Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Bộ/Cơ quan ngang bộ
Tài chính - Ngân hàng (961) Thuế - Lệ phí (853) Xuất - Nhập khẩu (485)
Doanh nghiệp (460) Chính sách (412) Hành chính (403)
Cơ cấu tổ chức (380) Giáo dục - Đào tạo (376) Nông nghiệp (336)
Lao động - Tiền lương (296) Y tế - Sức khỏe (289) Giao thông (267)
Đầu tư (224) Xây dựng (211) Khoa học - Công nghệ (207)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
09/2015/TT-BTC 29/01/2015 Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
03/2015/TT-BNNPTNT 29/01/2015 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
01/2015/TT-BGDĐT 15/01/2015 Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
03/2015/TT-BQP 12/01/2015 Quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp điển các đề mục thuộc trách nhiệm pháp điển của Bộ Quốc phòng
01/2015/TT-BCT 12/01/2015 Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
01/2015/TT-BTNMT 09/01/2015 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước
03/2015/TT-BTC 06/01/2015 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
01/2015/TT-NHNN 06/01/2015 Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
01/2015/TT-BTC 05/01/2015 Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết
87/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
85/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
66/2014/TT-BTNMT 31/12/2014 Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
55/2014/TT-BNNPTNT 31/12/2014 Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
25/2014/TT-BTP 31/12/2014 Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
83/2014/TT-BGTVT 30/12/2014 Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia
81/2014/TT-BGTVT 30/12/2014 Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
80/2014/TT-BGTVT 30/12/2014 Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa
53/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
28/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
27/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định chi tiết về lưu trữ quốc gia đối với tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính các giai đoạn trước
26/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính
25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
211/2014/TT-BTC 30/12/2014 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
197/2014/TT-BQP 30/12/2014 Quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương
65/2014/TT-BTNMT 29/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
61/2014/TT-BCT 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
53/2012/TT-BYT 29/12/2014 Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng
52/2014/TT-BNNPTNT 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
51/2014/TT-BYT 29/12/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
24/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
24/2014/TT-BTP 29/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
21/2014/TT-BXD 29/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
20/2014/TT-BXD 29/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
79/2014/TT-BGTVT 27/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ
60/2014/TT-BCT 27/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
51/2014/TT-BNNPTNT 27/12/2014 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
193/2014/TT-BQP 26/12/2014 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ
78/2014/TT-BGTVT 24/12/2014 Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia
50/2014/TT-BNNPTNT 24/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
206/2014/TTLT/BTC-BQP 24/12/2014 Hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
205/2014/TT-BTC 24/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
49/2014/TT-BNNPTNT 23/12/2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
46/2014/TT-BGDĐT 23/12/2014 Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT 22/12/2014 Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
23/2014/TTLT-BTP-BNV 22/12/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
22/2014/TT-BTTTT 22/12/2014 Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
1 - 50 | 9181Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.