Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3371) Hành chính (2886) Thuế - Lệ phí (2137)
Chính sách (2096) Đất đai - Nhà ở (1847) Doanh nghiệp (1815)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1315) Lao động - Tiền lương (1011)
Xây dựng (910) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (798)
Nông nghiệp (770) Giao thông (758) Đầu tư (756)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
05/2013/TT-BKHĐT 31/10/2013 Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
52/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
50/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
47/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
41/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
39/2013/TT-BTNMT 30/10/2013 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
38/2013/TT-BTNMT 30/10/2013 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn
37/2013/TT-BTNMT 30/10/2013 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên
35/2013/TT-BYT 30/10/2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
35/2013/TT-BTNMT 30/10/2013 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ninh
34/2013/TT-BTNMT 30/10/2013 Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
26/2013/TT-BCT 30/10/2013 Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
17/2013/TT-BXD 30/10/2013 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
148/2013/NĐ-CP 30/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
147/2013/NĐ-CP 30/10/2013 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
146/2013/NĐ-CP 30/10/2013 Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
34/2013/QĐ-UBND 29/10/2013 Về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
27/2013/QĐ-UBND 29/10/2013 Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
25/2013/TT-BCT 29/10/2013 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
25/2013/QĐ-UBND 29/10/2013 Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình đầu tư cấp nước sạch nông thôn tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2015
150/2013/TT-BTC 29/10/2013 Hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng
145/2013/NĐ-CP 29/10/2013 Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
144/2013/NĐ-CP 29/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
51/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
50/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 Về việc điều chỉnh giá đất ở của một số đoạn đường, trục đường trong Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
45/2013/TT-BNNPTNT 28/10/2013 Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
38/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 Ban hành Quy định về trình tự thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh An Giang
03/2013/TT-UBDT 28/10/2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015
62/2013/QĐ-TTg 25/10/2013 Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
61/2013/QĐ-TTg 25/10/2013 Về việc cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia
54/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
46/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
44/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
43/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
42/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Về việc quy định mức chi phí khoán bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33/2013/TT-BTNMT 25/10/2013 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai
32/2013/TT-BTNMT 25/10/2013 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
31/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh Bình Dương
30/2013/TT-BLĐTBXH 25/10/2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
26/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 V/v Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
24/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
148/2013/TT-BTC 25/10/2013 Hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ
38/2013/TT-BGTVT 24/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
38/2013/QĐ-UBND 24/10/2013 Về việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy định Cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định
37/2013/TT-BGTVT 24/10/2013 Quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm
25/2013/QĐ-UBND 24/10/2013 Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng khoáng sản không kim loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản không kim loại nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoảng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
« Đầu‹ Trước8951 - 9000 | 41948Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.