Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3358) Hành chính (2835) Thuế - Lệ phí (2122)
Chính sách (2090) Đất đai - Nhà ở (1840) Doanh nghiệp (1811)
Tài chính - Ngân hàng (1591) Giáo dục - Đào tạo (1307) Lao động - Tiền lương (1000)
Xây dựng (904) Y tế - Sức khỏe (822) Xuất - Nhập khẩu (796)
Nông nghiệp (764) Đầu tư (754) Giao thông (753)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
50/HĐBT 10/03/1987 Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin
19/TT/LB 10/03/1987 Thông tư hướng dẫn và quy định tạm thời Chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng các khoản lệ phí, tiền phạt và các khoản trích nộp vào tài khoản của Trọng tài kinh tế
17/TC/TNVT 07/03/1987 Thông tư hướng dẫn bổ sung chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong các xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh quy định tại thông tư số 47-TC/TNVT ngày 10-12-1986
68/CT 06/03/1987 Quyết định về việc sắp xếp một bước bộ máy Bộ Thông tin
47/HĐBT 05/03/1987 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Năng lượng
46/HĐBT 05/03/1987 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
343/TTLB 05/03/1987 Thông tư về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản
06/TT/LB 05/03/1987 Thông tư quy định việc nâng mức bồi dưỡng cho người hiến máu
74/VT/KH 04/03/1987 Thông tư về việc bán lẻ xăng dầu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
75/QĐ 03/03/1987 Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước
45/HĐBT 03/03/1987 Quyết định về việc thành lập thị trấn của các huyện Ba Vì và Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội
01/TS/TT 27/02/1987 Thông tư hướng dẫn việc mua bán hàng thuỷ sản tiêu dùng trong nước và công tác tổ chức hậu cần dịch vụ nghề cá
04/BYT/CT 25/02/1987 Chỉ thị về việc tập trung mọi khả năng khống chế tình hình sốt rét đang tăng
12/TT/LB 23/02/1987 Thông tư quy định chế độ cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí đối với công tác đo đạc và thành lập bản đồ
47/CT 20/02/1987 Chỉ thị về việc bàn giao công việc đối với một số Bộ, Uỷ ban Nhà nước, Tổng cục có thay đổi về tổ chức và nhân sự
38/HĐBT 17/02/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Hải và quận Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng
14/TĐ 17/02/1987 Thông tư hướng dẫn việc thưởng cờ thi đua trong kế hoạch 5 năm 1986-1990
784/NQ/HĐNN7 16/02/1987 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt nam và Bun-ga-ri
782/NQ/HĐNN7 16/02/1987 Nghị quyết về kiện toàn một bước cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng
37/HĐBT 16/02/1987 Quyết định về việc thành lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang
36/HĐBT 16/02/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cao Lãnh, Thạnh Hưng, thị xã Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp
33/a-HĐBT 14/02/1987 Quyết định về việc chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình
33/HĐBT 14/02/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Thủ Đức và các quận 6, 8, 10, 11 thuộc thành phố Hồ Chí Minh
33/c-HĐBT 14/02/1987 Quyết định về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện An Hải, Đồ Sơn và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng
33/B-HĐBT 14/02/1987 Quyết định về việc phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, Cà Mau, và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải
31/HĐBT 14/02/1987 Quyết định về việc sửa đổi một số điểm của điều lệ hợp tác xã thuỷ sản ban hành kèm theo Nghị định số 51-HĐBT ngày 17-03-1982 của Hội đồng Bộ trưởng
28/HĐBT 13/02/1987 Quyết định về việc chia một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Bắc Mê, Nà Hang và Yên Sơn thuộc tỉnh Hà Tuyên
27/HĐBT 13/02/1987 Quyết định về việc chia một số xã của huyện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp
26/HĐBT 13/02/1987 Quyết định về việc thành lập và đổi tên một số thị trấn của các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Nghĩa Hưng và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh
25/HĐBT 13/02/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái
23/HĐBT 13/02/1987 Quyết định về việc thành lập thị trấn Tân Hoà của huyện Gò Công Đông thuộc tỉnh Tiền Giang
17/HĐBT 12/02/1987 Quyết định về việc chia xã Krông Bông của huyện Krông Bông thuộc tỉnh Đắk Lắk
16/HĐBT 12/02/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Long Thành và thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai
15/HĐBT 12/02/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Lục Yên, Văn Yên và Văn Bàn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn
43/QĐ 11/02/1987 Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước
04/BT 11/02/1987 Thông tư giải thích, hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 419-CT và 189-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về quản lý các đoàn ra, đoàn vào
10/TC/CĐKT 07/02/1987 Thông tư quy định những điểm sửa đổi, bổ sung về kế toán để thi hành Quyết định số 76-HĐBT ngày 26-06-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở
07/LĐ/TT 06/02/1987 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút
09/TC/NT 04/02/1987 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ thưởng khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu bằng tiền Việt nam
03/BYT/TT 04/02/1987 Thông tư về việc sửa đổi các mức phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành Y tế làm công tác phẫu thuật, thường trực và chống dịch
20/CT 26/01/1987 Chỉ thị về xây dựng và tổng hợp kế hoạch 5 năm 1986-1990
13/CT 14/01/1987 Chỉ thị về việc thanh toán hàng nhập khẩu của các công trình thiết bị toàn bộ
45/TTLB/VH/HQ 12/01/1987 Thông tư hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 339-CT ngày 22-10-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý và sử dụng máy và băng ghi hình
04/LĐ/TT 12/01/1987 Thông tư hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở về tiền lương, tiền thưởng
05/HĐBT 09/01/1987 Nghị định về việc thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước quy định các danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các thày thuốc
03/TT/TC/TQD 09/01/1987 Thông tư bổ sung Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính về việc thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng
02/BYT/TT 09/01/1987 Thông tư hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành Y tế do các tổ chức quốc tế tài thọ
01/LB/HLV 06/01/1987 Thông tư về việc phối hợp và hỗ trợ hoạt động giữa các Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Giáo dục và Hội làm vườn Việt Nam
04/HĐBT 05/01/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Hằng Hoá, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống và Quan Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá
03/HĐBT 05/01/1987 Quyết định về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã Bộc Bố và Nhạn Môn của huyện Ba Bể thuộc tỉnh Cao Bằng
« Đầu‹ Trước39551 - 39600 | 41655Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.