Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1849/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lê Văn Phích


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1849 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội,  ngày 27 tháng  12  năm  2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng

đối với đồng chí Lê Văn Phích

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3110-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12 năm 2007;

Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 304/ĐUQSTư ngày 08 tháng 10 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 43/TTr-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lê Văn Phích, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng    Lê Văn Phích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3,

- Ban Bí thư (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

  các Vụ NC, TCCB; Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H. 24

                 35

  THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1849TTG.DOC (32768 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.