Văn bản quy phạm pháp luật » Văn bản mới » Tất cả văn bản
Hành chính (227) Thuế - Lệ phí (158) Đất đai - Nhà ở (127)
Chính sách (59) Giáo dục - Đào tạo (56) Giao thông (56)
Tài chính (56) Lao động - Tiền lương (56) Cơ cấu tổ chức (55)
Luật (54) Môi trường (50) Xây dựng (46)
Y tế - Sức khỏe (44) Thủ tục hành chính (39) Doanh nghiệp (37)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2015/NĐ-CP 28/01/2015 Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo
06/2015/QĐ-UBND 27/01/2015 Về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh
09/2015/NĐ-CP 22/01/2015 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
01/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
02/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
04/2015/QĐ-TTg 20/01/2015 Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
03/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
07/2015/NĐ-CP 16/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
03/2015/QĐ-UBND 16/01/2015 Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa
04/2015/QĐ-UBND 15/01/2015 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
02/2015/QĐ-UBND 15/01/2015 Về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
06/2015/NĐ-CP 13/01/2015 Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
03/2015/QĐ-UBND 13/01/2015 Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
03/2015/QĐ-UBND 13/01/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
01/2015/TT-BCT 12/01/2015 Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
01/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
05/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
04/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
03/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
02/2015/QĐ-UBND 09/01/2015 Ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
02/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Phê chuẩn quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
02/2015/QĐ-UBND 09/01/2015 Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
01/2015/TT-BTNMT 09/01/2015 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước
01/2015/NQ-HĐND 09/01/2015 Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
02/2015/QĐ-TTg 07/01/2015 Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư
01/2015/QĐ-TTg 07/01/2015 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
03/2015/TT-BTC 06/01/2015 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
03/2015/NĐ-CP 06/01/2015 Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
02/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
01/2015/TT-NHNN 06/01/2015 Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
01/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 V/v Sửa đổi Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở
01/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu, quản lý và sử sụng Quỹ quốc phòng, an ninh
01/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố
01/2015/QĐ-UBND 05/01/2015 Về việc điều chỉnh Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
01/2015/TT-BTC 05/01/2015 Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết
Tổng số: 39 văn bản
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.