Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (2993) Chính sách (1948) Thuế - Lệ phí (1739)
Doanh nghiệp (1719) Tài chính - Ngân hàng (1546) Đất đai - Nhà ở (1544)
Hành chính (1440) Giáo dục - Đào tạo (1163) Lao động - Tiền lương (869)
Xây dựng (795) Y tế - Sức khỏe (715) Xuất - Nhập khẩu (713)
Đầu tư (712) Giao thông (651) Nông nghiệp (647)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2015/QĐ-TTg 05/05/2015 Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
40/2015/NĐ-CP 27/04/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
39/2015/NĐ-CP 27/04/2015 Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 Về quản lý chất thải và phế liệu
10/2015/QĐ-UBND 24/04/2015 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
11/2015/QĐ-UBND 22/04/2015 Ban hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang
20/2015/QĐ-UBND 21/04/2015 Về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
12/2015/QĐ-TTg 16/04/2015 Về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách
20/2015/QĐ-UBND 15/04/2015 Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015 Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
19/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu
07/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
47/2015/TT-BTC 10/04/2015 Quy định về việc thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa
06/2015/QĐ-UBND 10/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
18/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 Ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
32/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
46/2015/TT-BTC 07/04/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra
45/2015/TT-BTC 07/04/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội
19/2015/QĐ-UBND 07/04/2015 Về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
18/2015/QĐ-UBND 07/04/2015 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
15/2015/QĐ-UBND 07/04/2015 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/2015/QĐ-UBND 07/04/2015 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau
11/2015/QĐ-TTg 03/04/2015 Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo
10/2015/QĐ-TTg 03/04/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
08/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
07/2015/TT-BYT 03/04/2015 Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
07/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
06/2015/TT-BGTVT 02/04/2015 Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ
03/2015/TT-BXD 02/04/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/05/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
03/2015/TT-BTP 01/04/2015 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào
34/2015/NĐ-CP 31/03/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
13/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
12/2015/TT-BTNMT 31/03/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
06/2015/TT-BYT 31/03/2015 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế
44/2015/TT-BTC 30/03/2015 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
08/2015/QĐ-UBND 30/03/2015 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
05/2015/TT-BGTVT 30/03/2015 Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị
42/2015/TT-BTC 27/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
41/2015/TT-BTC 27/03/2015 Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 27/03/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
31/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
30/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
29/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
28/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
27/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
26/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
25/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
1 - 50 | 35579Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.