Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (2940) Chính sách (1883) Doanh nghiệp (1682)
Thuế - Lệ phí (1581) Tài chính - Ngân hàng (1528) Đất đai - Nhà ở (1403)
Hành chính (1227) Giáo dục - Đào tạo (1111) Lao động - Tiền lương (817)
Xây dựng (747) Đầu tư (702) Xuất - Nhập khẩu (700)
Y tế - Sức khỏe (670) Nông nghiệp (618) Giao thông (597)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2014/NĐ-CP 22/04/2014 Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
31/2014/NĐ-CP 18/04/2014 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
18/2014/QĐ-UBND 16/04/2014 Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
17/2014/QĐ-UBND 16/04/2014 Ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
17/2014/QĐ-UBND 15/04/2014 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
06/2014/QĐ-UBND 15/04/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh
30/2014/NĐ-CP 14/04/2014 Về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
14/2014/QĐ-UBND 14/04/2014 Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
17/2014/QĐ-UBND 11/04/2014 Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
1042/2014/QĐ-UBND 11/04/2014 Về việc phê duyệt lộ trình tăng giá nước áp dụng cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước khu Nghi Sơn sản xuất, vay vốn ADB
07/2014/TT-BGTVT 11/04/2014 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình
29/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
28/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
10/2014/QĐ-UBND 10/04/2014 Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chức thực hiện
12/2014/TT-BNNPTNT 08/04/2014 Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
11/2014/QĐ-UBND 08/04/2014 Về Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
06/2014/QĐ-UBND 08/04/2014 Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
28/2014/QĐ-TTg 07/04/2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
27/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
26/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
25/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
15/2014/QĐ-UBND 07/04/2014 Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang
10/2014/QĐ-UBND 07/04/2014 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
27/2014/QĐ-TTg 04/04/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
176/2014/QĐ-UBND 03/04/2014 Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
18/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
14/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Ban hành "Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
14/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
13/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định
14/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 Ban hành "Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
13/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 Ban hành "Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
12/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam
11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
10/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
05/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 918/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Giang
02/2014/TT-BNV 01/04/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư
17/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
12/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam
10/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 V/v Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình
09/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
07/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/1/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
16/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
16/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
1 - 50 | 33982Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ MGov.vn Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 Phiên bản trước 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.