Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Bộ/Cơ quan ngang bộ
Tài chính - Ngân hàng (956) Thuế - Lệ phí (847) Xuất - Nhập khẩu (483)
Doanh nghiệp (453) Chính sách (411) Hành chính (399)
Cơ cấu tổ chức (378) Giáo dục - Đào tạo (372) Nông nghiệp (332)
Lao động - Tiền lương (296) Y tế - Sức khỏe (285) Giao thông (263)
Đầu tư (224) Xây dựng (209) Khoa học - Công nghệ (205)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/2014/TT-BNNPTNT 16/12/2014 Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/2014/TT-BTTTT 16/12/2014 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"
52/2014/TT-BCT 15/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
44/2014-TT-BGDĐT 12/12/2014 Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
193/2014/TT-BTC 12/12/2014 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
192/2014/TT-BTC 12/12/2014 Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
47/2014/TT-BYT 11/12/2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
169/2014/TT-BQP 11/12/2014 Hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
71/2014/TTLT/BGTVT-BTC 10/12/2014 Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác
62/2014/TT-BTNMT 09/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản
19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL
48/2014/TT-BCT 05/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Quy định về quản lý website thương mại điện tử
46/2014/TT-BNNPTNT 05/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
46/2014/TT-BYT 05/12/2014 Hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
46/2014/TT-BCT 03/12/2014 Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương
37/2014/TT-BGDĐT 02/12/2014 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
16/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
15/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
44/2014/TT-BNNPTNT 01/12/2014 Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa
184/2014/TT-BTC 01/12/2014 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
44/2014/TT-BCT 28/11/2014 Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
69/2014/TT-BGTVT 27/11/2014 Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa
181/2014/TT-BTC 27/11/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
180/2014/TT-BTC 27/11/2014 Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án Di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận
37/2014/TT-NHNN 26/11/2014 Quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam
18/2014/TT-BXD 26/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
18/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT 26/11/2014 Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
08/2014/TT-BKHĐT 26/11/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
44/2014/TT-BYT 25/11/2014 Quy định việc đăng ký thuốc
18/2014/TT-BNV 25/11/2014 Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu
43/2014/TT-BYT 24/11/2014 Quy định về quản lý thực phẩm chức năng
10/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
09/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
07/2014/TT-BKHĐT 24/11/2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
34/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
43/2014/TT-BCT 19/11/2014 Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
43/2014/TT-BNNPTNT 18/11/2014 Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
42/2014/TT-BCT 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
32/2014/TT-NHNN 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung mốt số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
17/2014/TT-BXD 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
16/2014/TT-BTTTT 18/11/2014 Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
42/2014/TT-BNNPTNT 17/11/2014 Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp
1 - 50 | 9090Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.