Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Nghị định
Cơ cấu tổ chức (658) Vi phạm hành chính (275) Luật (259)
Thuế - Lệ phí (240) Doanh nghiệp (209) Chính sách (191)
Lao động - Tiền lương (181) Hành chính (179) Tài chính - Ngân hàng (126)
Đất đai - Nhà ở (111) Y tế - Sức khỏe (84) Đầu tư (83)
Xuất - Nhập khẩu (75) Giáo dục - Đào tạo (74) Giao thông (71)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/HĐBT 10/01/1985 Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
06/HĐBT 10/01/1985 Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
88/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về kiện toàn tổ chức của ngành văn hoá
87/HĐBT 01/01/1985 Nghị định ban hành Điều lệ bảo vệ đường dây thông tin liên lạc
85/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc thành lập Ban tôn giáo của Chính phủ
53/HĐBT 01/01/1985 Nghị định ban hành Điều lệ khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác
288/HĐBT 01/01/1985 Nghị định quy định việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh
247/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về quy định cụ thể danh hiệu chiến sĩ thi đua
237/HĐBT 01/01/1985 Nghị định ban hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế công trình xây dựng
236/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội
235/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang
234/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc thành lập Trường Đại học thể dục thể thao II
23/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu trực thuộc Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học
223/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
206/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Vật tư
20/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc thành lập Viện nghiên cứu kỹ thuật điện tử
190/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về cải tiến công tác quản lý vật tư
178/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về tổ chức pháp chế ở các ngành, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực Nhà nước
17/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất
140/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
136/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc sáp nhập trường Cao đẳng Lâm nghiệp với trường Đại học Nông nghiệp 4 thành trường Đại học Nông - Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
13/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc thành lập Viện vật lý kỹ thuật trực thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
128/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc ban hành bản Quy định về quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại thương đối với hoạt động xuất nhập khẩu và tổ chức xuất nhập khẩu
126/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc đổi tên Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật trực thuộc Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước
123/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục
160/HĐBT 10/12/1984 Nghị định về việc thống nhất quản lý các loại đặc sản rừng
129/HĐBT 08/10/1984 Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Tổng cục dạy nghề
119/HĐBT 12/09/1984 Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
106/HĐBT 11/08/1984 Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học
94/HĐBT 02/07/1984 Nghị định quy định bổ sung các Nghị định số 175-CP ngày 11/12/1964 và số 33-CP ngày 24/2/1973 của Hội đồng Chính phủ về quản lý vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ
87/HĐBT 11/06/1984 Nghị định về việc đổi tên Viện Nghiên cứu hạt nhân thành viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia
59/HĐBT 12/04/1984 Nghị định bổ sung Nghị định số 145-HĐBT ngày 6/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc
34/HĐBT 01/03/1984 Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Lưu trữ Nhà nước
22/HĐBT 08/02/1984 Nghị định về việc thành lập Tổng cụcTiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
76/HĐBT 01/01/1984 Nghị định về việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các cấp
62/HĐBT 01/01/1984 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh và huyện
33/HĐBT 01/01/1984 Nghị định ban hành Điều lệ quản lý xã
178/HĐBT 01/01/1984 Nghị định sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng
17/HĐBT 01/01/1984 Nghị định về tổ chức bộ máy, biên chế trường mẫu giáo
153/HĐBT 01/01/1984 Nghị định quy định các danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú
139/HĐBT 01/01/1984 Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổng cục Hải quan
112/HĐBT 01/01/1984 Nghị định về việc thu thủy lợi phí
145/HĐBT 06/12/1983 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc
129/HĐBT 10/11/1983 Nghị định về việc giải thể Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương, thành lập Vụ cải tạo công thương nghiệp tư doanh thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
86/HĐBT 04/08/1983 Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện
46/HĐBT 10/05/1983 Nghị định quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép
02/HĐBT 06/01/1983 Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia
84/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Việt kiều trung ương
83/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về chế độ đãi ngộ quân nhân dự bị khi tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu
80/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về việc ban hành Điều lệ cung ứng và sử dụng điện
62/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về việc thành lập Ban cơ khí của Chính phủ
61/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về việc thành lập Hội đồng thi đua các cấp
48/HĐBT 01/01/1983 Nghị định ban hành Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự
32/HĐBT 01/01/1983 Nghị định bổ sung Điều 19 của Nghị định số 201-CP ngày 26/5/1981 về quản lý định mức kinh tế kỹ thuật
25/HĐBT 01/01/1983 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nông nghiệp
19/HĐBT 01/01/1983 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp
160/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Huân chương
109/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về việc giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học
105/HĐBT 01/01/1983 Nghị định về việc thành lập Ban năng lượng của Chính phủ
203/HĐBT 21/12/1982 Nghị định về việc ban hành Điều lệ bảo vệ đường bộ
186/HĐBT 09/11/1982 Nghị định về việc ban hành Điều lệ phát hành báo chí
155/HĐBT 10/09/1982 Nghị định về việc giải thể Ban điều hoà vận tải trung ương
153/HĐBT 08/09/1982 Nghị định về chế độ sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
100/HĐBT 02/06/1982 Nghị định về việc thành lập Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp thuộc Bộ Nội Thương
87/HĐBT 11/05/1982 Nghị định về việc đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp
86/HĐBT 11/05/1982 Nghị định về chế độ biệt phái của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
85/HĐBT 11/05/1982 Nghị định về hệ thống chức vụ và cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
82/HĐBT 06/05/1982 Nghị định ban hành bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên
79/HĐBT 04/05/1982 Nghị định về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế
35/HĐBT 04/03/1982 Nghị định về việc chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức bộ máy làm công tác quy hoạch từ Bộ Xây dựng sang Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước
12/HĐBT 01/02/1982 Nghị định về việc thành lập Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp
92/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học giá cả
74/HĐBT 01/01/1982 Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
58/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc thi hành Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân
52/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương
51/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc ban hành Điều lệ hợp tác xã thuỷ sản
22/HĐBT 01/01/1982 Nghị định bổ sung nhiệm vụ xét xử của Trọng tài kinh tế và sửa đổi thời hạn khiếu nại, xét xử
21/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức bộ máy sản xuất, nhập khẩu hàng dệt từ Bộ Ngoại thương sang Bộ Công nghiệp nhẹ
202/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
20/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc chuyển giao một số nhiệm vụ từ bộ Ngoại thương sang bộ Cơ Khí và luyện kim
197/HĐBT 01/01/1982 Nghị định ban hành Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá
189/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về chế độ đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ
177/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc phân ngành kinh tế quốc dân
165/HĐBT 01/01/1982 Nghị định ban hành biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng
161/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
157/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc sử dung trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
141/HĐBT 01/01/1982 Nghị định ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá
125/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước
122/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về chế độ quản lý các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước
119/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc sửa đổi Điều 49 của Nghị định số 35-CP ngày 09/02/1981 của Hội đồng Chính phủ
115/HĐBT 01/01/1982 Nghị định về việc thành lập Trung tâm phân tích hệ thống và Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
10/HĐBT 01/01/1982 Nghị định quy định việc phân loại đầu tư vốn và phân cấp quản lý các hệ thống đường bộ
156/HĐBT 17/12/1981 Nghị định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của các Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
152/HĐBT 10/12/1981 Nghị định về việc thành lập Liên đoàn địa chất thuỷ văn 8
149/HĐBT 04/12/1981 Nghị định về việc giải thể Công ty xuất nhập khẩu và chuyển khẩu trực thuộc Bộ Ngoại thương
24/HĐBT 10/08/1981 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điểm về tổ chức trọng tài Nhà nước về kinh tế
23/HĐBT 10/08/1981 Nghị định ban hành Điều lệ kiểm dịch động vật
293/CP 04/07/1981 Nghị định về việc thi hành Pháp lệnh ngày 14/11/1979 về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
165/HĐBT 01/01/1981 Nghị định về việc thành lập Liên hiệp lâm, công nghiệp Long Đại trực thuộc Bộ Lâm nghiệp
145/HĐBT 01/01/1981 Nghị định về việc chuyển giao một số nhiệm vụ từ Bộ Ngoại thương sang Bộ Mỏ và Than và thành lập Công ty xuất, nhập khẩu than và cung ứng vật tư thuộc Bộ Mỏ và Than.
143/HĐBT 01/01/1981 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ tư pháp.
54/CP 10/03/1975 Ban hành Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế
25/CP 07/03/1967 Nghị định ban hành chế độ sử dụng nhà cửa trong tình hình sơ tán phòng không
175/CP 11/12/1964 Nghị định về việc quản lý vũ khí quân dụng và vũ khí thể thao quốc phòng
150/CP 02/10/1964 Nghị định về việc cấp giấy chứng minh
114/CP 01/01/1964 Nghị định về việc thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã
104/CP 01/01/1964 Nghị định Ban hành Điều lệ đăng ký và quản lý hộ khẩu
120/CP 12/08/1963 Nghị định Ban hành Điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt
113/CP 10/10/1962 Nghị định Quy định thẩm quyền phong cấp bậc đối với hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân, quyền thăng, giáng đối với các cấp bậc từ trung sĩ đến thiếu uý Cảnh sát nhân dân và quy định về cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu của Cảnh sát nhân dân
69/CP 01/01/1962 Nghị định Quy định những vấn đề thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước và trách nhiệm trong việc giữ gìn bí mật của Nhà nước
36/CP 09/09/1960 Nghị định ban hành Điều lệ tạm thời quy định việc tuyển dụng và sử dụng nhân công ở nông thôn
08/CP 01/01/1960 Nghị định về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước
07/CP 01/01/1960 Nghị định về việc cấp sổ lao động cho người lao động trong biên chế Nhà nước
331/TTg 01/09/1959 Nghị định Quy định hệ thống cấp bậc hàm Công an nhân dân vũ trang và công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Công an nhân dân vũ trang
100/TTg 03/03/1959 Nghị định về việc thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng, công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành Công an nhân dân vũ trang
390/TTg 01/01/1959 Nghị định Quy định việc thị thực hộ chiếu
389/TTg 01/01/1959 Nghị định Quy định việc cấp hộ chiếu
345/TTg 01/01/1959 Nghị định Quy định thể lệ sử dụng tần số đối với các máy vô tuyến điện cố định hay lưu động
344/TTg 01/01/1959 Nghị định Quy định thể lệ sử dụng, lắp đặt, dự trữ, vận chuyển, buôn bán, sửa chữa máy vô tuyến điện thu thanh, thu hình và khuếch đại phóng thanh
286/TTg 01/01/1959 Nghị định Quy định việc người nước ngoài đăng ký khi đến Việt Nam
266/TTg 01/01/1959 Nghị định Đổi tên Ban thi hành Hiệp định đình chiến trung ương là Ban thi hành Hiệp nghị Giơnevơ và quy định nhiệm vụ, tổ chức của Ban thi hành Hiệp định Giơnevơ
151/TTg 01/01/1959 Nghị định quy định tạm thời về trưng dụng ruộng đất
248/TTg 01/01/1958 Nghị định Tổ chức việc kiểm dịch tại các hải cảng, sân bay, cửa khẩu quan trọng khác dọc theo biên giới nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
246/TTg 01/01/1958 Nghị định Ban hành thể lệ dùng súng săn
301/TTg 10/07/1957 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật số 103/SL-L005 ngày 20/5/1957 bảo đảm quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
577/TTg 01/01/1957 Nghị định Đặt giấy chứng minh và quy định thể lệ cấp phát giấy chứng minh
519/TTg 01/01/1957 Nghị định Quy định thể lệ về bảo tồn cổ tích
338/TTg 01/01/1957 Nghị định ban hành Điều lệ tạm thời về huy động và sử dụng dân công trong thời kỳ kiến thiết hoà bình
764/TTg 08/05/1956 Nghị định Ban hành bản Điều lệ đăng ký hộ tịch
982/TTg 01/01/1956 Nghị định Thành lập cục cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an
532/TTg 01/01/1955 Nghị định về việc thành lập Vụ quản lý nhân công
« Đầu‹ Trước3801 - 3933 | 3933  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.