Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 4920/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 4920/VPCP-KTN

V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

 Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (công văn số 4638/BCT-TCNL ngày 31 tháng 5 năm 2012) về việc quản lý phát triển các dự án thủy điện và vận hành các nhà máy thủy điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện các dòng sông, Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn cả nước và ở từng địa phương, kiên quyết loại bỏ những dự án không hiệu quả, tác động xấu đến môi trường: chiếm nhiều diện tích đất rừng, đất sản xuất, ảnh hưởng lớn đến di dân, tái định cư, cấp nước hạ du,...

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, địa phương liên quan:

- Chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy thủy điện hiện có thực hiện rà soát, đánh giá lại thiết kế các công trình thủy điện; đề xuất các giải pháp quản lý, vận hành và kỹ thuật xây dựng, bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du trong các tháng mùa lũ.

- Tổ chức kiểm tra các dự án thủy điện đang thi công, kiên quyết xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu không thực hiện theo đúng các quy định về công tác giám sát, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình,...

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư các dự án thủy điện; chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bảo đảm cho người dân tái định cư có cuộc sống ổn đinh, tốt hơn nơi ở cũ. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng, ban hành quy định về dòng chảy tối thiểu ở hạ du các hồ chứa và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong quý III năm 2012.

b) Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2012 Quy trình vận hành liên hồ chứa các tháng mùa kiệt của các hồ chứa thủy điện trong các hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba để phục vụ phát điện và cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của khu vực hạ du. Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các tháng mùa kiệt và mùa lũ của các hệ thống sông chính còn lại trong năm 2013.

c) Chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các dự án thủy điện; thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm công tác bảo vệ môi trường.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư các dự án thủy điện đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các dự án thủy điện theo quy định; có biện pháp bắt buộc chủ đầu tư các dự án thủy điện trồng bù diện tích rừng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các dự án thủy điện có yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có đủ quỹ đất; Ủy ban nhân dân tỉnh cần yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện đóng góp bằng tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để điều tiết trồng bù rừng theo quy định.

b) Tổng hợp toàn bộ diện tích rừng sử dụng trong các công trình thủy điện, diện tích rừng được trồng mới theo quy định do xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Thực hiện việc kiểm tra, xem xét kỹ năng lực của các doanh nghiệp trước khi giao làm chủ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ; kiên quyết thu hồi các dự án thủy điện mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

các Vụ: TKBT, TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3), v. (154).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 4920.doc (37376 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.