Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3421) Hành chính (2971) Thuế - Lệ phí (2161)
Chính sách (2117) Đất đai - Nhà ở (1870) Doanh nghiệp (1828)
Tài chính - Ngân hàng (1605) Giáo dục - Đào tạo (1365) Lao động - Tiền lương (1027)
Xây dựng (923) Y tế - Sức khỏe (838) Xuất - Nhập khẩu (801)
Nông nghiệp (781) Đầu tư (763) Giao thông (763)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
46/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương
41/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Tổng quyết toán ngân sách năm 2012
39/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015
31/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
30/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
219/2013/TT-BQP 20/12/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử
214/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
200/2013/TT-BTC 20/12/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
15/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014
59/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
52/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Ban hành Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn
43/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014
42/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
212/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
14/2013/TT-BVHTTDL 19/12/2013 Quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao
58/2013/QĐ-UBND 18/12/2013 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
49/2013/QĐ-UBND 18/12/2013 Ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/2013/QĐ-UBND 18/12/2013 Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước
40/2013/TT-BGDĐT 18/12/2013 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
33/2013/TT-BCT 18/12/2013 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
28/2013/QĐ-UBND 18/12/2013 Về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người
21/2013/TT-BTP 18/12/2013 Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
21/2013/TT-BTTTT 18/12/2013 Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
13/2013/TT-BVHTTDL 18/12/2013 Quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Mô tô thể thao
58/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
57/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội
54/2013/TT-BNNPTNT 17/12/2013 Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê
49/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2020
45/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang
44/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Về việc công bố bổ sung đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
38/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
28/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Quy định thủ tục cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng suối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
208/2013/NĐ-CP 17/12/2013 Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
12/2013/TT-BVHTTDL 17/12/2013 Quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng
56/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
54/2013/TT-BGTVT 16/12/2013 Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển
43/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
40/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2014
37/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
21/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11/2013/TT-BVHTTDL 16/12/2013 Quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập
53/2013/TT-BGTVT 13/12/2013 Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
« Đầu‹ Trước9151 - 9200 | 42521Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.