Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3358) Hành chính (2832) Thuế - Lệ phí (2121)
Chính sách (2088) Đất đai - Nhà ở (1839) Doanh nghiệp (1810)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1307) Lao động - Tiền lương (999)
Xây dựng (903) Y tế - Sức khỏe (821) Xuất - Nhập khẩu (796)
Nông nghiệp (763) Đầu tư (754) Giao thông (753)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/CT-TTG 29/04/1999 Giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp
48/1999/CT-UB 28/04/1999 Về việc phân cấp thẩm quyền và ủy quyền ký quyết định lương và công nhận hết thời gian tập sự, thử việc đối với công chức
32/1999/QĐ-UB 28/04/1999 V/v bổ xung thành viên Tổ thư ký kiểm tra thi các cấp năm học 1998-1999
31/1999/NĐ-CP 28/04/1999 Nghị định của Chính phủ về việc thành lập các phường, xã thuộc thị xã Tuy Hoà và huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên.
30/1999/NĐ-CP 28/04/1999 Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
22/QĐ-UB 28/04/1999 - Ban hành qui định về công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ
31/1999/QĐ-UB 27/04/1999 V/v Thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp các cấp năm học 1998-1999
115/QĐ-TTg 27/04/1999 v/v thành lập trường cao đẳng bán công Hoa Sen
114/QĐ-TTg 27/04/1999 phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng cổ phần hoá năm 1999
44/1999/TT-BTC 26/04/1999 Hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với hợp tác xã.
21/1999/QĐ-BCN 26/04/1999 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp IV
21/QĐ-UB 26/04/1999 - Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Quảng Nam
113/QĐ-TTg 26/04/1999 V/v phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Tad-gi-ki-stan về hợp tác kinh tế - thương mại
46/1999/QĐ-UB 24/04/1999 "V/v phê duyệt thiết kế Quy hoạch mạng lưới giao thông và phân khu chức năng Khu nam QL.91, thị trấn Ô Môn"
455/1999/QĐ-BTM 24/04/1999 V/v sửa đổi bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
45/1999/CT-UB 24/04/1999 “V/v Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ"
29/1999/NĐ-CP 24/04/1999 Về việc thành lập thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai
112/QĐ-TTg 24/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận cổ phần hoá năm 1999
111/QĐ-TTg 24/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hoá năm 1999
110/QĐ-TTg 24/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
109/QĐ-TTg 24/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
09/TM/XNK 24/04/1999 Về việc bãi bỏ Thông tư số 02/1999/TT-BTM ngày 12/01/1999 của Bộ Thương mại
44/1999/QĐ-UB 23/04/1999 (Về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Long Mỹ năm 1999)
43/1999/QĐ-UB 23/04/1999 (Về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Vị Thanh năm 1999)
42/1999/QĐ-UB 23/04/1999 (Về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Ô Môn năm 1999)
41/1999/QĐ-UB 23/04/1999 (Về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Thốt Nốt năm 1999)
39/1999/QĐ-UB 23/04/1999 (Về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Phụng Hiệp năm 1999)
24/1999/QĐ-UB 23/04/1999 V/v thực hiện bảo hiểm y tế
1170/QD-BYT 23/04/1999 Quy định hàng Y tế dự trữ Quốc gia
107/QĐ-TTg 23/04/1999 thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp Nghệ An
648/1999/QĐ-BKHCNMT 22/04/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ban hành Quy định các loại hình lắp ráp và sản xuất xe mô tô hai bánh
20/1999/QĐ-BCN 22/04/1999 Quyết định Chấm dứt hoạt động của Công ty Cơ khí- Điện tử - Chế xuất Khoáng sản quý hiếm - Xuất nhập khẩu tổng hợp (SUDEMEX)
07/1999/TT-BYT 22/04/1999 Thông tư hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cử nhân, Cao đẳng điều dưỡng (Y tá) và Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Xét nghiệm) hệ tại chức năm 1999
953/1999/QĐ-BGTVT 21/04/1999 Điều chỉnh mức thu phí Quốc lộ 51
785/QĐ-UB 21/04/1999 Quyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường chống buôn lậu và kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
28/1999/NĐ-CP 21/04/1999 V/v đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
27/1999/NĐ-CP 21/04/1999 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.
42/99/TT/BTC 20/04/1999 Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt nam
15/1999/QĐ-BGD&ĐT 20/04/1999 Chỉ thị của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong các trường sư phạm.
07/1999/TT/BTM 20/04/1999 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg ngày30/12/1998 về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/1999/TT-TCBĐ 20/04/1999 Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
701/QĐ-UB 19/04/1999 V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh năm 1999
26/1999/NĐ-CP 19/04/1999 Về các hoạt động tôn giáo
25/1999/NĐ-CP 19/04/1999 Phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quền sở hữu nhà ở được quy định tại NQ số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/991 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/91
22/1999/QĐ-UB 17/04/1999 Giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình y tế năm 1999
1569/TM-XNK 17/04/1999 V/v Nhập khẩu trứng gia cầm
11/CT-UB 17/04/1999 Chỉ thị V/v đẩy mạnh việc chăm sóc và gieo trồng cây vụ xuân năm 1999
09/CT-TTG 17/04/1999 Kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu đang sử dụng trên các tuyến đường trong cả nước
24/1999/NĐ-CP 16/04/1999 Ban hành Quy chế tổ chức huy động,quanrl ý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn
105/QĐ-TTG 16/04/1999 Phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
01/TT-TCBD 16/04/1999 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ về “ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động” trong Ngành Bưu điện.
40/99/TT-BTC 15/04/1999 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 04/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện
23/1999/NĐ-CP 15/04/1999 NĐ của Chínhphủ về chế độ đối với quan nhân, cánbộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.
08/1999/CT/BTM 15/04/1999 chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 1999
728/QĐ-UB 14/04/1999 QĐ điều chỉnh tạm thời giá thu một phần viện phí .
22/1999/NĐ-CP 14/04/1999 quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
21/1999/NĐ-CP 14/04/1999 V/v thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau
104/QĐ-TTg 14/04/1999 Về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến
07/CT-TTG 14/04/1999 Về công tác phòng chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 1999.
39/1999/TT/BTC 13/04/1999 Hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997
02/1999/QĐ-BXD 13/04/1999 Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng
99/QĐ-TTg 12/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Đã Nẵng cổ phần hoá năm 1999
890/1999/QĐ-BGTVT 12/04/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải V/v ban hành tiêu chuẩn Ngành: " Ô tô khách liên tỉnh - Yêu cầu chung " Số đăng ký: 22 TCN 256 - 99
20/1999/NĐ-CP 12/04/1999 Về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa
20/QĐ-UB 12/04/1999 Ban hành quy chế và chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Điều hành dự án trồng rừng tỉnh và Ban Quản lý trồng rừng các cấp
12/1999/TT-BLĐTBXH 12/04/1999 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung mẫu bản khai đối với một số đối tượng có công với cách mạng và lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến đang công tác tại các cơ quan đơn vị.
103/QĐ-TTg 12/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hoá cổ phần hoá năm 1999
102/QĐ-TTg 12/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường cổ phần hoá năm 1999
101/QĐ-TTg 12/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sơn La cổ phần hoá năm 1999
100/QĐ-TTg 12/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cổ phần hoá năm 1999
19/1999/QĐ-UB 10/04/1999 V/v giao kế hoạch chương trình DS-KHHGĐ
19/1999/NĐ-CP 10/04/1999 V/v sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn
18/1999/NĐ-CP 10/04/1999 V/v điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các xã, phường thuộc các huyện Đại Từ, Phổ Yên và thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
1507/VPCP-QHQT 10/04/1999 V/v thực hiện Quyết định số 53/TTg về đầu tư nước ngoài
1094/1999/QĐ-BYT 10/04/1999 Quyết định của bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Cục Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
98/1999/QĐ-TTG 08/04/1999 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
512/TCBD 08/04/1999 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (lần 2)
378/QĐ-TTG 08/04/1999 Về việc khắc phục hậu quả hạn hán và thiếu đói những tháng đầu năm 1999.
157/1999/CT-BGTVT 08/04/1999 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999 trong Ngành Giao thông vận tải.
111/QĐ-TCHQ 08/04/1999 Ban hành quy chế tạm thời về dịch vụ thủ tục HQ
97/QĐ-TTg 07/04/1999 về việc hợp nhất Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hóa vào cục Văn hóa - Thông tin cơ sở
37/99/TT-BTC 07/04/1999 Hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu
18/QĐ-UB 07/04/1999 - Thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
17/1999/QĐ-BCN 07/04/1999 Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Năng lượng thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
17/QĐ-UB 07/04/1999 - Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2000 của tỉnh Quảng Nam
16/1999/QĐ-BCN 07/04/1999 Quyết định Chuyển Điện lực Hải Phòng trực thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty Điện lực Hải Phongf thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
96/QĐ-TTg 06/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản cổ phần hoá năm 1999
95/QĐ-TTg 06/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đồng Nai cổ phần hoá năm 1999
94/QĐ-TTg 06/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp cổ phần hoá năm 1999
17/1999/QĐ-UB 06/04/1999 QĐ phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ và môi trường năm 1999
15/1999/QĐ-BCN 06/04/1999 Quyết định Chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải phòng thành Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng
93/QĐ-TTg 05/04/1999 Về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão
365/QĐ-TTg 05/04/1999 V/v thành lập Ban soạn thảo dự án pháp lệnh phí và lệ phí
16/1999/QĐ-UB 05/04/1999 V/v giao kế hoạch chương trình xoá đói giảm nghèo năm 1999
15/1999/QĐ-UB 05/04/1999 QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 dự án tròng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Hoà Bình
92/QĐ-TTg 03/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin cổ phần hoá năm 1999
91/QĐ-TTg 03/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum cổ phần hoá năm 1999
90/QĐ-TTg 03/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ cổ phần hoá năm 1999
89/QĐ-TTg 03/04/1999 V/v lập trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Mộc Hoá (Long An)
963/1999/QĐ-BYT 02/04/1999 Quyết định ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng thuộc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ"
88/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam cổ phần hoá năm 1999
87/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh cổ phần hoá năm 1999
86/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai cổ phần hoá năm 1999
85/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long cổ phần hoá năm 1999
84/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bắc Ninh cổ phần hoá năm 1999
83/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huếcổ phần hoá năm 1999
82/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam cổ phần hoá năm 1999
81/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp cổ phần hoá năm 1999
80/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng cổ phần hoá năm 1999
79/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang cổ phần hoá năm 1999
78/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương cổ phần hoá năm 1999
77/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cổ phần hoá năm 1999
76/QĐ-TTg 02/04/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Cần Thơ cổ phần hoá năm 1999
60/1999/QĐ/KH 02/04/1999 Giao vốn sự nghiệp kinh tế năm 1999 cho các dự án điều tra cơ bản môi trường
36/1999/LT/BTC-BCN 02/04/1999 Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
11/TT/1999/BLĐ-TBXH 02/04/1999 Thông tư hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp
04/1999/CT-BCN 02/04/1999 Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật an toàn trong các mỏ hầm lò than và các khoáng sản khác
687/1999/QĐ-UB 01/04/1999 Quyết định Ban hành những quy định cụ thể về việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
07/1999/QĐ-BXD 01/04/1999 Ban hành Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt ngành Xây dựng
911/1999/QĐ-BYT 31/03/1999 Quyết định ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ"
75/QĐ-TTg 31/03/1999 Về việc thành lập Ban đánh giá Quốc gia Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990 - 2000.
74/QĐ-TTg 31/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nam Định cổ phần hoá năm 1999
73/QĐ-TTg 31/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch cổ phần hoá năm 1999
72/QĐ-TTg 31/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh cổ phần hoá năm 1999
71/QĐ-TTg 31/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng cổ phần hoá năm 1999
69/QĐ-TTg 31/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
68/QĐ-TTg 31/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hoà cổ phần hoá năm 1999
12/1999/QĐ-UB 31/03/1999 V/ v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tỉnh
67/1999/QĐ-TTG 30/03/1999 Về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.
58/1999/QĐ/KL 30/03/1999 V/v chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại rừng trồng
57/1999/QĐ/TY 30/03/1999 Công bố danh mục thuốc thú y được phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng tại Việt nam
56/1999/TT/KL 30/03/1999 Hướng dẫn xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, bản, ấp
138/1999/TT-BGTVT 30/03/1999 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 39/CP ngày 5 - 7 - 1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và hướng dẫn thi hành Nghị định số 76/1998/NĐ-CP ngày 26/9/1998 của Chính phủ về sửa chữa bổ sung một số điều của Nghị định 39/CP ngày 5/7/1996
65/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hoá năm 1999
63/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
62/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
61/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc cổ phần hoá năm 1999
60/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
59/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng cổ phần hoá năm 1999
58/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải cổ phần hoá năm 1999
57/QĐ-TTg 29/03/1999 phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
56/QĐ-TTg 29/03/1999 Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Cà Phê Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
54/QĐ-TTg 29/03/1999 phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
2067/BGD&ĐT 29/03/1999 V/v Hướng dẫn tổ chức Thi TNBTTHPT.
17/1999/NĐ-CP 29/03/1999 Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
12/QĐ-BGD&ĐT 29/03/1999 quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
07/1999/QĐ-CHK 29/03/1999 Quyết định của Cục trưởng Cục HKDD v/v ban hành Quy định về Chứng chỉ nghiệp vụ an ninh hàng không
06/1999/CT-UB 29/03/1999 Chỉ thị của UBND tỉnh về GDQP trong hệ thống các trường Chính trị, hành chính và đoàn thể
06/BGD&ĐT 29/03/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông
04/BGD&ĐT 29/03/1999 Quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Qui chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính qui
04/1999/NQ-CP 29/03/1999 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 1999
16/1999/NĐ-CP 27/03/1999 Quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan
15/1999/NĐ-CP 27/03/1999 v/v điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn, xã của các huyện Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Sơn và Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
05/1999/TT-TCCP 27/03/1999 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức.
05/1999/TT-BYT 27/03/1999 Thông tư Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động.
53/QĐ-TTG 26/03/1999 Về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài
622/QD-UB 25/03/1999 QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo tổng kết công tác xã hội hoá giáo dục .
32/1999/TTLT/BTC-BYT 25/03/1999 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư Số 17 TT/LB ngày 7/3/1995 về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế
08/1999/QĐ-UB 25/03/1999 V/v ban hành quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh KonTum
730/1999/QĐ-BGTVT 24/03/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành qui chế về tổ chức và quản lí bến xe ô tô khách
729/1999/QĐ-BGTVT 24/03/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Qui chế về tổ chức quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải hành khách theo phương thức hợp đồng
641/1999/QĐ-UB 24/03/1999 V/v Quyết định phê duyệt phương án xắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh năm 1999 theo chỉ thị 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
50/QĐ-TTG 24/03/1999 Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn1999 - 2000
49/QĐ-TTG 24/03/1999 V/v thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Bình Định
230/QĐ-TTg 24/03/1999 Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường dây tải điện 500 KV Plây cu - Phú Lâm.
14/1999/TT/BGD&ĐT 24/03/1999 Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 56/1998/nđ-cp của Chính phủ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động
08/1999/QĐ-BGD&ĐT 24/03/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành " Quy chế tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông"
07/BGD&ĐT 24/03/1999 Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi một số điều trong " Quy chế thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở " ban hành kèm theo Quyết định số 15/ 1998 / QĐ - GD&ĐT, ngày 01/ 4 /1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
07/1999/CT-UB 24/03/1999 "V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước của Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND TP.Cần Thơ và các huyện đối với doanh nghiệp nhà nước"
631/1999/QĐ-UB 23/03/1999 V/v Quyết định ban hành quy định đăng ký tàu cá và thuyền viên.
629/1999/QĐ-UB 23/03/1999 V/v Quyết định ban hành quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
30/99/TTLT/BTC-BYT 23/03/1999 Hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia Thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm
14/1999/NĐ-CP 23/03/1999 Ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999
13/1999/QĐ-BCN 23/03/1999 QĐ Thành lập Công ty len Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty Dệt chăn len Bình Lợi, Công ty len Vĩnh Thịnh, Công ty len Biên Hoà, Công ty len Hải Phòng và Công ty len Hà Đông
08/QĐ-BCN 23/03/1999 Quyết định Sáp nhập Nhà máy Phụ tùng số 3 vào Công ty Phụ tùng số 2 (NAKYNO) thuộc Tổng công ty Maý động lực và máy nông nghiệp
06/1999/TT-BTM 23/03/1999 Điều chỉnh mục C Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 của Bộ Thương mại
05/1999/CT-UB 22/03/1999 V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh lao
48/QĐ-TTG 20/03/1999 V/v thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp IV
47/QĐ-TTG 20/03/1999 V/v chuyển một số trường từ Tổng công ty Than Việt Nam về Bộ Công nghiệp
04/1999/TT-TCCP 20/03/1999 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
54/1999/QĐ/TCCB 19/03/1999 Sáp nhập nhà máy Thực phẩm xuất khẩu Duy hải vào công ty Xuất nhập khẩu rau quả III
29/99/TT/BTC 19/03/1999 Hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân.
219/1999/QĐ-TTG 19/03/1999 Về việc bổ sung thành viên ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
213/QĐ-TTg 19/03/1999 Về việc xử lý khó khăn tài chính cho Công ty Thủy tinh miền Trung thuộc ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
211/TTG 19/03/1999 Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
11/1999/QĐ-UB 19/03/1999 V/v tổ chức lại bộ máy quản lý thực hiện dự án 747 tỉnh
10/CT-UB 19/03/1999 - Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng
53/1999/QĐ/TCCB 18/03/1999 Chuyển Xí nghiệp Dược và vật tư thú y thành công ty cổ phần
52/1999/QĐ/TCCB 18/03/1999 Thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Mía đường II
51/1999/QĐ/TCCB 18/03/1999 Chuyển xí nghiệp Đá Gia thanh thành Công ty cổ phần Đá Gia thanh
05/1999/TT-BTM 18/03/1999 Sửa đổi bổ sung khoản 5 mục II Thông tư số 03/1999/TT-BTM ngày 15/01/1999 của Bộ Thương mại
27/1999/QĐ.UBT 17/03/1999 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ PCLB từ năm 1999 đến năm 2000"
26/QĐ.UBT 17/03/1999 Về việc phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần Thơ đến năm 2010
25/QĐ.UBT 17/03/1999 V/v giao nhiệm vụ thu thủy lợi phí
24/1999/QĐ-UBT 17/03/1999 V/v ủy nhiệm Giám Đốc Sở Tư pháp ký các quyết định về cải chính hộ tịch cho công dân
13/1999/NĐ-CP 17/03/1999 Về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
12/1999/QĐ-BCN 17/03/1999 QĐ Ban hành Quy chế lập đề án báo cáo điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
10/TTLT-BLĐTBXH-BYT 17/03/1999 Thông tư liên tịch hướng dẫn bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
748/1999/QĐ-BYT 16/03/1999 Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh Dưỡng
748/QĐ-BYT 16/03/1999 Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh Dưỡng
« Đầu‹ Trước35001 - 35200 | 41617Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.