Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (2982) Chính sách (1935) Thuế - Lệ phí (1725)
Doanh nghiệp (1717) Tài chính - Ngân hàng (1545) Đất đai - Nhà ở (1521)
Hành chính (1412) Giáo dục - Đào tạo (1159) Lao động - Tiền lương (865)
Xây dựng (792) Y tế - Sức khỏe (713) Đầu tư (709)
Xuất - Nhập khẩu (709) Giao thông (648) Nông nghiệp (644)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2015/QĐ-UBND 25/02/2015 Phân công, phân cấp quản lý hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
07/2015/QĐ-UBND 25/02/2015 Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
22/2015/NĐ-CP 16/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
14/2015/NĐ-CP 13/02/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
13/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
06/2015/QĐ-TTg 12/02/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
05/2015/QĐ-TTg 12/02/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
02/2015/QĐ-UBND 11/02/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau
13/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Bổ sung, điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015
12/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị
08/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Về việc ban hành Bảng giá quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
07/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11/2015/QĐ-UBND 06/02/2015 Ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng
09/2015/QĐ-UBND 06/02/2015 Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
08/2015/QĐ-UBND 06/02/2015 Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
06/2015/QĐ-UBND 06/02/2015 Quy định khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng
02/2015/QĐ-UBND 05/02/2015 V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
05/2015/QĐ-UBND 03/02/2015 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
04/2015/QĐ-UBND 03/02/2015 Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2015/QĐ-UBND 02/02/2015 Về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
04/2015/QĐ-UBND 02/02/2015 Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
08/2015/QĐ-UBND 30/01/2015 Ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
07/2015/QĐ-UBND 30/01/2015 Về việc ban hành Quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương
02/2015/QĐ-UBND 30/01/2015 Ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
09/2015/TT-BTC 29/01/2015 Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
06/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Ban hành Quy chế xét và công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
04/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng
03/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
03/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
03/2015/TT-BNNPTNT 29/01/2015 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
10/2015/NĐ-CP 28/01/2015 Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
05/2015/QĐ-UBND 28/01/2015 Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
03/2015/QĐ-UBND 28/01/2015 Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
06/2015/QĐ-UBND 27/01/2015 Về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh
09/2015/NĐ-CP 22/01/2015 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
02/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
1 - 50 | 35408Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.