Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3368) Hành chính (2869) Thuế - Lệ phí (2134)
Chính sách (2095) Đất đai - Nhà ở (1843) Doanh nghiệp (1815)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1313) Lao động - Tiền lương (1008)
Xây dựng (907) Y tế - Sức khỏe (824) Xuất - Nhập khẩu (797)
Nông nghiệp (769) Đầu tư (756) Giao thông (755)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2016/TT-BCT 30/11/2016 Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
51/2016/QĐ-TTg 29/11/2016 Về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam
160/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
78/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
314/2016/TT-BTC 28/11/2016 Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
60/2016/QĐ-UBND 25/11/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
59/2016/QĐ-UBND 25/11/2016 Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu "Thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị"
37/2016/TT-BGTVT 25/11/2016 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
37/2016/QĐ-UBND 24/11/2016 Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông
35/2016/QĐ-UBND 24/11/2016 V/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh
312/2016/TT-BTC 24/11/2016 Quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
157/2016/NĐ-CP 24/11/2016 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
06/2016/TT-BNV 24/11/2016 Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
50/2016/QĐ-UBND 23/11/2016 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
33/2016/QH14 23/11/2016 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
32/2016/QH14 23/11/2016 Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp
311/2016/TT-BTC 22/11/2016 Sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế
31/2016/QH14 22/11/2016 Nghị quyết dùng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
30/2016/QH14 22/11/2016 Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
03/2016/QH14 22/11/2016 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
156/2016/NĐ-CP 21/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
58/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
31/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
30/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
02/2016/QH14 18/11/2016 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
01/2016/QH14 17/11/2016 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
35/2016/TT-BGTVT 15/11/2016 Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
34/2016/TT-BGTVT 15/11/2016 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý
33/2016/TT-BGTVT 15/11/2016 Quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
31/2016/TT-NHNN 15/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
309/2016/TT-BTC 15/11/2016 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
307/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
306/2016/TT-BTC 15/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả
305/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
304/2016/TT-BTC 15/11/2016 Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
303/2016/TT-BTC 15/11/2016 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
301/2016/TT-BTC 15/11/2016 Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
300/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
299/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá
298/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ
297/2016/TT-BTC 15/11/2016 Về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
296/2016/TT-BTC 15/11/2016 Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
295/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
294/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
293/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
« Đầu‹ Trước4001 - 4050 | 41879Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.