Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 112/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai : Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

-------------------

 Số: 112/2008/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Biên Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 4761/TTr-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008; điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 và giao chỉ tiêu bổ sung một số nguồn vốn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình 4761/TTr-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 và giao chỉ tiêu bổ sung một số nguồn vốn, cụ thể như sau:

1. Nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2008 nêu trong Tờ trình 4761/TTr-UBND của UBND tỉnh.

2. Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2008 như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

673.982

673.982

A- Thực hiện dự án

453.592

454.845

- Giao thông

165.550

158.400

- Thủy lợi - nông nghiệp

6.700

5.200

- Giáo dục - đào tạo

135.342

144.465

- Văn hóa - xã hội

0

3.750

- Quản lý Nhà nước

41.800

50.115

- Cấp nước

22.900

21.950

- Hạ tầng công cộng

36.100

46.255

- An ninh quốc phòng

12.200

12.200

- Khoa học công nghệ

33.000

12.510

B- Quy hoạch

6.890

13.393

C- Chuẩn bị đầu tư

8.000

6.004

D- Chuẩn bị thực hiện dự án

205.500

199.740

b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2008:

                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

274.000

274.000

A- Thực hiện dự án

272.000

272.000

- Giáo dục

62.100

62.100

- Văn hóa - xã hội

80.950

86.540

- Y tế

128.950

123.360

B- Chuẩn bị đầu tư

2.000

2.000

 

c) Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2008:

                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng số

79.041

79.041

A- Thực hiện dự án

45.560

52.081

- Giao thông

25.400

33.245

- Quản lý Nhà nước

6.700

4.600

- Cấp nước

10.260

11.036

- Hạ tầng công cộng

3.200

3.200

B- Chuẩn bị thực hiện dự án

33.481

26.960

3. Thống nhất điều chỉnh giảm danh mục dự án xây dựng tuyến đường từ đường 319 đến HL19, huyện Nhơn Trạch trong danh mục công trình trọng điểm năm 2008.

4. Thống nhất nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch một số nguồn vốn đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giữa kỳ họp thứ 12 và kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân tỉnh, cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2007 (phần tăng thu):

- Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, chương trình:

+ Hỗ trợ kinh phí do thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 2.290 triệu đồng.

+ Bổ sung hỗ trợ vốn đối ứng để thực hiện Chương trình 134 năm 2008 là: 372 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2008 (đầu tư cơ sở hạ tầng cho các ấp khó khăn theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ) là: 10.500 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường gom từ khu Bò sữa Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Long Thành: 368 triệu đồng.

+ Hoàn tạm ứng ngân sách thanh toán cho khối lượng thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp huyện Định Quán: 10.000 triệu đồng.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008: Tổng số 366,889 tỷ đồng, bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2008 như sau:

+ Giao kế hoạch nguồn khai thác quỹ đất năm 2007 (đợt 2): Tổng số 365,117 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn theo ngành như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch giao

Tổng số

365.117

A- Thực hiện dự án

210.889

- Giao thông

49.769

- Thủy lợi - Nông nghiệp

9.120

- Giáo dục - Đào tạo

50.412

- Y tế

2.650

- Văn hóa xã hội – TDTT

8.650

- Quản lý Nhà nước

22.599

- Cấp nước

795

- Hạ tầng công cộng

27.892

- An ninh quốc phòng

33.639

- Khoa học công nghệ

5.363

B- Quy hoạch

32.502

C- Chuẩn bị đầu tư

14.148

D- Chuẩn bị thực hiện dự án

92.578

E- Vốn cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng KH cấp chưa đủ vốn

5.000

G- Vốn để bổ sung cho các dự án phải điều chỉnh do tình hình trượt giá

10.000

+ Giao kế hoạch vốn trồng và chăm sóc rừng năm 2008 là: 1.772 triệu đồng.

b) Nguồn quỹ phát triển nhà ở năm 2008: Tổng số 51.540 triệu đồng. Nguồn vốn này thực hiện bố trí kế hoạch cho các dự án xây dựng nhà ở tái định cư, vốn chuẩn bị đầu tư nhà ở xã hội của tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2008 và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Đình Thành

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ112.DOC (81408 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.