Văn bản hợp nhất » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
980/VBHN-BNG 30/03/2021 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
12/VBHN-BGTVT 30/03/2021 Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
10/VBHN-BGTVT 29/03/2021 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
09/VBHN-BGTVT 22/03/2021 Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
08/VBHN-BGTVT 22/03/2021 Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
02/VBHN-BNV 17/03/2021 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
03/VBHN-BQP 15/03/2021 Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
02/VBHN-BTC 15/03/2021 Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
07/VBHN-BGTVT 11/03/2021 Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
06/VBHN-BGTVT 11/03/2021 Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
01/VBHN-BTC 04/03/2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
05/VBHN-BGTVT 02/03/2021 Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
04/VBHN-BGTVT 02/03/2021 Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
01/VBHN-BQP 08/02/2021 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
01/VBHN-BGTVT 04/02/2021 Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
293/VBHN-BTP 02/02/2021 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
65/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
64/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
63/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
62/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
61/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
60/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
59/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
58/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
57/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
56/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino
55/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
54/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
53/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân
52/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
51/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô
50/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
49/VBHN-BTC 31/12/2020 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
24/VBHN-BGTVT 30/12/2020 Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
23/VBHN-BGTVT 30/12/2020 Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
22/VBHN-BGTVT 30/12/2020 Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
21/VBHN-BGTVT 29/12/2020 Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
20/VBHN-BGTVT 29/12/2020 Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
06/VBHN-BTTTT 28/12/2020 Thông tư quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
48/VBHN-BTC 22/12/2020 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
47/VBHN-BTC 22/12/2020 Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước
08/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
07/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
05/VBHN-BTTTT 15/12/2020 Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
19/VBHN-BGTVT 14/12/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
18/VBHN-BGTVT 14/12/2020 Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không
06/VBHN-BNNPTNT 14/12/2020 Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
17/VBHN-BGTVT 03/12/2020 Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
16/VBHN-BGTVT 03/12/2020 Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
46/VBHN-BTC 24/11/2020 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
15/VBHN-BGTVT 24/11/2020 Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
14/VBHN-BGTVT 24/11/2020 Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
13/VBHN-BGTVT 19/11/2020 Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt
12/VBHN-BGTVT 19/11/2020 Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
11/VBHN-BGTVT 19/11/2020 Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
10/VBHN-BGTVT 13/11/2020 Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
3896/VBHN-BNG 09/11/2020 Nghị định quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệlà người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
02/VBHN-BNV 06/11/2020 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
09/VBHN-BGTVT 05/11/2020 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
09/VBHN-BTNMT 26/10/2020 Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
05/VBHN-BNNPTNT 26/10/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
4179/VBHN-BLĐTBXH 23/10/2020 Thông tư quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
4165/VBHN-BLĐTBXH 21/10/2020 Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
4132/VBHN-BLĐTBXH 20/10/2020 Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
08/VBHN-BGTVT 20/10/2020 Thông tư quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
15/VBHN-BXD 14/10/2020 Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
3973/VBHN-BLĐTBXH 09/10/2020 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
45/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
44/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
43/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
42/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
41/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán
40/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán
39/VBHN-BTC 07/10/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
14/VBHN-BXD 06/10/2020 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
11/VBHN-BYT 06/10/2020 Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
38/VBHN-BTC 21/09/2020 Thông tư hướng dẫn, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La
37/VBHN-BTC 18/09/2020 Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
09/VBHN-BYT 14/09/2020 Thông tư quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm
08/VBHN-BYT 14/09/2020 Thông tư quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
36/VBHN-BTC 07/09/2020 Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
35/VBHN-BTC 07/09/2020 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
07/VBHN-BGTVT 01/09/2020 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
65/VBHN-BCT 28/08/2020 Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
34/VBHN-BTC 26/08/2020 Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
03/VBHN-BTTTT 25/08/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
06/VBHN-BGTVT 19/08/2020 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
05/VBHN-BGTVT 17/08/2020 Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa
08/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
07/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
06/VBHN-BTNMT 07/08/2020 Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
33/VBHN-BTC 06/08/2020 Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
04/VBHN-BGTVT 28/07/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
32/VBHN-BTC 20/07/2020 Nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đổi, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
31/VBHN-BTC 13/07/2020 Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
30/VBHN-BTC 09/07/2020 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia
06/VBHN-BYT 03/07/2020 Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
04/VBHN-BNNPTNT 01/07/2020 Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
29/VBHN-BTC 29/06/2020 Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
28/VBHN-BTC 23/06/2020 Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
1 - 100 | 341Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.