Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định : Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

_______

  

Số: 30/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

 

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

_______

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

 

NGHỊ QUYẾT :

 

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (có Danh mục tên đường kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh theo trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Dương

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ30HDND TỈNH BÌNH DỊNH.HTM (96404 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.