Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Bộ/Cơ quan ngang bộ
Tài chính - Ngân hàng (961) Thuế - Lệ phí (853) Xuất - Nhập khẩu (485)
Doanh nghiệp (458) Chính sách (412) Hành chính (402)
Cơ cấu tổ chức (379) Giáo dục - Đào tạo (375) Nông nghiệp (335)
Lao động - Tiền lương (296) Y tế - Sức khỏe (287) Giao thông (265)
Đầu tư (224) Xây dựng (210) Khoa học - Công nghệ (206)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2015/TT-BCT 12/01/2015 Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
01/2015/TT-BTNMT 09/01/2015 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước
03/2015/TT-BTC 06/01/2015 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
01/2015/TT-NHNN 06/01/2015 Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
01/2015/TT-BTC 05/01/2015 Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết
66/2014/TT-BTNMT 31/12/2014 Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
55/2014/TT-BNNPTNT 31/12/2014 Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
25/2014/TT-BTP 31/12/2014 Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
83/2014/TT-BGTVT 30/12/2014 Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia
53/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
28/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
27/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định chi tiết về lưu trữ quốc gia đối với tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính các giai đoạn trước
26/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính
25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
211/2014/TT-BTC 30/12/2014 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
197/2014/TT-BQP 30/12/2014 Quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương
65/2014/TT-BTNMT 29/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
61/2014/TT-BCT 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
52/2014/TT-BNNPTNT 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
51/2014/TT-BYT 29/12/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
24/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
24/2014/TT-BTP 29/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
79/2014/TT-BGTVT 27/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ
60/2014/TT-BCT 27/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
51/2014/TT-BNNPTNT 27/12/2014 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
193/2014/TT-BQP 26/12/2014 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ
78/2014/TT-BGTVT 24/12/2014 Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia
50/2014/TT-BNNPTNT 24/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
206/2014/TTLT/BTC-BQP 24/12/2014 Hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
46/2014/TT-BGDĐT 23/12/2014 Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT 22/12/2014 Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
22/2014/TT-BTTTT 22/12/2014 Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
201/2014/TT-BTC 22/12/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận
77/2014/TT-BGTVT 19/12/2014 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý
75/2014/TT-BGTVT 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
74/2014/TT-BGTVT 19/12/2014 Ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
57/2014/TT-BCT 19/12/2014 Quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
56/2014/TT-BCT 19/12/2014 Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
197/2014/TT-BTC 18/12/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
45/2014/TT-BGDĐT 17/12/2014 Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
48/2014/TT-BNNPTNT 16/12/2014 Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/2014/TT-BTTTT 16/12/2014 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"
52/2014/TT-BCT 15/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
51/2014/TT-BCT 15/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu
49/2014/TT-BCT 15/12/2014 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015
22/2014/TT-BVHTTDL 15/12/2014 Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống
72/2014/TT-BGTVT 12/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
44/2014-TT-BGDĐT 12/12/2014 Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
36/2014/TT-BKHCN 12/12/2014 Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
1 - 50 | 9158Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.