Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3345) Hành chính (2773) Thuế - Lệ phí (2090)
Chính sách (2082) Đất đai - Nhà ở (1829) Doanh nghiệp (1802)
Tài chính - Ngân hàng (1588) Giáo dục - Đào tạo (1283) Lao động - Tiền lương (991)
Xây dựng (900) Y tế - Sức khỏe (812) Xuất - Nhập khẩu (789)
Nông nghiệp (761) Đầu tư (748) Giao thông (746)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2008/TTLT/BTC-BGTVT 30/01/2008 Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ
09/2008/TTLT/BTC-BGTVT 30/01/2008 Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
08/2008/QĐ-BTC 30/01/2008 Về việc thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia
03/2008/CT-UBND 30/01/2008 Về việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2006 - 2010
02/2008/CT-UBND 30/01/2008 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2008, lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái Quốc
02/2008/QĐ-UBND 30/01/2008 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2008, lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
02/2008/QĐ-UBND 30/01/2008 Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
01/CT-UBND 30/01/2008 Về việc tăng cường công tác xuất khẩu lao động
251/2008/QĐ-UBND 29/01/2008 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
18/2008/QĐ-TTG 29/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế
134/QĐ-TTG 29/01/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
133/QĐ-TTG 29/01/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
10/2008/NĐ-CP 29/01/2008 Về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam
08/2008/TT-BTC 29/01/2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
07/2008/QĐ-BTC 29/01/2008 Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương
06/2008/QĐ-BTC 29/01/2008 Về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ
01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC 29/01/2008 Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ
26/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão
25/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ lợi
243/2008/QĐ-UBND 28/01/2008 Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
24/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng thuỷ sản
23/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
22/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
21/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp
20/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối
19/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y
17/2008/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
17/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
16/2008/QĐ-TTG 28/01/2008 Về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
131/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất
130/QĐ-TTG 28/01/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí
13/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
129/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an
128/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Dũng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an
127/QĐ-TTG 28/01/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí
126/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Văn Nam
125/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
124/QĐ-TTG 28/01/2008 Về việc thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Chiến, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ
12/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
11/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
10/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
09/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính
08/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch
01/2008/QĐ-BGTVT 28/01/2008 Ban hành Quy định tạm thời về việc sử dụng cọc nhựa dùng để phân làn xe và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ
09/2006/QĐ-BGTVT 26/01/2008 Về việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định số 2056/QĐ-PC ngày 06 tháng 8 năm 1996
03/2008/PL-UBTVQH12 26/01/2008 PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
02/2008/PL-UBTVQH12 26/01/2008 PHÁP LỆNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
122/QĐ-TTG 25/01/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
121/QĐ-TTG 25/01/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
120/QĐ-TTG 25/01/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
« Đầu‹ Trước22651 - 22700 | 41302Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.