Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3368) Hành chính (2869) Thuế - Lệ phí (2134)
Chính sách (2095) Đất đai - Nhà ở (1843) Doanh nghiệp (1815)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1313) Lao động - Tiền lương (1008)
Xây dựng (907) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (797)
Nông nghiệp (769) Đầu tư (756) Giao thông (755)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
484/2002/QĐ-UB 26/02/2002 QD cơ cấu tổ chức bộ máy sở TCVG
484/2002/QĐ.UB 26/02/2002 QD cơ cấu tổ chức bộ máy sở TCVG
483/2002/QĐ.UB 26/02/2002 QD cơ cấu tổ chức bộ máy sở Trung tâm giáo dục thường xuyên
480/2002/QĐ-UB 26/02/2002 QD cơ cấu tổ chức bộ máy sở y tế
17/2002/QĐ-BTC 26/02/2002 Về phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2002.
01/TT-BCN 26/02/2002 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá
08/2002/CT-TTG 25/02/2002 Chỉ thị về tăng cường công tác giám định đầu tư
205/2002/QĐ-BLĐTBXH 22/02/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
19/2002/TT-BTC 22/02/2002 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 113/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính
16/2002/QĐ-BTC 22/02/2002 Về việc triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu, nộp tiền thuế hộ kinh doanh cá thể công thương nghiệp
12/2002/QĐ-UB 22/02/2002 V/v chỉ định UBND lâm thời huyện Cao phong
11/2002/QĐ-UB 22/02/2002 V/v chỉ định UBND lâm thời huyện Kỳ Sơn
04/2002/TT-BTP 22/02/2002 Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký tài sản cho thuê tài chính
02/2002/TT-BLĐTBXH 22/02/2002 Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề
01/2002/TT-BLĐTBXH 22/02/2002 H-ướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề
10/2002/CTUBBT-TĐ 21/02/2002 V/v Công tác Thi đua- khen thưởng năm 2002
34/2002/QĐ-TTG 20/02/2002 QĐ sử dụng và quản lý Nhà tang lễ số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội
20/2002/NĐ-CP 20/02/2002 Nghị định về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
18/2002/TT-BTC 20/02/2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
06/2002/CT-TTG 20/02/2002 Chỉ thị về biện pháp tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2002
19/2002/QĐ-UBBT 19/02/2002 V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội huyện Bắc Bình thời kỳ 2001-2010
18/2002/QĐ-UBBT 19/02/2002 V/v Đặt tên một số đường phố của Thành phố Phan Thiết
12/2002/QĐ-BNN 19/02/2002 Quyết định về việc lập văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới
05/2002/CT-UB 19/02/2002 Về việc tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa Xl
18/2002/NĐ-CP 18/02/2002 Nghị định ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng
06/2002/TT-BTP 12/02/2002 Thông tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
03/2002/CT.UB 11/02/2002 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
33/2002/QĐ-TTG 08/02/2002 QĐ phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005
17/2002/NĐ-CP 08/02/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP 08/02/2002 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước".
16/2002/TT-BTC 08/02/2002 Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu Thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
15/2002/TTLT-BTC-BTP 08/02/2002 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước.
138/TTG 08/02/2002 QĐ chuyển Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 thành Công ty cổ phần
09/2002/CT-CTUBBT 08/02/2002 V/v Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND xã, phường
09/2002/QĐ-UB 08/02/2002 QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo khu kinh tế cả khẩu Lạng Sơn
06/2002/CT-UB 08/02/2002 Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
04/2002/CT-TTG 08/02/2002 Chỉ thị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
30/2002/QĐ-TTG 07/02/2002 QĐ thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Thái Bình
29/2002/QĐ-TTG 07/02/2002 QĐ thành lập Ban Biên tập đối ngoại trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam
17/2002/QĐ-CTUBBT 07/02/2002 V/v Chế độ trợ cấp cho những người làm công tác cố vấn, biên dịch và phát thanh viên chương trình truyền hình tiếng Dân tộc
16/2002/QĐ-UBBT 07/02/2002 V/v Quy định bổ sung một số chế độ công tác kiêm nhiệm của giáo viên Mầm non trong tỉnh Bình Thuận
14/2002/TT-BTC 07/02/2002 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01/2002/CT-TTg ngày 28/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, tặng, cho các cá nhân, tổ chức không đúng qui định
05/2002/CT-UB 07/02/2002 V/v tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002
05/2002/QĐ-UB 07/02/2002 V/v thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên ChưMomRay.
04/2002/CT-UB 07/02/2002 Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI
04/2002/QĐ-UB 07/02/2002 V/v tổ chức lại các cơn quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã tỉnh KonTum.
03/2002/CT.UBNDT 07/02/2002 - V/v tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các cấp huyện, thị, xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 1999 - 2004, tỉnh Sóc Trăng.
28/2002/QĐ-TTG 06/02/2002 QĐ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010
15/2002/QĐ-UBBT 06/02/2002 V/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội huyện Tánh Linh thời kỳ 2001-2010
14/2002/QĐ-CTUBBT 06/02/2002 V/v Phê duyệt phương án (Điều chỉnh) quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội huyện Hàm Thuận Bắc thời kỳ 2001-2010
13/2002/TT-BTC 05/02/2002 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ.
13/2002/QĐ-CTUBBT 05/02/2002 V/v Ban hành quy định chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
12/2002/QĐ-CTUBBT 05/02/2002 V/v Quy định một số chính sách khuyến khích thu, nộp ngân sách năm 2002
388/2002/QĐ-UB 04/02/2002 hủy bỏ chỉ thị 38
387/2002/QĐ-UB 04/02/2002 Xếp xếp cơ cấu bộ máy sở Thể dục- thể thao
386/2002/QĐ-UB 04/02/2002 Xếp xếp cơ cấu bộ máy sở Khoa học công nghệ môi trường
17/2002/QĐ-UB 04/02/2002 Phê duyệt dự toán tổng quan phát triển kinh tế biển Tp ĐN
12/2002/TT-BTC 04/02/2002 Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp
111/TTG 04/02/2002 QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam thành Công ty cổ phần
110/TTG 04/02/2002 QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Nồi hơi Việt Nam thành Công ty cổ phần
03/2002/TT-BTP 04/02/2002 Thông tư hướng dẫn quản lý ngân sách ngành Tư pháp năm 2002
02/2002/NQ-CP 04/02/2002 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2002
25/2002/QĐ-TTG 01/02/2002 QĐ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995
10/2002/QĐ-BTC 01/02/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
98/QĐ-TTG 31/01/2002 QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh
366/2002/QĐ-UB 31/01/2002 Quy định cơ cấu tổ chức Ban tổ chức Chính quyền tỉnh
365/2002/QĐ-UB 31/01/2002 Quy định cơ cấu tổ chức sở xây dựng
364/2002/QĐ-UB 31/01/2002 Quy định cơ cấu tổ chức UBDSGD vàTE
363/2002/QĐ-UB 31/01/2002 Quy định cơ cấu tổ chức sở Công nghiệp
24/2002/QĐ-TTG 31/01/2002 QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh hoá thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh)
23/2002/QĐ-TTG 31/01/2002 QĐ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước
16/2002/NĐ-CP 31/01/2002 Nghị định về sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường thành thị xã Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai
15/2002/NĐ-CP 31/01/2002 Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tuy Hoà để thành lập huyện Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
14/2002/NĐ-CP 31/01/2002 Nghị định về chia huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum thành hai huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy; đổi tên thị trấn Kon Plông thành thị trấn Đắk Rve
11/2002/TT-BTC 31/01/2002 Hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc
07/2002/QĐ-UB 31/01/2002 QD v/v chuyển trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý
06/2002/QĐ-UB 31/01/2002 QĐ ban hành Qui chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn
03/2002/CT-UB 31/01/2002 V/v đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cần Thơ
22/2002/QĐ-TTG 30/01/2002 QĐ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
13/2002/NĐ-CP 30/01/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 64/1998/ND-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998
10/2001/TT-BTC 30/01/2002 Hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khoá XI
08/2002/CT-CTUBBT 30/01/2002 V/v Bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm ngọ
05/2002/QĐ-UB 30/01/2002 QĐ ban hành cơ chế điều hành ngân sách năm 2002
04/2002/QĐ-UB 30/01/2002 QĐ v/v giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002.
03/2002/QĐ-UB 30/01/2002 QĐ V/v kiện toàn ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn
02/2002/CT-TTG 30/01/2002 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI
447/QĐ-UB 29/01/2002 V/v sáp nhập Cty Nuôi và dịch vụ Thủy sản vào XN Đông lạnh Việt Long
287/2002/NQ-UBTVQH10 29/01/2002 Quy định việc thI hành một số đIểm của NQ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của HIến pháp năm 1992
11/2002/QĐ-BNN 29/01/2002 Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Bê tông thuỷ công và các vật liệu dùng cho bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
11/2002/QĐ-BCN 29/01/2002 Giao kế hoạch năm 2002
10/2002/QĐ-BCN 29/01/2002 Ban hành đơn giá khảo sát thăm dò chuyên ngành Than
28/2002/NQ/HĐNDKXIII 28/01/2002 Nghị quyết về mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.
27/2002/NQ/HĐNDKXIII 28/01/2002 Nghị quyết về việc đặt tên bổ sung đường phố trên địa bàn thị xã Lạng Sơn.
26/2002/NQ/HĐNDKXIII 28/01/2002 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2000.
25/2002/NQ/HĐNDKXIII 28/01/2002 Về dự toán thu-chi ngân sách năm 2002.
24/2002/NQ/HĐNDKXIII 28/01/2002 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2002.
10/2002/QĐ-CTUBBT 28/01/2002 V/v Quy định mức thu học phí hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận
09/2002/QĐ-BCN 28/01/2002 Ban hành định mức dự toán khảo sát thăm dò chuyên ngành Than
02/2002/QĐ-UB 28/01/2002 QĐ V/v chuẩn y danh sách Hội giáo dục và Thường trực Hội đồng giáo dục tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2001 - 2005
01/2002/CT-TTG 28/01/2002 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, tặng, cho các cá nhân, tổ chức không đúng quy định
01/2002/QĐ-UB 28/01/2002 QĐ về viêc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Lạng Sơn
89/QĐ-TTG 25/01/2002 QĐ bổ sung thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến
20/2002/QĐ-TTG 24/01/2002 QĐ chuyển Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/2002/CT.UB 24/01/2002 Tổ chức đón Tết NGuyên Đán Nhâm Ngọ 2002
03/2002/QĐ-BGD&ĐT 24/01/2002 Về việc: Ban hành Chương trình Trung học cơ sở
03/2002/CT-UB 24/01/2002 Tổ chức đón Tết NGuyên Đán Nhâm Ngọ 2002
08/2002/TT-BTC 23/01/2002 Hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương
07/2002/CT-CTUBBT 23/01/2002 V/v Tiếp tục củng cố, đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin lưu động trong tình hình mới
12/2002/NĐ-CP 22/01/2002 Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
11/2002/NĐ-CP 22/01/2002 Nghị định về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã
06/2002/CT-CTUBBT 22/01/2002 V/v Tăng cường công tác dân vận
02/2002/CT-UB 22/01/2002 Về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm .
02/2002/BTP 22/01/2002 Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư
02/2002/TT-BTP 22/01/2002 Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư
19/2002/QĐ-TTg 21/01/2002 QĐ phê duyệt Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010
19/2002/QĐ-TTG 21/01/2002 QĐ phê duyệt Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010
18/2002/QĐ-CP 21/01/2002 QĐ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình đến năm 2005
08/QĐ-BCN 21/01/2002 Sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 1 QĐ số 76/2000/QĐ-BCN ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển phân xưởng IV Nhà máy Lưới thép Bình Tây thành CTy Cổ phần Lưới thép Sài Gòn
07/2002/TTLT-BTC-BYT 21/01/2002 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT ngày 20/11/1998 của liên Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hiểm y tế
06/2002/NQ-HĐ 21/01/2002 Về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2002.
05/2002/NQ-HĐ 21/01/2002 Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch KTXHANQP năm 2002.
04/2002/NQ-HĐ 21/01/2002 Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá VIII.
03/2002/NQ-HĐ 21/01/2002 V/v điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã mới.
03/2002/QĐ-UB 21/01/2002 V/v ban hành quy định một số vấn đề về công tác kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách NN năm 2002.
02/2002/NQ-HĐ 21/01/2002 Về chương trình hoạt động năm 2002 của HĐND tỉnh.
02/2002/CT-UB 21/01/2002 V/v tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
01/2003/CT-UB 20/01/2002 Về việc tổ chức niêm yết giá hàng hóa
01/2002/CT-UB 20/01/2002 Về việc tổ chức niêm yết giá hàng hóa
06/2002/TT-BTC 18/01/2002 Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2002
15/2002/QĐ-CP 17/01/2002 QĐ thành lập Vụ Quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng
09/2002/QĐ-BNN 17/01/2002 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện dự án
05/2002/TT-BTC 17/01/2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
05/2002/QĐ-UB 17/01/2002 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBNDTP ban hành từ ngày 1/1/1997-31/12/1999 đã hết hiệu lực thi hành .
04/2002/QĐ-BTC 17/01/2002 Về việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò
01/2002/TT-BTC 17/01/2002 Hướng dẫn Quy chế công khai tài chính về Ngân sách Nhà nước
35/2002/QĐ-UB 16/01/2002 V/v khám, chữa bệnh cho người nghèo
10/2002/NĐ-CP 16/01/2002 Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu
05/2002/CT-CTUBBT 16/01/2002 V/v Tổng hợp và nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2001
56/QĐ-TTG 15/01/2002 QĐ thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Epco - Minh Phụng
34/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho Sở Tài chính Vật giá
34/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Thốt Nốt
33/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Vị Thủy
33/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Ô Môn
32/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Long Mỹ
32/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Vị Thủy
31/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Phụng Hiệp
31/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Long Mỹ
30/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Châu Thành A
30/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho huyện Phụng Hiệp
29/2002/QĐ-UB 15/01/2002 Về giao dự toán thu khác NS năm 2002 cho Châu Thành
« Đầu‹ Trước31351 - 31500 | 41879Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.