Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh : Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

__________

Số: 105/2009/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 6 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh

Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011

_______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận ông Nguyễn Đức Tới trúng cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thường trựcTỉnh uỷ,HĐND,UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Phòng Công báo – VP UBND tỉnh;

- Trang thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ105.DOC (31744 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.