Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3356) Hành chính (2818) Thuế - Lệ phí (2119)
Chính sách (2087) Đất đai - Nhà ở (1837) Doanh nghiệp (1806)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1296) Lao động - Tiền lương (998)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (817) Xuất - Nhập khẩu (796)
Nông nghiệp (763) Đầu tư (754) Giao thông (750)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59 03/05/1946 Sắc lệnh gửi các nhân viên trong Hội đồng phúc thẩm thành lập theo Điều thứ 10 Sắc lệnh ngày 29 tháng 3 năm 1946 về việcbảo vệ tự do cá nhân
58 03/05/1946 Sắc lệnh tổ chức Bộ nội vụ
57 03/05/1946 Sắc lệnh quy định việc tổ chức các Bộ
56/B 02/05/1946 Sắc lệnh tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để đương ở các phòng trước bạ và điền thổ
56 29/04/1946 Sắc lệnh về quyền hưởng lương của công nhân trong ngày nghỉ lễ lao động (mồng 1 tháng 5 dương lịch)
54 24/04/1946 Sắc lệnh về việc phát hành một thứ tem bưu điện có số phụ thu 3 đ để cho quỹ "Cứu tế quốc gia"
53 24/04/1946 Sắc lệnh cử ông Hoàng Văn Hoan giữ chức Chính trị Cục trưởng thay ông Hoàng Đạo Thuý
52 22/04/1946 Sắc lệnh quy định việc lập hội
51 17/04/1946 Sắc lệnh ấn định thẩm quyền các Toà án và sự phân công giữa các nhân viên trong Toà án
50 13/04/1946 Sắc lệnh tổ chức Bộ giao thông công chính
48 10/04/1946 Sắc lệnh đặt một thứ đảm phụ đặc biệt gọi là "đảm phụ quốc phòng"
47 07/04/1946 Sắc lệnh tổ chức Bộ ngoại giao
46 05/04/1946 Sắc lệnh về việc phát hành giấy bạc ở nước Việt Nam
45 05/04/1946 Sắc lệnh quy định các cuộc lạc quyên, xổ số lấy tiền hay lấy đồ vật
44 03/04/1946 Sắc lệnh lập Ban trung ương vận động đời sống mới
43 03/04/1946 Sắc lệnh mỗi Kỳ một "Hội đồng phán định thẩm quyền giữa Toà án quân sự, Toà án đặc biệt và Toà án thường"
42 03/04/1946 Sắc lệnh ấn định thủ tục truy tố các khinh tội hay trọng tội khi phạm nhân là Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban hành chính Kỳ hay tỉnh và Đại biểu Quốc hội
41 29/03/1946 Sắc lệnh quy định chế độ báo chí
40 29/03/1946 Sắc lệnh về việc bảo vệ tự do cá nhân
39 27/03/1946 Sắc lệnh cử ông Phạm Thành Vinh giữ chức Chánh văn phòng Bộ quốc phòng
38 27/03/1946 Sắc lệnh thiết lập trong Bộ quốc gia giáo dục một Nha thanh niên và thể dục
37 27/03/1946 Sắc lệnh cử các cán bộ lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ xã hội
36 27/03/1946 Sắc lệnh tổ chức Bộ xã hội
35 25/03/1946 Sắc lệnh cử các cán bộ lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ quốc phòng
34 25/03/1946 Sắc lệnh tổ chức Bộ quốc phòng
33 22/03/1946 Sắc lệnh ấn định các cấp bậc, quân phục, phù hiệu cho lục quân toàn quốc
32 22/03/1946 Sắc lệnh sửa đổi Điều thứ 3 Sắc lệnh số 17 ngày 31 tháng 1 năm 1946 phân chia các ngân sách và mục đề ngoài ngân sách của Bình dân ngân quỹ tổng cục cho hai cơ quan: Nông nghiệp tín dụng và kinh tế tín
31 22/03/1946 Sắc lệnh cử ông Phạm Khắc Hoè giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ nội vụ thay ông Hoàng Minh Giám
30 22/03/1946 Sắc lệnh cử ông Nguyễn Dương giữ chức Giám đốc Việt Nam Công an vụ
28 15/03/1946 Sắc lệnh cử ông Tạ Quang Bửu giữ chức Thứ trưởng Bộ quốc phòng
27 28/02/1946 Sắc lệnh truy tố các tội bắt cóc, tống tiền và ám sát
26 25/02/1946 Sắc lệnh truy tố các việc phá huỷ công sản
25 25/02/1946 Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 23 ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy định quốc tịch Việt Nam
24 21/02/1946 Sắc lệnh về việc trợ cấp các công chức tình nguyện dự vào công việc tăng gia sản xuất ở miền Cao Bằng
23 21/02/1946 Sắc lệnh thành lập Việt Nam Công an vụ thuộc Bộ nội vụ
22/A 18/02/1946 Sắc lệnh sửa đổi Điều thứ 65 Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính
22/C 18/02/1946 Sắc lệnh ấn định những ngày tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo
22/B 18/02/1946 Sắc lệnh để quyền tư pháp cho Uỷ ban hành chính ở những nơi chưa đặt được toà án biệt lập
21 14/02/1946 Sắc lệnh tổ chức các Toà án quân sự
20 06/02/1946 Sắc lệnh bãi bỏ Sở kiểm soát tài chính
19 05/02/1946 Sắc lệnh giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" và các hội phổ tế ở Bắc Kỳ
18 31/01/1946 Sắc lệnh đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam
18/B 31/01/1946 Sắc lệnh phát hành đồng bạc giấy Việt Nam tại miền Nam Trung Bộ, từ vĩ tuyến 16 trở xuống
17 31/01/1946 Sắc lệnh sát nhập các cơ quan vào tài sản của Bình dân ngân quỹ tổng cục vào Nha nông nghiệp tín dụng và Nha kinh tế tín dụng
16 30/01/1946 Sắc lệnh lập tại Hà Nội "Phòng canh nông Bắc Bộ Việt Nam"
15 30/01/1946 Sắc lệnh bãi bỏ thuế thổ trạch ở thôn quê
14 30/01/1946 Sắc lệnh thiết lập tại Bộ thanh niên một Nha thể dục trung ương
13 24/01/1946 Sắc lệnh tổ chức các toà án và các ngạch thẩm phán
12 24/01/1946 Sắc lệnh đặt các Nha kinh tế các Bộ, các Phòng thương mại, các Sở ngũ cốc cùng những cơ quan phụ thuộc dưới quyền điều khiển trực tiếp Bộ kinh tế
11 24/01/1946 Sắc lệnh về việc tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã lớn
10 23/01/1946 Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ
09 18/01/1946 Sắc lệnh giải tán Hội "Bảo trợ phụ nữ và nhi đồng"
08 18/01/1946 Sắc lệnh giải tán Hội "Fondation Jules Brévié"
07 15/01/1946 Sắc lệnh bổ khuyết Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thiết lập Toà án quân sự
05 15/01/1946 Sắc lệnh huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam mà Chính phủ Pháp đã cho Công ty hoả xa Vân Nam do hợp đồng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901
04 14/01/1946 Sắc lệnh cử thêm những nhân viên trong "Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết"
00 05/01/1946 Sắc lệnh về việc truy tố những người can tội ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá huỷ cắt dây điện thoại và dây điện tín
81 31/12/1945 Sắc lệnh về việc chi thu của các ngân sách trong năm 1946
80 31/12/1945 Sắc lệnh cử các ông Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận vào Ban thanh tra đặc biệt
79 31/12/1945 Sắc lệnh sát nhập những cơ quan tín dụng của Bình-dân ngân-quỹ tổng-cục vào hai Bộ canh-nông và kinh tế
78 31/12/1945 Sắc lệnh thiết lập "Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết"
77/C 28/12/1945 Sắc lệnh thiết lập một toà án quân sự tại Phan Thiết
77/B 24/12/1945 Sắc lệnh uỷ cho Uỷ ban nhân dân Nam Bộ quyền ân giảm định trong Điều thứ 3 Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thiết lập các toà án quân sự
77 21/12/1945 Sắc lệnh tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố
76 18/12/1945 Sắc lệnh hoãn cuộc tổng tuyển cử đến ngày 6-1-1946
75 17/12/1945 Sắc lệnh về việc trưng tập công chức
74 17/12/1945 Sắc lệnh quy định về việc nghỉ dài hạn của những công chức mắc bệnh lao hay phong
73 07/12/1945 Sắc lệnh quy định về việc nhập quốc tịch Việt nam
72 02/12/1945 Sắc lệnh bổ khuyết bảng số đại biểu từng tỉnh và thành phố đính theo Sắc lệnh ngày 17/10/1945 về cuộc tổng tuyển cử
71 02/12/1945 Sắc lệnh bổ khuyết Điều thứ 11 đạo Sắc lệnh ngày 17-10-45 về thể lệ tổng tuyển cử
70 01/12/1945 Sắc lệnh của Bộ trưởng bộ lao công làm đặc phái viên của Chính phủ ở Nam trung bộ và Nam bộ
69 01/12/1945 Sắc lệnh sáp nhập vào bộ canh nông tất cả các cơ quan canh nông, thú y, mục súc, ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng
67 28/11/1945 Sắc lệnh thiết lập một uỷ ban tối cao tiếp tế và cứu tế
66 24/11/1945 Sắc lệnh ấn định thể lệ trưng dụng các y sĩ và các dược sĩ
65 23/11/1945 Sắc lệnh ấn định nhiệm vụ Đông dương bác cổ học viện
64 23/11/1945 Sắc lệnh thiết lập một Ban thanh tra đặc biệt
63/SL 22/11/1945 Sắc lệnh tổ chức các hội đồng nhân dân và uỷ ban hành chính
61 21/11/1945 Sắc lệnh sáp nhập sở vô tuyến điện vào bộ Quốc phòng
62 20/11/1945 Sắc lệnh bãi bỏ sở "office colonia des mutiles, combattans, victimes de la guerre pupilles de la nation"
60 16/11/1945 Sắc lệnh sửa đổi Điều 11 Sắc lệnh ngày 10-10-45 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc
59 15/11/1945 Sắc lệnh ấn định thể lệ về việc thị thực các giấy tờ
58 10/11/1945 Sắc lệnh ấn định thể lệ về nghỉ gia hạn không lương của công chức các ngạch
57 10/11/1945 Sắc lệnh cấm không được sản xuất, tàng trữ tiêu thụ rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc
56 07/11/1945 Sắc lệnh bãi bỏ Hội đồng giấy
55 03/11/1945 Sắc lệnh ấn định về thể lệ về Hội đồng kỷ luật
54 03/11/1945 Sắc lệnh ấn định những điều kiện cho công chức về hưu
53 20/10/1945 Sắc lệnh quy định quốc tịch Việt nam
52 20/10/1945 Sắc lệnh xá tội các phạm nhân
51 17/10/1945 Sắc lệnh ấn định thể lệ cuộc tổng tuyển cử
51/B 12/10/1945 Sắc lệnh cho phép giao số tiền 1335772 $ 34 quỹ của AFIC cho bộ cứu tế
47 10/10/1945 Sắc lệnh giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc
46 10/10/1945 Sắc lệnh quy định tổ chức các đoàn thể luật sư
45 10/10/1945 Sắc lệnh thiết lập một ban đại học văn khoa tại Hà nội
50 09/10/1945 Sắc lệnh cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc
48 09/10/1945 Sắc lệnh cho phép các công ty và các hãng ngoại quốc được phép tiếp tục công việc doanh nghiệp
42 04/10/1945 Sắc lệnh sửa đổi luật lệ cũ về thuế đánh vào các tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng
41 03/10/1945 Sắc lệnh bãi bỏ các sở trước thuộc phủ toàn quyền Đông dương và sáp nhập các sở đó vào các bộ của Chính phủ lâm thời Việt nam
09 02/10/1945 Sắc lệnh bắt buộc các công văn, đơn từ, báo chí, chúc từ, vân vân phải tiêu đề "Việt nam dân chủ cộng hòa năm thứ nhất"
40 29/09/1945 Sắc lệnh đặt một toà án quân sự ở Nha trang
38 27/09/1945 Sắc lệnh bãi bỏ các hạng môn bài chính tang dưới 50đ và miễn số bách phân phụ thu cho các hạng môn bài từ 50đ trở nên
39 26/09/1945 Sắc lệnh lập một uỷ ban để thảo thể lệ cuộc tổng tuyển cử
37 26/09/1945 Sắc lệnh ấn định địa phương thẩm quyền của các toà án quân sự
36 22/09/1945 Sắc lệnh bãi bỏ các nghiệp đoàn trong toàn cõi Việt nam
35 20/09/1945 Sắc lệnh sức cho nhân dân phải tôn trọng đền, chùa, làng tẩm nhà thờ tất cả các nơi có tính cách tôn giáo
34 20/09/1945 Sắc lệnh lập một uỷ ban dự thảo và đệ trình Quốc hội một bản Hiến pháp cho Việt nam dân chủ cộng hoà
33/A 13/09/1945 Sắc lệnh cho phép ty liêm phóng bắt những người nguy hiểm cho nền dân chủ cộng hoà Việt nam để đưa đi an trí
33/Đ 13/09/1945 Sắc lệnh định thể lệ phóng thích các tội nhân bị kết án trước ngày 19-8-45
33/C 13/09/1945 Sắc lệnh thiết lập các toà án quân sự
33/B 13/09/1945 Sắc lệnh định thể lệ cho ty liêm phóng và sở cảnh sát theo mỗi khi bắt người nào
33 13/09/1945 Sắc lệnh cử bác sĩ Hoàng Tích Trí giữ chức thứ trưởng Bộ y tế
32 13/09/1945 Sắc lệnh bãi bỏ 2 ngạch quan hành chính và quan tư pháp
30 12/09/1945 Sắc lệnh giải tán "Việt nam Hưng quốc thanh niên hội" và "Việt nam thanh niên ái quốc hội"
29/B 10/09/1945 Sắc lệnh trả lại ngạch quan lại cho Lê Đình Trân, Hoàng Gia Đức và Đặng Trinh Ky và cho Phan Cao Đoan được về nghỉ
28 10/09/1945 Sắc lệnh lập ra một sở "thuế quan và thuế gián thu"
27 10/09/1945 Sắc lệnh đặt "Sở Thuế quan và Thuế Gián thu"
26 10/09/1945 Sắc lệnh tạm giữ những luật lệ hiện hành của sở Tổng thanh muối và thuốc phiện và các sở Thương chính
25 10/09/1945 Sắc lệnh ấn định thể lệ cho phép bộ Tài chính lấy tiền ở kho bạc ra ngay mỗi khi cần cấp
24 10/09/1945 Sắc lệnh trợ cấp cho quỹ Bắc bộ một số tiền là 1 triệu đồng
23 10/09/1945 Sắc lệnh cử ông Vĩnh Thuỵ làm cố vấn chính phủ lâm thời Dân chủ cộng hoà
22 10/09/1945 Sắc lệnh bãi đoạn a, điều thứ 2 trong Sắc lệnh ngày 1-9-1945 thiết quân luật tại Hà nội
20 08/09/1945 Sắc lệnh định rằng việc học chữ quốc ngữ từ nay bắt buộc và không mất tiền
19 08/09/1945 Sắc lệnh lập cho nông dân và thợ thuyền những lớp học bình dân buổi tối
18 08/09/1945 Sắc lệnh bãi bỏ ngạch học quan
16 08/09/1945 Sắc lệnh đặt ra ngạch "thanh tra học vụ"
15 08/09/1945 Sắc lệnh cử ông Đỗ Đức Dục sung chức Đổng lý Văn phòng bộ Quốc gia giáo dục
14 08/09/1945 Sắc lệnh mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội
12 07/09/1945 Sắc lệnh uỷ cho nha giám đốc khoáng chất và kỹ nghệ tổ chức công việc sản xuất binh khí và đạn dược
11 07/09/1945 Sắc lệnh bãi bỏ thuế thân và định dần chế độ thuế khoá hiện hành sẽ thay đổi dần
10 07/09/1945 Sắc lệnh để ông Vũ Văn Huyên, Chánh án toà án Hải Phòng ra ngoài ngạch và để tuỳ quyền ông Bộ trưởng Bộ kinh tế bổ dụng
08 05/09/1945 Sắc lệnh giải tán "Đại Việt quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng"
07 05/09/1945 Sắc lệnh để sự buôn bán và chuyên trở thóc gạo được tự do trong toàn hạt Bắc bộ
06 05/09/1945 Sắc lệnh cấm nhân dân không được đăng lính bán thực phẩm, làm tay sai cho quân đội Pháp
05 05/09/1945 Sắc lệnh ấn định Quốc kỳ Việt nam
04 04/09/1945 Sắc lệnh lập tại Hà nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc lập
03 01/09/1945 Sắc lệnh thiết quân luật tại Hà nội
01 30/08/1945 Sắc lệnh cử ông Hoàng Minh Giám sung chức Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ
« Đầu‹ Trước41401 - 41543 | 41543  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.