Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1028/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________________

Số: 1028/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1050/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 7 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 19 tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kiên Giang;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: BTCN;

- TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b)

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2008

của Thủ tướng Chính phủ)

I. Tập thể.

1. Văn phòng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, tỉnh Kiên Giang;

2. Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

3. Đài Truyền thanh thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. Cá nhân.

1. Ông Nguyễn Văn Phấn, cán bộ Xưởng Khảo sát - Thí nghiệm thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang;

2. Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang;

3. Ông Đoàn Hữu Thắng, Trưởng phòng Phòng Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Kiên Giang;

4. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưởng, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Kiên Giang;

5. Bà Đào Thị Hồng Thuỷ, Kế toán trưởng Sở Công nghiệp, tỉnh Kiên Giang;

6. Ông Trần Văn Hoàn Trưởng phòng Phòng Quản lý Điện năng thuộc Sở Công nghiệp, tỉnh Kiên Giang;

7. Ông Lê Minh Chiến, Bí thư Huyện uỷ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang;

8. Ông Trần Dũng Trí Nhân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;

9. Ông Hoàng Văn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang;

10. Ông Trần Thọ Hùng, Xưởng Phó Xưởng Khảo sát - Thí nghiệm thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang;

11. Ông Lưu Tam Bình, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, tỉnh Kiên Giang;

12. Ông Nguyễn Tấn Dương, Phó Trưởng phòng Phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính, tỉnh Kiên Giang;

13. Ông Bùi Văn Phụng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Công sản thuộc Sở Tài chính, tỉnh Kiên Giang;

14. Ông Nguyễn Phong Linh, Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang;

15. Ông Huỳnh Quang Huy, Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Kiên Giang;

16. Ông Trần Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Kiên Giang;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1028TTG.DOC (45568 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.