Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3358) Hành chính (2835) Thuế - Lệ phí (2122)
Chính sách (2090) Đất đai - Nhà ở (1840) Doanh nghiệp (1811)
Tài chính - Ngân hàng (1591) Giáo dục - Đào tạo (1307) Lao động - Tiền lương (1000)
Xây dựng (904) Y tế - Sức khỏe (822) Xuất - Nhập khẩu (796)
Nông nghiệp (764) Đầu tư (754) Giao thông (753)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
37/2008/QĐ-TTG 12/03/2008 Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
278/QĐ-TTG 12/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
15/2008/QĐ-UBND 12/03/2008 Về việc chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc xã Al Bá, Ia Phang, Ia Le, Ia Dreng và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
15/2008/QĐ-UBND 12/03/2008 Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
45/2008/QĐ-BNN 11/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
44/2008/QĐ-BNN 11/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43/2008/QĐ-BNN 11/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia
275/QĐ-TTG 11/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
18/2008/QĐ-BVHTTDL 11/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
18/2008/QĐ-UBND 11/03/2008 Về việc Quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh
14/2008/QĐ-UBND 11/03/2008 Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/2007/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên- môi trường và phát triển bền vững
14/2008/QĐ-BTC 11/03/2008 Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
14/QĐ-BTC 11/03/2008 Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
13/2008/QĐ-BTC 11/03/2008 Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
13/QĐ-BTC 11/03/2008 Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu
05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC 11/03/2008 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
596/QĐ-UBND 10/03/2008 Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hoạt động Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 – 2010
542/2008/QĐ -UBND 10/03/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 2430/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hoá
541/2008/QĐ -UBND 10/03/2008 Về Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại địa phương.
274/QĐ-TTG 10/03/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
22/2008/TT-BTC 10/03/2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ
13/2008/QĐ-BVHTTDL 10/03/2008 Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học
12/2008/QĐ-BVHTTDL 10/03/2008 Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao
05/2008/QĐ-BTTTT 10/03/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
04/2008/QĐ-BTTTT 10/03/2008 Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
15/2008/CT-UBND 08/03/2008 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong trào "đền ơn đáp nghĩa"
764/QĐ-UBND 07/03/2008 Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
273/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
272/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
271/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
270/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
269/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
268/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
267/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
266/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
265/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
264/QĐ-TTG 07/03/2008 Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án xi măng Thăng Long 2
10/2008/QĐ-UBND 07/03/2008 Về việc miễn một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
09/2008/QĐ-UBND 07/03/2008 Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/2008/CT-UBND 07/03/2008 Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
08/2008/QĐ-BGDĐT 06/03/2008 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
03/2008/QĐ-BTTTT 06/03/2008 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông
55/2008/QĐ-UBND 05/03/2008 Về việc thành lập các khu phố của phường Mỹ Hải thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
54/2008/QĐ-UBND 05/03/2008 Về việc thành lập các khu phố của phường Mỹ Đông thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
262/QĐ-TTG 05/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
261/QĐ-TTG 05/03/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
26/2008/NĐ-CP 05/03/2008 Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
14//2008/QĐ-UBND 05/03/2008 Về điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm thương mại huyện Bình Chánh đối với chợ Phú Lạc tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.
02/QĐ-BTTTT 05/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
01/2008/QĐ-BTTTT 05/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
« Đầu‹ Trước22701 - 22750 | 41655Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.