Báo cáo của Chính phủ năm 2019

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ
Kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em từ khi Luật trẻ em có hiệu lực đến nay
Tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 7 Quốc hội khóa XIV
Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo Đánh giá Mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở
Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
Tổng hợp kết quả thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018
Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019
Bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018
Về tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ
Tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, Quốc hội khóa XIV
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018
Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.