Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3351) Hành chính (2788) Thuế - Lệ phí (2105)
Chính sách (2084) Đất đai - Nhà ở (1834) Doanh nghiệp (1804)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1287) Lao động - Tiền lương (995)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (814) Xuất - Nhập khẩu (793)
Nông nghiệp (761) Đầu tư (752) Giao thông (747)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/2013/TT-BNNPTNT 05/09/2013 Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
33/2013/QĐ-UBND 05/09/2013 Ban hành Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
29/2013/QĐ-UBND 05/09/2013 V/v quy định cụ thể một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
39/2013/QĐ-UBND 04/09/2013 Ban hành Quy chế quản lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
38/2013/QĐ-UBND 04/09/2013 Ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
35/2013/QĐ-UBND 04/09/2013 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội
25/2013/TTLT-BYT-BTC 04/09/2013 Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục
101/2013/NĐ-CP 04/09/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
41/2013/QĐ-UBND 03/09/2013 Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các Chương trình phát thanh, truyền hình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
39/2013/QĐ-UBND 03/09/2013 Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng trong Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24/2013/TT-BTNMT 03/09/2013 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
23/2013/TT-BTNMT 03/09/2013 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn
22/2013/TT-BTNMT 03/09/2013 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang
100/2013/NĐ-CP 03/09/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
33/2013/QĐ-UBND 31/08/2013 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
52/2013/QĐ-TTg 30/08/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
41/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
40/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
39/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về việc ban hành Quy định phân công quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
37/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
34/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
33/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính
32/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về mức thu, chế độ thu, nộp, phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang
31/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang
3074/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
30/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
29/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
2269/2013/QĐ-UBND 30/08/2013 Về việc quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
30/2013/QĐ-UBND 29/08/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
25/2013/TT-BGTVT 29/08/2013 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải
98/2013/NĐ-CP 28/08/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
39/2013/QĐ-UBND 28/08/2013 Ban hành Quy định Tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, Tổ dân phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
38/2013/QĐ-UBND 28/08/2013 Ban hành Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15/2013/QĐ-UBND 28/08/2013 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14/2013/QĐ-UBND 28/08/2013 Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
121/2013/TT-BTC 28/08/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác
97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
96/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
37/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
37/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Về việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập
33/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Về việc ban hành quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội
32/2013/QĐ-UBND 27/08/2013 Về việc ban hành Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
24/2013/TT-BGTVT 27/08/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải
23/2013/TT-BGTVT 26/08/2013 Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
« Đầu‹ Trước8701 - 8750 | 41407Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.