Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3371) Hành chính (2886) Thuế - Lệ phí (2137)
Chính sách (2096) Đất đai - Nhà ở (1847) Doanh nghiệp (1815)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1315) Lao động - Tiền lương (1011)
Xây dựng (910) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (798)
Nông nghiệp (770) Giao thông (758) Đầu tư (756)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2008/TT-BTTTT 04/04/2008 Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần
48/2008/QĐ-TTG 03/04/2008 Ban hành Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhóm 5 Ngân hàng (Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Thế giới)
358/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
357/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Danh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính
356/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
355/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
354/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
353/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
352/QDD-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
351/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
350/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
349/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
348/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
347/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
346/QĐ-TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
345/QĐ/TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
344/QĐ/TTG 03/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
28/2008/QĐ-UBND 03/04/2008 Về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
28/2008/TT-BTC 03/04/2008 Hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
27/2008/QĐ-UBND 03/04/2008 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố
17/2008/QĐ-BTTTT 03/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông
16/QĐ-BTTTT 03/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
09/2008/QĐ-UBND 03/04/2008 Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
08/2008/QĐ-UBND 03/04/2008 Ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2008/QĐ- BXD 03/04/2008 Về việc ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”
02/2008/CT-UBND 03/04/2008 Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
47/2008/QĐ-TTG 02/04/2008 Về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010
343/QĐ-TTG 02/04/2008 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin
15/2008/QĐ-UBND 02/04/2008 Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách kéo điện vào nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ
15/2008/QĐ-BTTTT 02/04/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
14/2008/QĐ-BYT 02/04/2008 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế
14/2008/QĐ-BTTTT 02/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
14/2008/QĐ-UBND 02/04/2008 Về việc sửa đổi Phụ lục số V ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Kon Tum
13/2008/QĐ-UBND 02/04/2008 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng vốn uỷ thác từ ngân sách tỉnhsang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
02/2008/TT-NHNN 02/04/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại VIệt Nam và Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
971/QĐ-UBND 01/04/2008 Về việc phê duyệt danh sách cấp, phát Công báo miễn phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xuất bản
90/2008/QĐ-UBND 01/04/2008 Về việc chia tách thôn Tri Thủy của xã Tri Hải, huyện Ninh Hải để thành lập thôn Tri Thủy 1 và thôn Tri Thủy 2
89/2008/QĐ-UBND 01/04/2008 Về việc chia tách thôn Phước Nhơn của xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải để thành lập thôn Phước Nhơn 1, Phước Nhơn 2 và thôn Phước Nhơn 3
87/2008/QĐ-UBND 01/04/2008 Về việc chia tách thôn Khánh Phước của xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải để thành lập thôn Khánh Phước và thôn Khánh Tân
655/2008/QĐ-UBND 01/04/2008 V/v bổ sung một số nội dung Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND ngày 06/03/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình
617/2008/QĐ-UBND 01/04/2008 Về việc ban hành quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
37/2008/NĐ-CP 01/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
342/QĐ-TTG 01/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
341/QĐ-TTG 01/04/2008 Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam
26/2008/QĐ-UBND 01/04/2008 Phê duyệt Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010
12/2008/QĐ-UBND 01/04/2008 Ban hành Quy định về thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên
06/2008/QĐ-BCT 01/04/2008 Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020
04/2008/TT-BCT 01/04/2008 Hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu
85/QĐ-UBND 31/03/2008 Về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận về phòng, chống tham nhũng
830/2008/QĐ-UBND 31/03/2008 V/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở và chế độ thù lao đối với khuyến nông viên
« Đầu‹ Trước22751 - 22800 | 41948Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.