Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 102/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh : Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

   TỈNH HÀ TĨNH

______________

Số:    102/2009/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Tĩnh, ngày  25  tháng 6 năm 2009      

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh

khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011

______________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 126/TTr-UBND-NC1, ngày 16 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Bùi Quốc Tài thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thường trựcTỉnh uỷ,HĐND,UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Phòng Công báo – VP UBND tỉnh;

- Trang thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ102.DOC (31744 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.