Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 15/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____

Số :   15/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng

trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son

___________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ - TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son quy định tại Điều 1 Quyết định số 458/QĐ - TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ với các thành viên sau đây:

1. Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Công - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Phó trưởng ban;

5. Ông Trần Ngọc Thới - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Phó trưởng ban;

6. Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai - Phó trưởng ban;

7. Ông Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Trung Thu - Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Lạng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

11. Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các thành viên Ban chỉ đạo nêu tại Điều 1 Quyết định này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐ Trung ương về Phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc    Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 250

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 15.doc (42496 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.