Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (2938) Chính sách (1880) Doanh nghiệp (1681)
Thuế - Lệ phí (1577) Tài chính - Ngân hàng (1528) Đất đai - Nhà ở (1399)
Hành chính (1217) Giáo dục - Đào tạo (1110) Lao động - Tiền lương (814)
Xây dựng (744) Đầu tư (702) Xuất - Nhập khẩu (700)
Y tế - Sức khỏe (669) Nông nghiệp (617) Giao thông (593)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2014/NĐ-CP 14/04/2014 Về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
29/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
28/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
12/2014/TT-BNNPTNT 08/04/2014 Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
28/2014/QĐ-TTg 07/04/2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
27/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
26/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
25/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
15/2014/QĐ-UBND 07/04/2014 Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang
27/2014/QĐ-TTg 04/04/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
17/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
14/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Ban hành "Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
14/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
13/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 Ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang
14/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 Ban hành "Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
13/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 Ban hành "Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
12/2014/QĐ-UBND 01/04/2014 V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam
11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
17/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
12/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Về việc sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam
10/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
16/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
16/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
08/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình
16/2014/QĐ-UBND 27/03/2014 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
09/2014/QĐ-UBND 27/03/2014 Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
26/2014/QĐ-TTg 26/03/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
15/2014/QĐ-UBND 26/03/2014 Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10/2014/TT-BNNPTNT 26/03/2014 Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
09/2014/TT-BNNPTNT 26/03/2014 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
08/2014/QĐ-UBND 26/03/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng
04/2014/TT-BGTVT 26/03/2014 Quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
25/2014/QĐ-TTg 25/03/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 V/v ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
14/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính
13/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính
08/2014/QĐ-UBND 25/03/2014 Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương
24/2014/QĐ-TTg 24/03/2014 Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
15/2014/TT-BTNMT 24/03/2014 Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
14/2014/QĐ-UBND 24/03/2014 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13/2014/TT-BQP 24/03/2014 Quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan
11/2014/TT-BCT 24/03/2014 Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
11/2014/QĐ-UBND 24/03/2014 Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10/2014/QĐ-UBND 24/03/2014 Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
1 - 50 | 33927Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ MGov.vn Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 Phiên bản trước 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.