Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị : V/v Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

_____

Số: 06/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Đông Hà, ngày 13 tháng 5 năm 2010

  

CHỈ THỊ

V/v Triển khai các biện pháp cấp bách

phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn

______________

  

Theo thông báo của Cục Thú y, từ cuối tháng 3 năm 2010 đến nay dịch tai xanh ở lợn đã xảy ở 135 xã, phường, thị trấn của 21 huyện, quận, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên,  Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Nam, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn và Nghệ An. Tổng số lợn mắc bệnh gần 40.000 con, trong đó đã có hơn 15.000 lợn chết và bị tiêu hủy. Hiện nay, tốc độ lây lan của dịch rất nhanh, diễn biến dịch hết sức phức tạp, mặt khác tình trạng người chăn nuôi vùng có dịch đã bán chạy gia súc mắc bệnh nên công tác kiểm soát vận chuyển gia súc gặp nhiều khó khăn; phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, tiêm phòng không đúng quy định... nên nguy cơ dịch lây lan ra diện rộng là rất cao.

Ở tỉnh ta hiện nay chưa có dịch, đàn lợn vẫn ổn định nhưng do địa bàn  nằm dọc theo trục giao thông quan trọng, việc kiểm soát, ngăn chặn triệt để nguồn bệnh từ các tỉnh đang có dịch vào tỉnh ta rất khó khăn. Mặt khác, mầm bệnh còn tiềm ẩn trong môi trường rất lớn, vì vậy nguy cơ phát sinh dịch bệnh ở địa bàn tỉnh ta rất cao. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã:

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, người chăn nuôi chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; vận động mọi người dân tự giác thực hiện “5 không”: không dấu dịch, không mua lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, không bán chạy lợn mắc bệnh, không tự vận chuyển lợn bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch, không vứt xác lợn chết bừa bãi.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị sn nguồn nhân lực, vật lực, tài chính để chủ động, kịp thời xử lý khi dịch xảy ra. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và chế độ báo cáo. Khi phát hiện gia súc mắc bệnh phải tổ chức bao vây khoanh vùng, tiêu huỷ toàn bộ số gia súc bị bệnh ngay từ khi có số lượng còn ít, ở diện hẹp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

c) Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cấp chính quyền và thôn, làng, xóm trong phòng chống dịch; đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng liên quan phối hợp với cơ quan chuyên môn để chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh tại địa phương tới từng hộ chăn nuôi, từng cơ sở buôn bán vận chuyển và các chợ.

d) Quản lý các hộ có kinh doanh động vật trên địa bàn, cam kết không mua bán vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch; tổ chức việc vệ sinh tiêu độc định kỳ trên địa bàn bằng hóa chất được cấp. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi của mình bằng vôi bột.

đ) Chỉ đạo đẩy mạnh tiêm phòng vụ Xuân đạt tỷ lệ cao. Có biện pháp đối với các địa phương không tổ chức tiêm phòng hoặc tiêm phòng đạt thấp. Không hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn tiêu huỷ nếu không thực hiện tiêm phòng các bệnh quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 651/TTg-KTN ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 15/CĐ-BNN-TY ngày 26/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch để người chăn nuôi chủ động phòng bệnh, đầu tư chăm sóc, thực hiện tiêm phòng các bệnh theo quy định nhằm tăng sức đề kháng, giảm khả năng nhiễm trùng kế phát của lợn, theo dõi phát hiện bệnh kịp thời và chấp hành nghiêm túc quy định chống dịch.

c) Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với các ngành liên quan:

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị sn nguồn nhân lực, vật lực, tài chính để phòng chống dịch khi có ổ dịch phát sinh; tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc, đẩy mạnh tiêm phòng định kỳ vụ Xuân cho đàn gia súc, đặc biệt tiêm phòng cho đàn lợn đạt tỷ lệ cao. 

- Tạm ngừng nhập lợn, sản phẩm từ lợn chưa qua chế biến chín từ các tỉnh đang có dịch. Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Kiểm tra rõ nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật đăng ký kiểm dịch gia súc đưa vào giết mổ. Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý và thường xuyên kiểm tra các hộ có kinh doanh động vật trên địa bàn; giám sát dịch chặt chẽ đến từng thôn, bản và tổ chức bao vây, xử lý ngay khi phát hiện ổ dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định ngay việc thành lập Chốt kiểm dịch tạm thời để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lưu thông, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị phối hợp với  phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng chống dịch; đưa tin kịp thời, đúng mức về diễn biến và nguy cơ dịch bệnh để nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống nhưng đồng thời tránh làm hoang mang ảnh hưởng đến đời sống, xã hội.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí để phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm khi có dịch xảy ra.

5. Các Sở: Y tế, Công Thương, Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với chính quyền các cấp và các lực lượng liên quan, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về kiểm dịch thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lưu thông vận chuyển, buôn bán giết mổ và tiêu thụ sản phẩm gia súc.

6. Các Sở, Ban ngành liên quan, đoàn thể các cấp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã vận động tuyên truyền nông dân quán triệt và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, chính sách hỗ trợ cho nông dân, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sớm khôi phục lại sản xuất khi có dịch xảy ra.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:   

- TVTU, TT/HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Chi cục Thú y Quảng Trị;

- Lưu: VT, NN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

        

Nguyễn Quân Chính

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CT6UB.DOC (53760 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.