Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3353) Hành chính (2801) Thuế - Lệ phí (2108)
Chính sách (2086) Đất đai - Nhà ở (1835) Doanh nghiệp (1805)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1287) Lao động - Tiền lương (996)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (814) Xuất - Nhập khẩu (793)
Nông nghiệp (761) Đầu tư (753) Giao thông (749)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
211/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
210/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
209/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
208/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
207/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
206/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v cấp Bằng Tổ quốc ghi công
205/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
204/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
202/QĐ-TTG 05/02/2010 V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010
20/2010/TT-BTC 05/02/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân
08/2010/QĐ-TTG 05/02/2010 Về Ngày Truyền thống của ngành Giá
08/2010/NĐ-CP 05/02/2010 Về quản lý thức ăn chăn nuôi
07/NQ-CP 05/02/2010 V/v thành lập các phường thuộc thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
06/2010/QĐ-UBND 05/02/2010 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang
06/NQ-CP 05/02/2010 V/v thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
05/2010/QĐ-UBND 05/02/2010 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
05/NQ-CP 05/02/2010 V/v điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai
04/NQ-CP 05/02/2010 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2010
02/2010/TT-BXD 05/02/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
201/QĐ-TTG 04/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
200/QĐ-TTG 04/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
13/2010/QĐ-UBND 04/02/2010 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12/2010/QĐ-UBND 04/02/2010 V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10/2010/QĐ-UBND 04/02/2010 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động
03/2010/CT-UBND 04/02/2010 Về nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2010
19/2010/TT-BTC 03/02/2010 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
09/2010/QĐ-UBND 03/02/2010 Về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
06/2010/TTLT-BCT-BTC 03/02/2010 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn
205/TTG-KTN 02/02/2010 V/v đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Ngục Đắk Glei và hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh
193/QĐ-TTG 02/02/2010 Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
192/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
191/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị đich bắt tù, đày
190/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
189/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
188/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
187/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
186/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội
185/QĐ-TTG 02/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
09/2010/QĐ-UBND 02/02/2010 Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
06/2010/TT-BNNPTNT 02/02/2010 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản
04/2010/TTLT-BTNMT-BNV 02/02/2010 Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất
03/2010/QĐ-UBND 02/02/2010 Về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị
01/CT-UBND 02/02/2010 Về việc Tập trung thực hiện phòng chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh
446/QĐ-UBND 01/02/2010 Về việc hủy bỏ các Quyết định ưu đãi đầu tư của các khu công nghiệp Mỹ Tho, Tân Hương, Long Giang
184/QĐ-TTG 01/02/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
18/2010/TT-BTC 01/02/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc giavề dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn
17/2010/TT-BTC 01/02/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc giavề dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh
08/2010/QĐ-UBND 01/02/2010 Ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
06/2010/QĐ-UBND 01/02/2010 Về việc Ban hành Quy định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
04/2010/QĐ-UBND 01/02/2010 Ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
04/2010/TT-BKH 01/02/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
03/2010/TT-BTNMT 01/02/2010 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất
01/CT-BYT 01/02/2010 Về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
183/QĐ-TTG 29/01/2010 Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
182/QĐ - TTG 29/01/2010 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
181/QĐ - TTG 29/01/2010 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
180/QĐ - TTG 29/01/2010 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
179/QĐ - TTG 29/01/2010 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
178/QĐ - TTG 29/01/2010 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
177/QĐ-TTG 29/01/2010 V/v phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải
176/QĐ-TTG 29/01/2010 V/v phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020
174/QĐ-TTG 29/01/2010 V/v phê duyệt Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020"
173/QĐ-TTG 29/01/2010 V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010
15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT 29/01/2010 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015
07/2010/QĐ-UBND 29/01/2010 Về việc phê duyệt phương án thống nhất quản lý rừng phòng hộ môi trường, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
04/2010/QĐ-UBND 29/01/2010 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
04/2010/TT-BLĐTBXH 29/01/2010 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền côngvà thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
172/QĐ - TTG 28/01/2010 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
171/QĐ - TTG 28/01/2010 Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
169/QĐ-TTG 28/01/2010 Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030
168/QĐ - TTG 28/01/2010 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
167/QĐ - TTG 28/01/2010 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
06/2010/QĐ-UBND 28/01/2010 Về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/2010/QĐ-UBND 28/01/2010 Về việc ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
03/2010/QĐ-UBND 28/01/2010 Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
02/2011/TT-BCT 28/01/2010 Quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
166/QĐ - TTG 27/01/2010 Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
10/2010/QĐ-UBND 27/01/2010 Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
03/2010/TT-BKH 27/01/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
165/QĐ-TTG 26/01/2010 V/v hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010
13/2010/TT-BTC 26/01/2010 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
04/2010/CT-UBND 26/01/2010 Về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2010
163/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
162/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
161/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
159/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định
155/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
154/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
153/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
152/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
151/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
150/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của chính phủ
148/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của chính phủ
147/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
144/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng
08/2010/QĐ-UBND 25/01/2010 Về việc Thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội
07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
07/2010/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An
07/2010/QĐ-UBND 25/01/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định những người là công chức
06/2010/QĐ-TTG 25/01/2010 V/v xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách Pháp luật
06/2010/QĐ-UBND 25/01/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội
05/2010/TT-BCT 25/01/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
05/2010/QĐ-TTG 25/01/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
04/2010/TT-BCT 25/01/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào
04/2010/QĐ-TTG 25/01/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/2010/QĐ-TTG 25/01/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/2010/QĐ-UBND 25/01/2010 Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh
02/2010/QĐ-UBND 25/01/2010 Về việc Sửa đổi, bổ sung bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
02/CT-UBND 25/01/2010 Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân
06/2010/QĐ-UBND 23/01/2010 Về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minhban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố
143/QĐ-TTG 22/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của chính phủ
142/QĐ-TTG 22/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
05/2010/QĐ-UBND 22/01/2010 Về việc bổ sung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội
05/2010/QĐ-UBND 22/01/2010 Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2010/TT-BNNPTNT 22/01/2010 Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường
04/2010/QĐ-UBND 22/01/2010 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
03/2010/TT-BCT 22/01/2010 Quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
02/2010/TT-NHNN 22/01/2010 Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng trong năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
02/2010/QĐ-UBND 22/01/2010 Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk
01/2010/TT-TTCP 22/01/2010 Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập
140/QĐ-TTG 21/01/2010 V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông
139/QĐ-TTG 21/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
138/QĐ-TTG 21/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
09/2010/QĐ-UBND 21/01/2010 Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa hoạc và công nghệ cấp thành phố
03/2010/CT-UBND 21/01/2010 Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
137/QĐ-TTG 20/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
136/QĐ-TTG 20/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
135/QĐ-TTG 20/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
134/CT-TTG 20/01/2010 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
12/2010/TT-BTC 20/01/2010 Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
08/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
07/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính
05/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
04/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/2010/TTLT-BYT-BCA 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
14/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
133/QĐ-TTG 19/01/2010 V/v thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Việt Nam năm 2010
131/QĐ-TTG 19/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
130/QĐ-TTG 19/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
11/2010/TT-BTC 19/01/2010 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
04/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
03/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho UBND các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
03/2010/TT-BLĐTBXH 19/01/2010 Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất
02/2010/TT-BKH 19/01/2010 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
141/2010/QĐ-UBND 18/01/2010 Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh
129/QĐ-TTG 18/01/2010 V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam
128/QĐ-TTG 18/01/2010 V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
127/QĐ-TTG 18/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
126/QĐ-TTG 18/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
125/QĐ-TTG 18/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
124/QĐ-TTG 18/01/2010 V/v giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010
123/QĐ-TTG 18/01/2010 Phê duyệt Đề án "phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020"
10/2010/TT-BTC 18/01/2010 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
05/2010/NĐ-CP 18/01/2010 Quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
04/2010/QĐ-UBND 18/01/2010 Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2010
03/2010/QĐ-UBND 18/01/2010 Về điều chỉnh Bảng giá đất ở tại đô thị (Bảng 6) tại quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Hóc Môn
03/2010/QĐ-UBND 18/01/2010 V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
02/2010/QĐ-UBND 18/01/2010 Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội
02/2010/CT-UBND 18/01/2010 Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010
99/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
98/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
97/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
96/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
95/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
94/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
93/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
92/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
91/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
90/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
89/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
88/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
87/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
86/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
85/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
84/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
120/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
119/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
118/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
117/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011
116/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
115/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
114/QĐ-TTG 15/01/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
113/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011
112/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2011
111/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị nhiệm kỳ 2004 - 2011
110/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
109/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
108/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
107/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
106/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011
105/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011
104/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
103/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
102/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
101/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
100/QĐ-TTG 15/01/2010 V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
09/2010/TT-BTC 15/01/2010 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
« Đầu‹ Trước15601 - 15800 | 41455Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.