Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 195/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho Dự án "Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi" vay vốn WB.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 195/TTg-QHQT

V/v Phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho Dự án "Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi" vay vốn WB.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2012.

 

Kính gửi:

Chủ tịch nước

 

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12 tháng 01 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án "Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi" vay vốn của WB 613,5 triệu USD với các nội dung chính như sau:

- Tên Hiệp định Tài trợ:

Tên tiếng Việt: "Dự án Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế" - Tín dụng số 4942-VN; Tín dụng số 4941-VN.

Tên tiếng Anh: "Da Nang- Quang Ngai Expressway Development Project between Socialist Republic of Viet Nam anh International Development Association"- Credit number 4942-VN; Credit number 4941-VN.

- Nội dung chính của Hiệp định Tài trợ: WB cam kết cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng tương đương 613,5 triệu USD theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Tài trợ và Hiệp định Vay nhằm xây dựng một tuyến đường cao tốc nâng cao hiệu quả và an toàn cho người tham gia giao thông giữa Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi và xây dựng năng lực thể chế về phát triển đường cao tốc cho Bộ Giao thông vận tải Việt Nam.

- Tác động của Hiệp định Tài trợ và Hiệp định Vay đến Việt Nam: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, mở ra cơ hội đầu tư vào khu vực miền Trung, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, các khu du lịch sinh thái ven biển của khu vực. Ngoài ra, tuyến đường cũng góp phần quan trọng cho việc đảm bảo giao thông thông suốt, cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân trong khu vực vốn thường xuyên bị ngập lụt nặng nề trong mùa mưa lũ.

- Thời gian thực hiện: 07 năm (dự kiến từ 2011-2018).

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Quảng Ngãi.

Tính hợp hiến: Hiệp định được ký kết dưới hình thức Điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, phù hợp với Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước Quốc tế năm 2005 và phù hợp với Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Mức độ tương thích với các quy định của pháp luật Việt Nam: Nội dung Hiệp định Tài trợ không có quy định nào trái với các Luật, Pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

Về khả năng áp dụng trực tiếp Hiệp định Tài trợ và Hiệp định Vay: Hiệp định Tài trợ và Hiệp định Vay được áp dụng toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thời gian hiệu lực của Hiệp định Tài trợ: 90 ngày kể từ ngày ký Hiệp định, tuy nhiên do Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay cho Dự án ngày 24 tháng 5 năm 2011, theo đó, trong vòng 9 tháng kể từ ngày phê duyệt, phía Việt Nam phải hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định cho Dự án, như vậy việc phê chuẩn cần được hoàn thành trước ngày 24 tháng 2 năm 2012.

Theo quy định của WB và quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, Hiệp định Tài trợ nêu trên cần được Chủ tịch nước phê chuẩn để có hiệu lực thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (kèm theo hồ sơ);

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- Các Bộ: Ngoại giao, TP, KHĐT, TC, XD,

  GTVT;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 28

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 195.doc (36864 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.