Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng


CHÍNH PHỦ

________

Số:   60/NQ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________________

Hà Nội, ngày   25  tháng  9  năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng

_______

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cao Bằng.

Thành phố Cao Bằng có 10.762,81 ha diện tích tự nhiên và 84.421 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 phường: Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Đề Thám, Ngọc Xuân, Duyệt Trung, Hoà Chung và 03 xã: Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang.

Địa giới hành chính thành phố Cao Bằng: Đông giáp xã Quang Trung, xã Hồng Nam huyện Hoà An; Tây giáp xã Bạch Đằng, xã Hoàng Tung huyện Hoà An; Nam giáp xã Kim Đồng huyện Thạch An, xã Lê Chung huyện Hoà An; Bắc giáp xã Bế Triều, xã Ngũ Lão huyện Hoà An.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

  Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH 44

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký) 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 60NQ.doc (38912 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.