Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Yên Ninh thuộc huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình


CHÍNH PHỦ
________

Số:  23 /NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Yên Ninh thuộc huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

 _____

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên 533,86 ha và dân số 7.435 nhân khẩu của xã Khánh Ninh vào thị trấn Yên Ninh thuộc huyện Yên Khánh để quản lý.

Thị trấn Yên Ninh có 811,58 ha diện tích tự nhiên và 13.782 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Ninh: Đông Bắc giáp xã Khánh Hải và xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh; Đông Nam giáp xã Khánh Nhạc và xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh; Tây giáp xã Yên Phong và xã Yên Từ, huyện Yên Mô; Nam giáp xã Khánh Nhạc và xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh; Tây Bắc giáp xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: huyện Yên Khánh có 13.779,3 ha diện tích tự nhiên và 142.029 nhân khẩu; có 19 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 18 xã và 01 thị trấn); giảm 01 xã.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký) 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ23CP.DOC (47616 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.