Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3353) Hành chính (2801) Thuế - Lệ phí (2108)
Chính sách (2086) Đất đai - Nhà ở (1835) Doanh nghiệp (1805)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1287) Lao động - Tiền lương (996)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (814) Xuất - Nhập khẩu (793)
Nông nghiệp (761) Đầu tư (753) Giao thông (749)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2010/QĐ-TTG 15/03/2010 V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
11/2010/QĐ-UBND 15/03/2010 Ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính và tài sản Nhà nước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang
07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT 15/03/2010 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015
06/2010/QĐ-UBND 15/03/2010 Về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng kế hoạch năm 2010 cho các dự án ODA do Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư
06/2010/TT-BTNMT 15/03/2010 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 15/03/2010 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chếvà cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
09/2010/QĐ-UBND 13/03/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3, Chương II của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnhAn Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang
92/QĐ-UBQGASEAN 12/03/2010 Công nhận các Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động của năm ASEAN 2010
435/2010/QĐ-UBND 12/03/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
343/QĐ-TTG 12/03/2010 Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)
34/2010/TT-BTC 12/03/2010 Hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007
23/2010/NĐ-CP 12/03/2010 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
210/2010/QĐ-UBND 12/03/2010 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
209/2010/QĐ-UBND 12/03/2010 Về việc đổi tên Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa thành Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
16/2010/QĐ-UBND 12/03/2010 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện
13/2010/TT-BNNPTNT 12/03/2010 Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
13/NQ-CP 12/03/2010 Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2011
10/2010/QĐ-UBND 12/03/2010 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
339/QĐ-TTG 11/03/2010 Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh trà Vinh đến năm 2030
33/2010/TT-BTC 11/03/2010 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
12/2010/TT-BNNPTNT 11/03/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”
09/2010/CT-UBND 11/03/2010 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
05/2010/QĐ-UBND 11/03/2010 Về việc Ban hành Kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp Quảng Trị
04/CT-UBND 11/03/2010 Về việc tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2010 và những năm tiếp theo
02/CT-UBND 11/03/2010 V/v Triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
337/QĐ-TTG 10/03/2010 V/v xuất vắc xin LMLM dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Điện Biên phòng, chống dịch LMLM
11/2010/TT-BNNPTNT 10/03/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
09/2010/QĐ-UBND 10/03/2010 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2010/QĐ-UBND 10/03/2010 Sửa đổi một số Điều của Quy định về  lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
63/TB-VPCP 09/03/2010 Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn năm 2010
32/2010/TT-BTC 09/03/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện“Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”
31/2010/TT-BTC 09/03/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009
22/2010/NĐ-CP 09/03/2010 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y Tế
06/2010/TT-BKH 09/03/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
332/QĐ-TTG 08/03/2010 V/v bổ nhiệm ông Trương Tấn Viên giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
331/QĐ-TTG 08/03/2010 V/v điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
330/QĐ-TTG 08/03/2010 V/v điều động, bổ nhiệm ông Bùi Quang Vinh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Về quản lý biên chế công chức
20/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số
11/2010/QĐ-UBND 08/03/2010 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 97 /2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Di Linh
12/NQ-CP 07/03/2010 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2010
326/QĐ-TTG 06/03/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
325/QĐ-TTG 06/03/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
323/QĐ-TTG 05/03/2010 V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
321/QĐ-TTG 05/03/2010 V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải"
30/2010/TT-BTC 05/03/2010 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa
19/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
08/2010/CT-UBND 05/03/2010 Về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá hại lúa năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
320/QĐ-TTG 04/03/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
318/QĐ-TTG 04/03/2010 V/v phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
29/2010/TT-BTC 04/03/2010 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối vớiSở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán
17/2010/NĐ-CP 04/03/2010 Về bán đấu giá tài sản
11/NQ-CP 04/03/2010 V/v thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh
10/2010/QĐ-UBND 04/03/2010 Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
07/2010/QĐ-UBND 04/03/2010 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2010/QĐ-UBND 04/03/2010 Ban hành Quy chế về trách nhiệm cấp phát, quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thuộc kinh phí ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
29/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
28/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
28/2010/TTLT-BTC-BKHCN 03/03/2010 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
27/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh
26/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
25/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
24/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
23/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình
22/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên
21/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An
20/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang
19/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
18/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
17/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
16/2010/NĐ-CP 03/03/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
16/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu
15/2010/QĐ-TTG 03/03/2010 Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
10/2010/TT-BNNPTNT 03/03/2010 Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
09/2010/TT-BCT 03/03/2010 Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia
03/CT-UBND 03/03/2010 Về việc chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
03/2010/TT-BTP 03/03/2010 Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
313/QĐ-TTG 02/03/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011
312/QĐ-TTG 02/03/2010 V/v Phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 02/03/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
07/2010/TT-BTTTT 02/03/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
07/2010/CT-UBND 02/03/2010 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế
02/2010/TT-TTCP 02/03/2010 Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
308/QĐ - TTG 01/03/2010 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
302/QĐ-TTG 01/03/2010 V/v xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định trừ dịch rầy nâu
300/QĐ - TTG 01/03/2010 Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
298/CT-TTG 01/03/2010 V/v triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng
15/2010/NĐ-CP 01/03/2010 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
07/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tửcủa các cơ sở giáo dục đại học
05/2010/TT-BYT 01/03/2010 Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc
05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA 01/03/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CPngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
05/2010/QĐ-UBND 01/03/2010 Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
297/QĐ-TTG 27/02/2010 V/v mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2010
296/CT-TTG 27/02/2010 Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
14/2010/NĐ-CP 27/02/2010 Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương
13/2010/NĐ-CP 27/02/2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
1256/VPCP-KGVX 27/02/2010 V/v tổ chức bắn pháo hoa
295/QĐ-TTG 26/02/2010 Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"
289/QĐ-TTG 26/02/2010 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ
27/2010/TT-BTC 26/02/2010 Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phíhoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoánvà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
12/2010/QĐ-UBND 26/02/2010 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội
07/2010/TT-NHNN 26/02/2010 Quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
06/2010/TT-NHNN 26/02/2010 Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại
06/2010/CT-UBND 26/02/2010 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng
06/2010/QĐ-UBND 26/02/2010 Về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng
288/QĐ-TTG 25/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011
287/QĐ-TTG 25/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011
25/2010/TT-BTC 25/02/2010 Quy định nội dung chi ngân sách nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ
336/2010/QĐ-UBND 24/02/2010 Về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020”
11/2010/NĐ-CP 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
08/2010/TT-BCT 24/02/2010 Quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện
04/2010/QĐ-UBND 24/02/2010 Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị
284/QĐ-TTG 23/02/2010 V/v thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
24/2010/TT-BTC 23/02/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối
13/2010/QĐ-UBND 23/02/2010 Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn
11/2010/QĐ-UBND 23/02/2010 Về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Hà Nội
10/NQ-CP 23/02/2010 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước
12/2010/QĐ-UBND 22/02/2010 Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành
11/2010/QĐ-UBND 22/02/2010 Về bãi bỏ văn bản
04/2010/QĐ-UBND 22/02/2010 Về việc ban hành nâng mức chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.
05/2010/TT-BGTVT 19/02/2010 Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ
278/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
276/QĐ - TTG 12/02/2010 Về việc phê duyệt Báo cáo cập nhật trữ lượng dầu khí mỏ Sư Tử Đen – Sư Tử Vàng
272/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011
271/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011
270/CT-TTG 12/02/2010 V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
267/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v bổ nhiệm lại ông Huỳnh Thành Đạt, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
266/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v bổ nhiệm lại ông Lê Đình Tiến, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
265/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam
264/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v ông Nguyễn Thanh Chuân, ủy viên chuyên trách kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nghỉ hưu
263/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v bổ nhiệm lại ông Trần Minh Tuấn, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
262/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị
261/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà
260/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
259/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
23/2010/TT-BTC 12/02/2010 Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
22/2010/TT-BTC 12/02/2010 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng
14/2010/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
12/2010/QĐ-TTG 12/02/2010 V/v gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
10/2010/NĐ-CP 12/02/2010 Về hoạt động thông tin tín dụng
09/NQ-CP 12/02/2010 V/v thành lập thị xã Chí Linh thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
07/2010/TT-BCT 12/02/2010 Quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010
05/2010/TT-NHNN 12/02/2010 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16 tháng 7 năm 2009 Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội
04/2010/TT-BYT 12/02/2010 Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng    
258/QĐ-TTG 11/02/2010 Phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
257/QĐ-TTG 11/02/2010 V/v điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
256/QĐ-TTG 11/02/2010 V/v xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch LMLM
255/QĐ-TTG 11/02/2010 V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Nam Định
10/2010/QĐ-UBND 11/02/2010 Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
08/2010/TT-BNNPTNT 11/02/2010 Quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong
07/2010/TT-BGTVT 11/02/2010 Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
06/2010/TT-BTTTT 11/02/2010 Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước
04/2010/TT-NHNN 11/02/2010 Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng
251/QĐ-TTG 10/02/2010 V/v hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010 cho tỉnh Yên Bái
250/QĐ-TTG 10/02/2010 Phê duyệt Đề án "Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020"
249/QĐ-TTG 10/02/2010 V/v phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020"
248/QĐ-TTG 10/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
246/QĐ-TTG 10/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
245/QĐ-TTG 10/02/2010 V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
15/2010/QĐ-UBND 10/02/2010 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ
14/2010/QĐ-UBND 10/02/2010 Về việc phân công, phân cấp quản lý đường đô thị
10/2010/QĐ-TTG 10/02/2010 Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu
08/2010/QĐ-UBND 10/02/2010 Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
08/2010/QĐ-UBND 10/02/2010 Ban hành Quy chế tạm thời quản lý các dự án nông thôn miền núi cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương
07/2010/QĐ-UBND 10/02/2010 Ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy
07/2010/QĐ-UBND 10/02/2010 Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2010/QĐ-UBND 10/02/2010 Về việc quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số loại rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2010/CT-UBND 10/02/2010 Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2010 và những năm tiếp theo
05/2010/TT-BKH 10/02/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
03/2010/TT-NHNN 10/02/2010 Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng
242/QĐ-TTG 09/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
241/QĐ-TTG 09/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
239/QĐ-TTG 09/02/2010 Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
08/NQ-CP 09/02/2010 V/v thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2010/QĐ-UBND 09/02/2010 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính,sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
05/2010/TT-BTTTT 09/02/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
01/2010/TT-BTP 09/02/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật
307/2010/QĐ-UBND 08/02/2010 Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
238/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2011
237/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2011
236/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004-2011
235/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004-2011
234/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
233/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2011
232/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2011
231/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011
230/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011
229/QĐ-TTG 08/02/2010 Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
228/QĐ-TTG 08/02/2010 Về việc công nhận thành phố Buôn Mê Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk
227/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010
220/QĐ-TTG 08/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
09/2010/QĐ-TTG 08/02/2010 Quy định tiêu chuẩn các Ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân
09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
07/2010/TT-BNNPTNT 08/02/2010 Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
05/CT-UBND 08/02/2010 Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010
219/QĐ-TTG 06/02/2010 Về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010 cho tỉnh Phú Thọ
212/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
« Đầu‹ Trước15401 - 15600 | 41455Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.