Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3380) Hành chính (2908) Thuế - Lệ phí (2143)
Chính sách (2101) Đất đai - Nhà ở (1847) Doanh nghiệp (1822)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1326) Lao động - Tiền lương (1015)
Xây dựng (911) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (800)
Nông nghiệp (772) Đầu tư (759) Giao thông (759)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2008/QĐ-BGDĐT 10/04/2008 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12
11/CT-UBND 10/04/2008 Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2008.
09/2008/QĐ-NHNN 10/04/2008 Về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú
08/2008/TT-BXD 10/04/2008 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc- Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố
03/CT-UBND 10/04/2008 Về việc thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Kon Tum
44/2008/NĐ-CP 09/04/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
29/2008/QĐ-UBND 09/04/2008 Về ban hành Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
21/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
20/2008/QĐ-BTTTT 09/04/2008 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
20/2008/QÐ-BTTTT 09/04/2008 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
13/2008/QĐ-UBND 09/04/2008 Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu vực công cộng và khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang
943/2008/QĐ-UBND 08/04/2008 Về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động xây dựng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng
940/2008/QĐ-UBND 08/04/2008 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến hết 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật
613/QĐ-BKHCN 08/04/2008 Về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009
464/QĐ-BNV 08/04/2008 Cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam
43/2008/NĐ-CP 08/04/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề
41/2008/NĐ-CP 08/04/2008 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
32/2008/CT-BVHTTDL 08/04/2008 Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch
19/2008/QĐ-UBND 08/04/2008 Về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
17/2008/QĐ-UBND 08/04/2008 Về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16/2008/QĐ-UBND 08/04/2008 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và các hoạt động của Ban Quân dân y các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14/2008/QĐ-UBND 08/04/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2008/QĐ-UBND 08/04/2008 V/v ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh An Giang
05/2008/QĐ-BXD 08/04/2008 Ban hành chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011
04/CT-UBND  08/04/2008 Về thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát và phát triển KT-XH năm 2008
606/QĐ-BKHCN 07/04/2008 Về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009
40/2008/NĐ-CP 07/04/2008 Về sản xuất, kinh doanh rượu
369/QĐ-TTG 07/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
368/QĐ-TTG 07/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
367/QĐ-TTG 07/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
366/QĐ-TTG 07/04/2008 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
365/QĐ-TTG 07/04/2008 Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn 2008-2010
29/2008/TT-BTC 07/04/2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2005/TT-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
19/2008/QĐ-UBND 07/04/2008 Về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”
14/2008/QĐ-BGDĐT 07/04/2008 Ban hành Điều lệ trường mầm non
13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV-UBDT 07/04/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
07/2008/TT-BXD 07/04/2008 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
04/2008/CT-BXD 07/04/2008 Về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
42/2008/NĐ-CP 04/04/2008 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
39/2008/NĐ-CP 04/04/2008 Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập thị trấn, phường thuộc huyện Mê Linh, huyện Lập Thạch, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
38/2008/NĐ-CP 04/04/2008 Về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao(vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể
363/QĐ-TTG 04/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
362/QĐ-TTG 04/04/2008 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
361/QĐ-TTG 04/04/2008 Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
360/QĐ-TTG 04/04/2008 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở
31/2008/QĐ-BVHTTDL 04/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo
30/2008/QĐ-BVHTTDL 04/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật
30/2008/QĐ- BLĐTBXH 04/04/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Cắt gọt kim loại”.
29/2008/QĐ- BLĐTBXH 04/04/2008 Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử dân dụng”
28/2008/QĐ-BLĐTBXH 04/04/2008 Ban hành chư­ơng trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật tua bin”
« Đầu‹ Trước22801 - 22850 | 42055Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.