Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản mới » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8706/VPCP-KGVX 29/11/2021 V/v kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2
8688/VPCP-CN 29/11/2021 V/v thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025
320/TB-VPCP 28/11/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn
319/TB-VPCP 28/11/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng
318/TB-VPCP 27/11/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
8665/VPCP-V.I 26/11/2021 V/v chỉ đạo công tác thi hành án hành chính
8659/VPCP-NN 26/11/2021 V/v Báo cáo số 209/BC-UBKHCNMT15
33/CT-TTg 26/11/2021 Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
1998/QĐ-TTg 26/11/2021 Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1994/QĐ-TTg 26/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025
1990/QĐ-TTg 26/11/2021 Về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
146/NQ-CP 26/11/2021 Về việc mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang
8630/VPCP-NN 25/11/2021 V/v báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2020
32/CT-TTg 25/11/2021 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
8607/VPCP-NN 24/11/2021 V/v tổng kết các Đề án bảo vệ môi trường các lưu vực: sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai và định hướng giai đoạn tiếp theo
8599/VPCP-NN 24/11/2021 V/v tổng kết, sửa đổi, bổ sung KH xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước
8594/VPCP-KTTH 24/11/2021 V/v đề nghị xây dựng Nghị định của CP quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực VN quản lý
8589/VPCP-KGVX 24/11/2021 V/v ý kiến Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
31/CT-TTg 24/11/2021 Về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1983/QĐ-TTg 24/11/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
1982/QĐ-TTg 24/11/2021 Công nhận thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
1978/QĐ-TTg 24/11/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1977/QĐ-TTg 24/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
1976/QĐ-TTg 24/11/2021 Về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022 - 2030
1975/QĐ-TTg 24/11/2021 Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030
8563/VPCP-CN 23/11/2021 V/v kiến nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển CHK, SB toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
8562/VPCP-CN 23/11/2021 V/v xem xét việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư
8561/VPCP-KGVX 23/11/2021 V/v khẩn cấp phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho tỉnh Bình Định
8555/VPCP-NN 23/11/2021 V/v tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp
30/CT-TTg 23/11/2021 Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
1973/QĐ-TTg 23/11/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025
1972/QĐ-TTg 23/11/2021 Công nhận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
1971/QĐ-TTg 23/11/2021 Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang
1970/QĐ-TTg 23/11/2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1969/QĐ-TTg 23/11/2021 Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8544/VPCP-CN 22/11/2021 V/v triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
316/TB-VPCP 22/11/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng
315/TB-VPCP 22/11/2021 Kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
1968/QĐ-TTg 22/11/2021 Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"
1964/QĐ-TTg 22/11/2021 Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
1963/QĐ-TTg 22/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022
1961/QĐ-TTg 22/11/2021 Công nhận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
8521/VPCP-CN 20/11/2021 V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2018/NĐ-CP
8473/VPCP-CN 19/11/2021 V/v Báo cáo Quốc hội về Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 đến năm 2020 - 2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo
313/TB-VPCP 19/11/2021 Kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
1958/QĐ-TTg 19/11/2021 Công nhận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
145/NQ-CP 19/11/2021 Về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
8438/VPCP-ĐMDN 18/11/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý III năm 2021
312/TB-VPCP 18/11/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
1945/QĐ-TTg 18/11/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
1 - 50 | 104Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.