Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (2957) Chính sách (1908) Doanh nghiệp (1693)
Thuế - Lệ phí (1609) Tài chính - Ngân hàng (1536) Đất đai - Nhà ở (1443)
Hành chính (1305) Giáo dục - Đào tạo (1129) Lao động - Tiền lương (839)
Xây dựng (769) Đầu tư (705) Xuất - Nhập khẩu (701)
Y tế - Sức khỏe (682) Nông nghiệp (624) Giao thông (623)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/2014/QĐ-TTg 28/08/2014 Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
47/2014/QĐ-TTg 27/08/2014 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn
82/2014/NĐ-CP 25/08/2014 Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
24/2014/TT-BNNPTNT 19/08/2014 Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
23/2014/TT-NHNN 19/08/2014 Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
03/2014/CT-UBND 19/08/2014 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy theo Quyết định 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ
46/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
45/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
44/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
34/2014/QĐ-UBND 15/08/2014 Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
22/2014/TT-NHNN 15/08/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
81/2014/NĐ-CP 14/08/2014 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
52/2014/QĐ-UBND 14/08/2014 Ban hành Quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
37/2014/QĐ-UBND 14/08/2014 Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
36/2014/QĐ-UBND 14/08/2014 Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
33/2014/QĐ-UBND 14/08/2014 Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội
21/2014/TT-NHNN 14/08/2014 Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
34/2014/QĐ-UBND 13/08/2014 Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
33/2014/QĐ-UBND 13/08/2014 Sửa đổi Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành quy định về hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
17/2014/TT-BTP 13/08/2014 Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
09/2014/QĐ-UBND 13/08/2014 V/v duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC 13/08/2014 Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
51/2014/QĐ-UBND 12/08/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
34/2014/QĐ-UBND 12/08/2014 Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/2014/QĐ-UBND 12/08/2014 V/v sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang
20/2014/TT-NHNN 12/08/2014 Quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
19/2014/TT-NHNN 11/08/2014 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
33/2014/TT-BGTVT 08/08/2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
32/2014/TT-BGTVT 08/08/2014 Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn
24/2014/QĐ-UBND 08/08/2014 Về việc quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre
36/2014/QĐ-UBND 07/08/2014 Về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015
80/2014/NĐ-CP 06/08/2014 Về thoát nước và xử lý nước thải
35/2014/QĐ-UBND 06/08/2014 Ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"
25/2014/TT-BCT 06/08/2014 Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
23/2014/QĐ-UBND 06/08/2014 Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
46/2014/QĐ-UBND 05/08/2014 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
31/2014/TT-BGTVT 05/08/2014 Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
26/2014/QĐ-UBND 05/08/2014 V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
45/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VII, năm 2014
46/2014/TT-BTNMT 01/08/2014 Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
45/2014/TT-BTNMT 01/08/2014 Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
44/2014/TT-BTNMT 01/08/2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
43/2014/QĐ-TTg 01/08/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2014/TT-NHNN 01/08/2014 Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17/2014/TT-NHNN 01/08/2014 Quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý
16/2014/TT-NHNN 01/08/2014 Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép
02/2014/TT-UBDT 01/08/2014 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc
79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
33/2014/QĐ-UBND 31/07/2014 Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
30/2014/TT-BGTVT 31/07/2014 Quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt
1 - 50 | 34515Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.