Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3380) Hành chính (2908) Thuế - Lệ phí (2143)
Chính sách (2101) Đất đai - Nhà ở (1847) Doanh nghiệp (1822)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1326) Lao động - Tiền lương (1015)
Xây dựng (911) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (800)
Nông nghiệp (772) Đầu tư (759) Giao thông (759)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
93/2011/NĐ-CP 18/10/2011 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế
57/2011/QĐ-TTG 18/10/2011 Về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
57/2011/QĐ-UBND 18/10/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44/2011/QĐ-UBND 18/10/2011 Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương
39/2011/QĐ-UBND 18/10/2011 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND các cấp trong việc thực hiện Luật Nuôi con nuôi
32/2011/QĐ-UBND 18/10/2011 Về việc ban hành quy định về sử dụng Bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
31/2011/QĐ-UBND 18/10/2011 V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29/2011/QĐ-UBND 18/10/2011 Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
28/2011/QĐ-UBND 18/10/2011 Về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận
92/2011/NĐ-CP 17/10/2011 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
91/2011/NĐ-CP 17/10/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
67/2011/TT-BNNPTNT 17/10/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
46/2011/TT-BGDĐT 17/10/2011 Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học
43/2011/QĐ-UBND 17/10/2011 Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
36/2011/QĐ-UBND 17/10/2011 Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
36/2011/TTLT-BYT-BQP 17/10/2011 Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
32/2011/QĐ-UBND 17/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 2 và Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND nagỳ 02/12/2010 của UBND tỉnh
30/2011/QĐ-UBND 17/10/2011 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
29/2011/QĐ-UBND 17/10/2011 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
64/2011/QĐ-UBND 15/10/2011 Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
35/2011/TT-BYT 15/10/2011 Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
90/2011/NĐ-CP 14/10/2011 Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
56/2011/QĐ-TTG 14/10/2011 Về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
55/2011/QĐ-TTG 14/10/2011 Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối
47/2011/QĐ-UBND 14/10/2011 Ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
38/2011/TT-BCT 14/10/2011 Quy định Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương
37/2011/TT-BTNMT 14/10/2011 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề  tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
30/2011/QĐ-UBND 14/10/2011 Ban hành Quy định về Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
29/2011/QĐ-UBND 14/10/2011 Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/2011/QĐ-UBND 14/10/2011 Về giá bồi thường đối với các hộ sử dụng dịch vụ điện, viễn thông, truyền hình cáp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24/2011/QĐ-UBND 14/10/2011 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17/2011/TT-BTP 14/10/2011 Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định  hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH 14/10/2011 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
38/2011/QĐ-UBND 13/10/2011 Về việc ban hành Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
22/2011/QĐ-UBND 13/10/2011 Ban hành quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
55/2011/QĐ-UBND 12/10/2011 Về việc bổ sung Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
63/2011/QĐ-UBND 11/10/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
54/2011/QĐ-TTG 11/10/2011 Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
30/2011/QĐ-UBND 11/10/2011 Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
29/2011/QĐ-UBND 11/10/2011 V/v quy định nội dung chi, mức chi và chế độ quản lý, sử dụng kinh phí  thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
26/2011/QĐ-UBND 11/10/2011 Ban hành quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
89/2011/NĐ-CP 10/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
62/2011/QĐ-UBND 10/10/2011 Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh Nhân dân trên địa bàn tỉnh BR-VT
44/2011/TT-BGDĐT 10/10/2011 Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
37/2011/TT-BCT 10/10/2011 Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
35/2011/QĐ-UBND 10/10/2011 Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
28/2011/QĐ-UBND 10/10/2011 Ban hành Quy định về phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2011 - 2015)
27/2011/QĐ-UBND 10/10/2011 Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
26/2011/QĐ-UBND 10/10/2011 Ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
21/2011/QĐ-UBND 10/10/2011 Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
« Đầu‹ Trước12251 - 12300 | 42055Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.