Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệmchức danh giáo sư, phó giáo sư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 174/2008/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày  31  tháng 12  năm 2008

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm

chức danh giáo sư, phó giáo sư

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;

-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-  VPBCĐ TW về phòng chống tham nhũng;

-  HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

-  Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

-  Văn phòng Chủ tịch nước;

-  Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

-  Văn phòng Quốc hội;

-  Toà án nhân dân tối cao;

-  Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

-  Kiểm toán nhà nước;

-  Uỷ ban Giám sát tài chính QG;

-  Ngân hàng Chính sách xã hội;

-  Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

-  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-  Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

-  Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;

-  VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX(5b). M

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 Nguyễn Thiện Nhân

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD174TTG.DOC (126464 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.