Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 2410/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 2410/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội

____________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1931/BXD-TCCB ngày 11 tháng 11 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7922/BKHĐT-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 15260/BTC-TCCB ngày 10 tháng 11 năm 2011), Bộ Công an (công văn số 3487/BCA-V11 ngày 08 tháng 11 năm 2011) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 10278/UBND-XD ngày 25 tháng 11 năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, như sau:

Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;

Phó Trưởng ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng;

Phó Trưởng Ban: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân;

Các ủy viên:

1. Ông Lê Quang Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

2. Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

3. Ông Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an;

4. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

6. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

7. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Ông Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện khoa học xã hội Việt Nam;

9. Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

10. Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Thay thế Điều 1 Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và bãi bỏ Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội;

Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ,

  Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế  hoạch và Đầu tư, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các thành viên BCĐ xây dựng Nhà Quốc hội;
- BQL DA ĐTXD nhà QH và HT Ba Đình (mới);
- VPCP: BTCN, các PCN;

 các Vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

 THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: 2410_thanhvienBCD.doc (35328 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.