Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 31/CT-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012        

 

 CHỈ THỊ

Về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng

____________

 

Trong suốt thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ con của người có công với cách mạng, trong đó có con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng về việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Các thế hệ con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đã phấn đấu, rèn luyện, lao động và trưởng thành, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, tài năng cho đất nước. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu học nghề và tìm việc làm của một bộ phận con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng vẫn còn rất bức thiết.

Để làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các cấp đưa nội dung đào tạo nghề cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trở thành một chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nghề.

Đào tạo nghề cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng phải gắn với giải quyết việc làm, chú trọng các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đang cư trú tại địa phương vào làm việc.

3. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương có trách nhiệm thống kê, rà soát con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với các Bộ, ngành trung ương để làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn.

5. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đặc biệt là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tình cảm, trách nhiệm lớn lao của Đảng và Nhà nước, của cộng đồng và toàn thể xã hội.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). XH240

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 31CT.doc (49152 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.