Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Nghị định
Cơ cấu tổ chức (659) Vi phạm hành chính (278) Luật (266)
Thuế - Lệ phí (242) Doanh nghiệp (213) Chính sách (193)
Hành chính (185) Lao động - Tiền lương (184) Tài chính - Ngân hàng (127)
Đất đai - Nhà ở (112) Y tế - Sức khỏe (85) Đầu tư (83)
Giáo dục - Đào tạo (75) Xuất - Nhập khẩu (75) Giao thông (73)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
91/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
90/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
89/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
87/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
84/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
83/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
82/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
80/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt
79/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
78/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
75/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
74/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
73/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
72/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về hoạt động nhiếp ảnh
71/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
70/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
69/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
68/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
65/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
64/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
63/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
62/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
59/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
58/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
57/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
111/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
109/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
108/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
107/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
106/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
104/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về hoạt động tiêm chủng
103/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
102/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh thuốc
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
56/2016/NĐ-CP 29/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016 Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
« Đầu‹ Trước651 - 700 | 3982Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.