Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3352) Hành chính (2798) Thuế - Lệ phí (2107)
Chính sách (2086) Đất đai - Nhà ở (1834) Doanh nghiệp (1805)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1287) Lao động - Tiền lương (996)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (814) Xuất - Nhập khẩu (793)
Nông nghiệp (761) Đầu tư (753) Giao thông (749)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1474/QĐ-TTG 07/11/2007 Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
1473/QĐ-TTG 07/11/2007 Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ
1314/QĐ-VPCP 07/11/2007 Về việc điều động cán bộ, công chức
68/2007/QĐ-BGDĐT 06/11/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
41/2007/QĐ-NHNN 06/11/2007 Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lývà sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước
37/2007/QĐ-UBND 06/11/2007 Về việc ban hành Quy định quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21/2007/CT-UBND 06/11/2007 Về công tác quốc phòng địa phương năm 2008
1658/QĐ-TTG 06/11/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
162/2007/NĐ-CP 06/11/2007 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
1472/QĐ-TTG 06/11/2007 Về việc xuất bán muối dự trữ quốc gia
1471/QĐ-TTG 06/11/2007 Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang
1470/QĐ-TTG 06/11/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1469/QĐ-TTG 06/11/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
13/2007/QĐ-UBND 06/11/2007 V/v ban hành quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam
06/2007/TT-NHNN 06/11/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
3350/2007/QĐ-UBND 05/11/2007 Về việc: Phê duyệt Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015
284/2007/QĐ-UBND 05/11/2007 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
24/2007/QĐ-BLĐTBXH 05/11/2007 Về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
18/2007/QĐ-BTNMT 05/11/2007 Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
168/2007/QĐ-TTG 05/11/2007 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
15/CT-UBND 05/11/2007 Về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008
1365/QĐ-BXD 05/11/2007 Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
131/2007/TT-BTC 05/11/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
07/2007/CT-BXD 05/11/2007 Về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng
4233/QĐ-BYT 03/11/2007 Về việc ban hành "Quy trình xử lý dịch tả"
40/2007/QĐ-NHNN 02/11/2007 Ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần 
36/2007/QĐ-UBND 02/11/2007 Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1468/QĐ-TTG 02/11/2007 Về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Hậu Giang
1465/QĐ-TTG 02/11/2007 Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007 - 2010
130/2007/TT-BTC 02/11/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
1290/QĐ-VPCP 02/11/2007 Về việc điều động cán bộ, công chức
129/2007/TTLT/BTC-BKHCN 02/11/2007 Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
1288/QĐ-VPCP 02/11/2007 Về việc cử cán bộ, công chức làm Thư ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
09/2007/TT-BXD 02/11/2007 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
06/2007/CT-NHNN 02/11/2007 Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
89/2007/QĐ-BNN 01/11/2007  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
88/2007/TT-BNN 01/11/2007 Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa
74/2007/QĐ-UBND 01/11/2007 Ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh An Giang
72/2007/QĐ-UBND 01/11/2007 Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
67/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
66/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
65/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
64/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ cao đẳng
51/2007/QĐ-UBND 01/11/2007 Về việc bãi bỏ các văn bản về đơn giá xây dựng công trình, thẩm định phê duyệt dự toán chi phí liên quan đến dự án đầu tư, quy hoạch
41/2007/QĐ-UBND 01/11/2007  Ban hành Quy định về quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24/2007/CT-TTG 01/11/2007 Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
167/2007/QĐ-TTG 01/11/2007 Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
16/2007/QĐ-UBND 01/11/2007 Về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng
1464/QĐ-TTG 01/11/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1463/QĐ-TTG 01/11/2007 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
128/2007/TT-BTC 01/11/2007 Hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước
06/2007/TTLT/BCT-BTC 01/11/2007 Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam
4178/QĐ-BYT 31/10/2007 Về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tả”
27/2007/TT-BKHCN 31/10/2007 Hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp
26/2007/QĐ-BKHCN 31/10/2007 "Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận"
2460/QĐ- UBND 31/10/2007 Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả các đợt lũ lụt tháng 10 ,tháng 11 năm 2007
23/2007/CT-TTG 31/10/2007 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả,bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008
161/2007/NĐ-CP 31/10/2007 Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
1462/QĐ-TTG 31/10/2007 Về việc xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia cho các tỉnh để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và lũ lụt
1461/QĐ-TTG 31/10/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1460/QĐ-TTG 31/10/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
127/2007/TT-BTC 31/10/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính
96/2007/QĐ-UBND 30/10/2007 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựngthị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
88/2007/QĐ-UBND 30/10/2007 Về việc Qui định tỷ lệ phân bổ chi, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3336/QĐ-BGTVT 30/10/2007 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007- 2012
21/2007/QĐ-UBND 30/10/2007 V/v Điều chỉnh Điều 39 "quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế " ban hành kèm theo Quyết định số:19/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh
166/2007/QĐ-TTG 30/10/2007 Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”
160/2007/NĐ-CP 30/10/2007 Quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
159/2007/NĐ-CP 30/10/2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
126/2007/TT-BTC 30/10/2007 Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
1248/2007/QĐ-BKH 30/10/2007 Về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010
91/2007/QĐ-BTC 29/10/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia
87/2007/QĐ-BNN 29/10/2007 Về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007 và Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
27/2007/QĐ-BXD 29/10/2007 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
20/2007/QĐ-UBND 29/10/2007 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
1844/2007/QĐ-UBND 29/10/2007 Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái
1459/QĐ-TTG 29/10/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1456/QĐ-TTG 29/10/2007 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1455/QĐ-TTG 29/10/2007 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
1453/QĐ-TTG  29/10/2007 Về việc phê duyệt Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và Nậm Chiến
1452/QĐ-TTG 29/10/2007 Về việc phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009
1451/QĐ-TTG 29/10/2007 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009
128/2007/QĐ-UBND 29/10/2007 Về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh".
125/2007/TT-BTC 29/10/2007 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam 
08/2007/QĐ-BCT 29/10/2007 Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN”
165/2007/QĐ-TTG 27/10/2007 Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
157/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
90/2007/QĐ-BTC 26/10/2007 Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
72/2007/QĐ-UBND 26/10/2007  Ban hành Quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèotrên địa bàn tỉnh Lào Cai
63/2007/QĐ-BGDĐT 26/10/2007 Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng thẩm định ngành về chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
62/2007/QĐ-BGDĐT 26/10/2007 Ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
50/B/2007/QĐ-UBND 26/10/2007 Về việc bổ sung và điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô và thị xã Kon Tum
22/2007/CT-TTG 26/10/2007 Về phát triển doanh nghiệp dân doanh
1449/QĐ-TTG 26/10/2007 Về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hà Giang để xử lý các công trình phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai cấp bách
1448/QĐ-TTG 26/10/2007 Về việc nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính
127/2007/QĐ-UBND 26/10/2007 Về xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
124/2007/TT-BTC 26/10/2007 Hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu
05/2007/QĐ-BTTTT 26/10/2007 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020
87/2007/QĐ-UBND 25/10/2007 Về việc quy định giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
« Đầu‹ Trước23801 - 23900 | 41445Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.