Tình hình thực hiện

Tệp đính kèm:
Tinh hinh KCN den 6-2005.pdf

TÌNH HÌNH CHUNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(tính đến tháng 6/2005)

Trong năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập mới 13 KCN gồm: KCN Phố Nối A (Hưng Yên), KCN Phú Hòa (Vĩnh Long), KCN Việt Hương II và  KCN dệt  may Bình  An (Bình Dương), KCN Hưng Phú I giai đoạn I và II (Cần Thơ), và KCN Tân Đức giai đoạn I (Long An ), KCN Tân Phú Trung (thành phố Hồ Chí Minh) và KCN Tân Hương giai đoạn I, Nam Đông Hà (Quảng Trị), KCN Quang Minh (Vĩnh Phúc), KCN Khánh An (Cà Mau), KCN An Nghiệp (Sóc Trăng), KCN Phú Mỹ II (Bà Rịa Vũng Tầu) và mở rộng KCN Phú Bài giai đoạn II với tổng diện tích đất quy hoạch phát triển khu công nghiệp 3.433 ha, bằng 99% so với năm 2003 về diện tích đất.

Tính đến cuối năm 2004, tổng số KCN và KCX hiện có và mới có được thành lập đạt 112 khu với tổng diện tích đất tự nhiên đạt 21.829 ha, trong đó có 70 khu đi vào hoạt động và 42 khu trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản.

Về công tác xây dựng Quy hoạch phát triển KCN: Kể từ khi những KCN và KCX đầu tiên được thành lập vào năm 1991 đến năm 1996, Quy hoạch phát triển KCN và KCX đến năm 2000 được xây dựng và phê duyệt tại các Quyết định số 519/TTg ngày 6/8/1996 và số 713/TTg ngày 30/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ với 50 KCN và KCX. Do tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng cao và mục tiêu chuyển dịch kinh tế địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển các KCN thời kỳ 2005-2020. Hiện tại, Đề án này đã được trình Thủ tướng Chính phủ xém xét và phê duyệt tại tờ trình số 6476/TTg-BKH ngày 13/10/2004 với nhu cầu tiếp tục đầu tư đồng bộ, mở rộng các KCN đã thành lập và thành lập mới có chọn lọc thêm khoảng 20.000 ha KCN (nâng tổng số diện tích đất quy hoạch phát triển KCN lên 40.000 ha) với 130 KCN trong đó có 25 khu mở rộng diện tích.

Trong 6 tháng đầu năm 2005, đã thành lập mới và mở rộng 13 KCN, trong đó 10 KCN được thành lập mới là Mỹ Phước II (Bình Dương), KCN Hòn La (Quảng Bình), KCN Tây Bắc Đồng Hới (Quảng Bình), KCN Giao Long (Bến Tre), KCN An Nghiệp (Sóc Trăng), KCN Nhơn Trạch 6 (Đồng Nai), KCN Sao Mai giai đoạn I (Kon Tum), KCN Tân Trường (Hải Dương), KCN Phan Thiết (Bình Thuận) và KCN Mai Trung (Bình Dương); 3 KCN được mở rộng là KCN Ninh Phúc (Ninh Bình), KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) và KCN Đình Trám (Bắc Giang). Tổng diện tích đất quy hoạch phát triển các KCN thành lập mới và mở rộng trong 6 tháng đầu năm 2005 đạt 1.919 ha. Đến nay trên cả nước đã có 123 KCN và KCX được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 25.156ha, trong đó 71 khu đã đi vào hoạt động và 52 khu đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản..

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp (tính đến tháng 6/2005)

Trong năm 2004, các KCN đã thu hút được 278 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 1.326 triệu USD, chiếm khoảng 60% tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký của cả nước. So với cùng kỳ năm trước, số dự án đăng ký vào KCN tăng 10% về số dự án và tăng 45% về số vốn đầu tư. Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào KCN nhất trong cả nước (chiếm khoảng ¾ về số dự án và vốn đầu tư nước ngoài mới vào các KCN của cả nước).

Về tình hình tăng vốn, trong năm 2004 với tổng số 373 dự án đầu tư nước ngoài tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 994 triệu USD, chiếm khoảng 60% tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng thêm của cả nước. Đồng Nai, Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thực hiện tăng vốn đầu tư nước ngoài mạnh nhất. Đặc biệt có nhiều dự án thực hiện đăng ký tăng vốn đầu tư lớn nhất trong năm 2004 là: Cty TNHH sợi Tainan (Đài Loan) - sản xuất các sợi các loại, tăng 95 triệu USD; Cty TNHH Canon (Nhật Bản) sản xuất máy in, tăng 100 triệu USD... So với cùng kỳ năm trước, số dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN thực hiện đăng ký tăng vốn tăng 33% về số dự án và tăng 40% về số vốn đầu tư. Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào KCN nhất trong cả nước.

 Như vậy, tính đến cuối năm 2004, tính chung cho cả vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và tăng thêm vào các KCN, KCX đạt 2.320 triệu USD, tăng 46% so với năm 2003 và vượt mục tiêu đề ra trong năm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài mới và tăng thêm vào các KCN, KCX.

Tính đến cuối năm 2004, các KCN đã thu hút được trên 3108 dự án đầu tư (gồm 1.495 dự án đầu tư nước ngoài và 1613 dự án đầu tư trong nước) với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 11,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và 80,3 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, chưa kể 969 triệu USD và 22,6 ngàn tỷ đồng  đầu tư phát triển hạ tầng các KCN, trong đó 1700 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh và 500 dự án đang triển khai xây dựng nhà xưởng.

Nhìn chung, tình hình hoạt động và triển khai của các dự án trong KCN diễn ra nhanh và thuận lợi. Xu hướng mở rộng hoạt động và xin tăng vốn của các doanh nghiệp KCN hiện đang hoạt động trong năm 2004 diễn ra sôi động như năm 2003. Doanh thu của các KCN (kể cả trong nước và nước ngoài) trong năm 2004 ước đạt trên 11,6 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2003, giá trị xuất khẩu đạt trên 4,8 tỷ USD, giá trị nhập khẩu đạt 6,9 tỷ USD nộp ngân sách tăng mạnh và đạt khoảng  492 triệu USD (tăng 4% so với 2003) và thu hút vào khoảng 755 nghìn lao động trực tiếp (tăng 48% so với 2003). Điển hình nhất là các doanh nghiệp KCN ở tỉnh Đồng Nai với tổng doanh thu ước đạt 3,6 tỷ USD, xuất khẩu khoảng 1,8 tỷ USD, nộp ngân sách khoảng 114 triệu USD và thu hút khoảng 200 nghìn lao động trực tiếp.

Tuy nhiên bước sang năm 2005, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài có phần giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2005, các KCN thu hút được 131 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký đạt 450 triệu USD, chiếm gần 40% số dự án và gần 30% tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký của cả nước, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 13,9% về số dự án nhưng thấp hơn 2% về tổng vốn đầu tư. Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh là những tỉnh thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào KCN nhất trong cả nước (chiếm trên 80% tổng số dự án và xấp xỉ 65% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư vào KCN cả nước).

Trong 6 tháng đầu năm 2005, có 169 dự án đầu tư nước ngoài tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 469 triệu USD, chiếm khoảng 55% tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng thêm của cả nước, giảm 25% về số dự án và 17% về số vốn tăng thêm, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương là những tỉnh dẫn đầu cả về số lượng dự án tăng vốn và tổng vốn tăng thêm với 147 dự án và tổng vốn đăng ký tăng thêm 351 triệu USD (chiếm khoảng 86% về số dự án và gần 75% về tổng vốn đăng ký so với cả nước).

Như vậy, tính chung cả vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và tăng thêm vào các KCN, KCX trong 6 tháng đầu năm 2005 đạt 919 triệu USD.

Về tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về KCN năm 2004

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách TW để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật  KCN tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Nghị định sửa đổi về quy chế KCN, KCX để thay thế Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế KCN, KCX khu công nghệ cao đã được các thành viên Chính phủ bỏ phiếu đồng ý thông qua. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện lần cuối gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ.

- Về Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các KCN thời kỳ 2005-2020 đã được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét  và phê duyệt tại tờ trình số 6476/BKH ngày 13/10/2004. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành trong năm 2005 sau cuộc họp về phát triển công nghiệp tại 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung  và phía Nam.

- Về việc chuyển KCN Dung Quất thành Khu kinh tế Dung Quất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 7139/BKH-KCN&KCX ngày 09/11/2004 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển KCN Dung Quất  thành Khu kinh tế Dung Quất, ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Dung Quất và thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất để Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Dự thảo Quyết định này đã được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành.

- Về Đề án  cơ chế kiểm soát các điều kiện ưu đãi của địa phương, tránh tình trạng cạnh tranh không hợp lý giữa các khu công nghiệp, các địa phương hiện đã được hoàn thiện lần cuối  để trình Thủ tướng Chính phủ.

Một số giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển các KCN và thu hút đầu tư vào các KCN năm 2004 và 2005

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn để giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 164/2003/NĐ-CP và Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng tạo sự công bằng  và minh bạch về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh  đã thành lập đầu tư dây chuyền sản xuất mới  và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định tại Điều 37 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

 Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ ban hành chính sách giảm thuế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư làm nhà ở để bán hoặc cho thuê công nhân làm việc tại các KCN, KCX thuê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trình Thủ tướng xem xét ban hành chế độ ưu đãi cho doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao đầu tư ngoài Khu công nghệ cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư cho các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để thúc đẩy nhanh việc hình thành và triển khai những dự án lớn như dự án sản xuất thép không gỉ của Đài Loan tại KCN Mỹ Xuân A (dự kiến vốn đầu tư khoảng 700 triệu USD).

- Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó một trong các nội dung cần sửa đổi là xây dựng các tiêu chí về ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn hoạt động rõ ràng hơn để trên cơ sở đó áp dụng mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các trường hợp các dự án đầu tư được cấp giấp phép đầu tư và giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước và sau ngày 1/1/2004 bổ sung mục tiêu hoạt động và thay đổi địa bàn hoạt động.

- Giải quyết một số vướng mắc trong Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan đến quy định phải có thiết kế cơ sở khi trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Tệp đính kèm:
Tinh hinh KCN den 6-2005.pdf

Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.