Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 205/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Quân lực-Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng


THỦ TƯỚNG CH�H PHỦ

________

Số: 205 /QĐ-TTg

CỘNG HO� X�HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c

____________________________

H�ội, ng�07  th� 02  năm  2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thăng qu�h�từ Thiếu tướng l�Trung tướng đối với

đồng ch�guyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Qu� lực-Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc ph�br> _____
 

THỦ TƯỚNG CH�H PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Ch� phủ ng�25 th� 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Qu�đội nh�d�Việt Nam ng�21 th� 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban B�hư tại văn bản số 1262-CVNS/BTCTW ng�06 th� 02 năm 2007;

X� đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc ph�tại văn bản số 5234/TT-BQP ng�10 th� 10 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 4013/TTr-BNV ng�08 th� 11 năm 2006,

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Thăng qu�h�từ Thiếu tướng l�Trung tướng đối với đồng ch� Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Qu�lực - Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc ph�

Điều 2. Quyết định n�c�ệu lực kể từ ng�k�.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc ph�v�rung tướng Nguyễn Song Phi chịu tr� nhiệm thi h� Quyết định n�/.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Ban B�hư (để b�c�;

- Thủ tướng, c�Ph�ủ tướng CP;

- C�Ban: Tổ chức TW, Nội ch� TW;

- Cục C�bộ (Bộ Quốc ph�;

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đ� Thụ,

c�Vụ NC, TCCB;

- Lưu : VT, VPBCS (2), H23

THỦ TƯỚNG

(��)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD205TTG.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.