Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3421) Hành chính (2971) Thuế - Lệ phí (2161)
Chính sách (2117) Đất đai - Nhà ở (1870) Doanh nghiệp (1828)
Tài chính - Ngân hàng (1605) Giáo dục - Đào tạo (1365) Lao động - Tiền lương (1027)
Xây dựng (923) Y tế - Sức khỏe (838) Xuất - Nhập khẩu (801)
Nông nghiệp (781) Đầu tư (763) Giao thông (763)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1040/2013/QĐ-UBND 01/04/2013 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014
1029/2013/QĐ-UBND 01/04/2013 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
09/2013/QĐ-UBND 01/04/2013 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản, Tổ dân phố
08/2013/QĐ-UBND 01/04/2013 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Dân phòng
07/2013/QĐ-UBND 01/04/2013 Ban hành Quy định về việc công nhận khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn tỉnh An Giang
04/2013/TT-BGTVT 01/04/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
25/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
18a/2013/QĐ-TTg 29/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
18/2013/QĐ-TTg 29/03/2013 Về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
17/2013/QĐ-UBND 29/03/2013 Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/2013/QĐ-UBND 29/03/2013 Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
11/2013/TT-BGDĐT 29/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
10/2013/TT-BYT 29/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
03/2013/QĐ-UBND 29/03/2013 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
03/2013/TT-BGTVT 29/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy
34/2013/TT-BTC 28/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
24/2013/NĐ-CP 28/03/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
19/2013/QĐ-UBND 28/03/2013 Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
10/2013/TT-BGDĐT 28/03/2013 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
09/2013/QĐ-UBND 28/03/2013 Về việc quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
07/2013/QĐ-UBND 28/03/2013 Ban hành Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015
20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC 27/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng
08/2013/QĐ-UBND 27/03/2013 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
02/2013/TT-BKHĐT 27/03/2013 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
09/2013/QĐ-UBND 26/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười
08/2013/TT-BTTTT 26/03/2013 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
23/2013/NĐ-CP 25/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
16/2013/QĐ-UBND 25/03/2013 Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
08/2013/TT-NHNN 25/03/2013 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
07/2013/QĐ-UBND 25/03/2013 Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
01/2013/TT-BNV 25/03/2013 Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
18/2013/QĐ-UBND 22/03/2013 Ban hành trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp - Đô thị Tân Phú
07/2013/QĐ-UBND 22/03/2013 Về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
06/2013/QĐ-UBND 22/03/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
915/2013/QĐ-UBND 21/03/2013 Về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015
15/2013/QĐ-UBND 21/03/2013 Ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi thuộc 33 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 - 2015
16/2013/QĐ-UBND 20/03/2013 Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/2013/TT-BNNPTNT 20/03/2013 Quy định về Đăng kiểm viên tàu cá
05/2013/QĐ-UBND 20/03/2013 Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương
17/2013/QĐ-UBND 19/03/2013 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
15/2013/QĐ-UBND 19/03/2013 Về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/2013/QĐ-UBND 19/03/2013 Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/2013/QĐ-UBND 19/03/2013 Ban hành danh mục, định lượng, quy mô hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thực hiện Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/2013/TT-BTC 18/03/2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia
12/2013/QĐ-UBND 18/03/2013 Về việc ban hành quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
« Đầu‹ Trước10601 - 10650 | 42523Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.