Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1168/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1168/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại tờ trình số 3030/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2618/TTR-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009 của ông Nguyễn Đức Hải, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Đức Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN;

- TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (5b). Hà 22

 THỦ TƯỚNG

 

  (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1168TTG.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.