Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Luật - Pháp lệnh
Luật (165) Thuế - Lệ phí (44) Tư pháp (40)
Tòa án (32) Đất đai - Nhà ở (23) Chính sách (19)
Tài chính - Ngân hàng (19) Hành chính (18) Lao động - Tiền lương (18)
An ninh trật tự (15) Doanh nghiệp (15) Đầu tư (14)
Văn hóa - Thông tin (14) Quốc phòng (12) Khoa học - Công nghệ (11)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2020/UBTVQH14 09/12/2020 Ưu đãi người có công với Cách mạng
65/2020/QH14 19/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
62/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư
60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp
58/2020/QH14 16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
57/2020/QH14 16/06/2020 Luật Thanh niên
56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
55/2019/QH14 26/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước
54/2019/QH14 26/11/2019 Luật Chứng khoán
53/2019/QH14 26/11/2019 Luật Lực lượng dự bị động viên
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
51/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
50/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
49/2019/QH14 22/11/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
48/2019/QH14 22/11/2019 Luật Dân quân tự vệ
47/2019/QH14 22/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
46/2019/QH14 21/11/2019 Luật Thư viện
45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ Luật Lao động
44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Giáo dục
42/2019/QH14 14/06/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
41/2019/QH14 14/06/2019 Luật thi hành án hình sự
40/2019/QH14 13/06/2019 Luật Kiến trúc
39/2019/QH14 13/06/2019 Luật đầu tư công
38/2019/QH14 13/06/2019 Luật Quản lý thuế
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch
20/2017/QH14 23/11/2017 Luật Quản lý nợ công
19/2017/QH14 21/11/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
18/2017/QH14 21/11/2017 Luật Thủy sản
17/2017/QH14 20/11/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật Lâm nghiệp
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
14/2017/QH14 20/06/2017 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2017/QH14 20/06/2017 Luật Cảnh vệ
12/2017/QH14 20/06/2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý
10/2017/QH14 20/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
09/2017/QH14 19/06/2017 Luật du lịch
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật thủy lợi
07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ
06/2017/QH14 16/06/2017 Luật Đường sắt
05/2017/QH14 12/06/2017 Luật quản lý ngoại thương
04/2017/QH14 12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
03/2016/QH14 22/11/2016 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
02/2016/QH14 18/11/2016 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
01/2016/QH14 17/11/2016 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
108/2016/QH13 09/04/2016 Luật Điều ước quốc tế
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
105/2016/QH13 06/04/2016 Luật Dược
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí
102/2016/QH13 05/04/2016 Luật Trẻ em
11/2016/UBTVQH13 08/03/2016 PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
101/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Tố tụng hình sự
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự
99/2015/QH13 26/11/2015 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
98/2015/QH13 26/11/2015 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí và lệ phí
96/2015/QH13 25/11/2015 Luật Trưng cầu ý dân
95/2015/QH13 25/11/2015 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
94/2015/QH13 25/11/2015 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính
92/2015/QH13 25/11/2015 Bộ Luật Tố tụng dân sự
91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ Luật Dân sự
90/2015/QH13 23/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn
89/2015/QH13 23/11/2015 Luật Thống kê
88/2015/QH13 20/11/2015 Luật Kế toán
87/2015/QH13 20/11/2015 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
85/2015/QH13 25/06/2015 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
84/2015/QH13 25/06/2015 LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
83/2015/QH13 25/06/2015 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
82/2015/QH13 25/06/2015 LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
81/2015/QH13 24/06/2015 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
80/2015/QH13 22/06/2015 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
79/2015/QH13 19/06/2015 LUẬT THÚ Y
78/2015/QH13 19/06/2015 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
77/2015/QH13 19/06/2015 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
76/2015/QH13 19/06/2015 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ
75/2015/QH13 09/06/2015 LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
10/2014/UBTVQH13 23/12/2014 PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG
74/2014/QH13 27/11/2014 LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
73/2014/QH13 27/11/2014 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
72/2014/QH13 27/11/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
71/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
70/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
69/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
68/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT DOANH NGHIỆP
67/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT ĐẦU TƯ
66/2014/QH13 25/11/2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
65/2014/QH13 25/11/2014 LUẬT NHÀ Ở
64/2014/QH13 25/11/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
63/2014/QH13 24/11/2014 LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
62/2014/QH13 24/11/2014 LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
61/2014/QH13 21/11/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
60/2014/QH13 20/11/2014 LUẬT HỘ TỊCH
59/2014/QH13 20/11/2014 LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
58/2014/QH13 20/11/2014 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
57/2014/QH13 20/11/2014 LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
56/2014/QH13 24/06/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
55/2014/QH13 23/06/2014 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
54/2014/QH13 23/06/2014 LUẬT HẢI QUAN
53/2014/QH13 20/06/2014 LUẬT CÔNG CHỨNG
52/2014/QH13 19/06/2014 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
51/2014/QH13 19/06/2014 LUẬT PHÁ SẢN
50/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT XÂY DỰNG
49/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
48/2014/QH13 17/06/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
47/2014/QH13 16/06/2014 LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
46/2014/QH13 13/06/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai
44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân
41/2013/QH13 25/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
38/2013/QH13 16/11/2013 Luật việc làm
07/2013/UBTVQH13 12/07/2013 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
37/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
36/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hòa giải cơ sở
33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
32/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp
31/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
30/2013/QH13 19/06/2013 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ
28/2013/QH13 12/06/2013 Luật phòng, chống khủng bố
06/2013/UBTVQH13 18/03/2013 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
27/2012/QH13 23/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
26/2012/QH13 22/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
25/2012/QH13 21/11/2012 LUẬT THỦ ĐÔ
24/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
23/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT HỢP TÁC XÃ
22/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA
21/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
20/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
19/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT XUẤT BẢN
05/2012/UBTVQH13 20/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
04/2012/UBTVQH13 23/07/2012 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
18/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT BIỂN VIỆT NAM
17/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
16/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT QUẢNG CÁO
15/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
13/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
12/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN
11/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁ
10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
08/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
06/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
05/2011/QH13 26/11/2011 LUẬT CƠ YẾU
04/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT ĐO LƯỜNG
03/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT TỐ CÁO
02/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT KHIẾU NẠI
01/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT LƯU TRỮ
67/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
66/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
65/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
64/2010/QH12 07/12/2010 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
63/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
62/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
61/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
60/2010/QH12 30/11/2010 LUẬT KHOÁNG SẢN
59/2010/QH12 30/11/2010 LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
58/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT VIÊN CHỨC
57/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
56/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT THANH TRA
54/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
53/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
51/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
47/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
46/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
55/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
52/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI
50/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
49/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT BƯU CHÍNH
48/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
45/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
44/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
43/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
42/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
41/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT VIỄN THÔNG
40/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
39/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI
38/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
37/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
36/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
35/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
34/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
33/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
32/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
31/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH
30/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
1 - 200 | 665Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.