí quản lý dự án):

“Mức vốn tạm ứng đối với chi phí quản lý dự án (kể cả trường hợp thực hiện uỷ thác quản lý dự án và các chi phí tư vấn, chi phí khác do chủ đầu tư thực hiện (nếu có)) không được vượt dự toán chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác của dự án được duyệt và dự toán chi phí (ban) quản lý dự án năm kế hoạch (trường hợp chủ đầu tư, ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hàng năm) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Khoản 6, Tiểu mục c (thu hồi tạm ứng chi phí quản lý dự án):

          “c) Đối với chi phí quản lý dự án (kể cả trường hợp thực hiện uỷ thác quản lý dự án và các chi phí tư vấn, chi phí khác do chủ đầu tư thực hiện (nếu có)): khi có khối lượng công việc hoàn thành, chủ đầu tư lập bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư) gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng. Chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến cơ quan kiểm soát, thanh toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán được duyệt.

Trường hợp các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực quản lý nhiều dự án, định kỳ 02 tháng hoặc 3 tháng hoặc 06 tháng và hết năm kế hoạch, chủ đầu tư phân bổ chi phí quản lý dự án (kể cả các chi phí tư vấn, chi phí khác do chủ đầu tư thực hiện (nếu có)) (khối lượng công việc hoàn thành theo dự toán) cho từng dự án gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.”

2.3                        . Lý do:

a.   Chi phí quản lý dự án thực hiện tạm ứng và phân bổ chi phí thực hiện (thực tế chi, không phải hoàn ứng trên chi phí xây lắp, thiết bị nhân với tỷ lệ để hoàn ứng hoặc thanh toán.). Việc quy định như dự thảo: “Mức vốn tạm ứng đối với chi phí quản lý dự án không vượt quá 50% dự toán chi phí quản lý dự án…” thì chỉ chi được 50% của dự toán, 50% sau không thể tạm ứng.

b.  Ngoài ra, các chi phí tư vấn, chi phí khác do chủ đầu tư, ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thực hiện và được hưởng kinh phí như: Thẩm định hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu, giám sát… chưa quy định. Kiến nghị có thể xem xét cho thanh toán thực tế kinh phí được hưởng, không phải tạm ứng kinh phí và phân bổ như hiện nay (thanh toán giá trị tính toán theo khối lượng xây dựng, thiết bị… nhân với tỷ lệ theo quy định. Tương tự như thanh toán cho đơn vị tư vấn thuê ngoài).

c.   Số lần phân bổ chi phí chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn… hoàn ứng: Việc hoàn ứng 02 lần trong năm như dự thảo sẽ làm tăng thời gian nợ tạm ứng chi phí của các Ban quản lý dự án; một số trường hợp sẽ kéo dài thời gian quyết toán, không đúng thực tế (đối chiếu còn nợ tạm ứng chi phí Ban quản lý dự án, thực tế đã thực hiện); trường hợp dự án ghi vốn một năm, tạm ứng lần 1 sau tháng 6 thì không thể hoàn ứng và tạm ứng tiếp lần 2 trong năm kế hoạch. Kiến nghị không quy định thời hạn phân bổ cụ thể, việc phân bổ, hoàn tạm ứng hàng tháng hoặc 02 tháng/lần… sẽ do các Ban quản lý dự án chủ động thực hiện.

           Trân trọng!
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.