Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1638/QĐ-TTG  của Thủ tướng Chính phủ : Về việc Thiếu tướng Lê Đức Tụ, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng thôi chỉ huy, quản lý


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1638 /QĐ-TTg 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội, ngày 14  tháng 12  năm  2006.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thiếu tướng Lê Đức Tụ, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương,

Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao,

Bộ Quốc phòng thôi chỉ huy, quản lý

_____

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 833-CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 10 năm 2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thiếu tướng Lê Đức Tụ, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao thôi chỉ huy, quản lý; tiếp tục công tác đại biểu Quốc hội và nghỉ hưu theo chế độ khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lê Đức Tụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 2;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;

- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

   các Vụ NC, TCCB, Website CP;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

 

 Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1638TTG.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.